Zika-viruset är en lögn

13.02.2016 19:00

Torsdag 11 februari, 2016 
av Mike Adams 

https://www.naturalnews.com/052943_Zika_virus_hoax_larvacide_chemical_GM_mosquitoes.html

 

 

Trots alla offentliga påståenden av alla fall med microcefali som upptäcktes i Brasilien, har den aldrig varit vetenskapligt kopplad till Zika-viruset. En grupp läkare från Sydamerika säger nu, att huvuddeformationerna som världen nu bevittnar, orsakas av massbesprutningar över låginkomsttagare hos det brasilianska folket med kemisk larvicid - inte av myggor som bär Zika-viruset. Hjärndeformationerna hos barn, har med andra ord en mer gemensam historia med taliomid, ett receptbelagt läkemedel som gavs till gravida kvinnor och förorsakade att barnen föddes utan lemmar.

 

Men denna officiella berättelse bedrivs en falsk koppling till Zika för att motivera ytterligare kemisk besprutning, fler vacciner och fler genetiskt modifierade myggor.  Läkarna på Red Universitaria de Ambiente y Salud (det röda universitetet i miljö och hälsa) avslöjar detta GM Watch : ( källdokument ). En dramatisk ökning av medfödda missbildningar, särskilt då med microcefali hos nyfödda, upptäcktes och kopplades snabbt till Zika-viruset genom det brasilianska hälsoministeriet.

 

Man hade misslyckats med att inse att i det området där de sjuka lever, hade man för 18 månader sedan ansökt om tillstånd att bespruta detta gift (pyroproxyfen) i dricksvattnet som användes av den drabbade befolkningen. Man använde sig av Zika-virusdrabbade myggor som en täckmantel för att dölja skadorna som förorsakades av de giftiga kemikalierna som har tillverkats av starka globalistföretag. Larvicid sprutas i Brasilien, men går under benämningen "pyriproxyfen" och tillverkas av Sumitomo Chemical, ett bolag som är känt för att vara en strategisk partner till Monsanto.

 

De argentinska läkarnas rapport listar Sumitomo som ett "dotterbolag" till Monsanto. Såsom GM Watch rapporterar är Pyriproxyfen en tillväxthämmare för mygglarver och förändrar utvecklingsprocessen från larv till puppa och från puppa till vuxen. Detta genererar missbildningar hos utvecklade myggor samt "dödar eller inaktiverar dem". Hmmmm....en tillväxtinhibitor i utvecklingsorganismerna? Ger de upphov till några frågetecken där man överväger att de underutvecklade kraniella och neurologiska systemen gör att barn har fallit offer för allt detta?

Från  rapporten: Missbildningar har upptäckts i tusental hos barn från gravida kvinnor som lever i områden där den brasilianska staten har tillsatt pyriproxyfen till dricksvattnet vilket inte är av en ren tillfällighet,  hälsoministeriet sätter skulden på Zika viruset för denna skada, samtidigt som man försöker ignorera sitt ansvar och utesluter att hypotesen är direkt och kumulativt, att kemiska skador har förorsakats av endokrina och immunologiska störningar hos den drabbade befolkningen. Läkare från den brasilianska föreningen För Kollektiv Hälsa (ABRASCO) kräver att brådskande epidemiologiska studier med beaktande av detta orsakssamband utförs, speciellt då 3 893 fall av missbildningar har bekräftats innan 20 januari 2016. Fyrtionio barn har dött, men endast fem av dem  hade blivit bekräftat smittade med Zika.

 

Miljarder har redan förbundit sig till vaccinindustrin... även utan några vetenskapliga bevis för samband

Helt baserat på falska uppgifter och kvacksalveri, har president Obama gett statliga allmosor på  $ 1,8 miljarder kronor till vaccin- och läkemedelsföretag för att bekämpa Zika. Ändå är kopplingen mellan Zika och microcefali ingenting annat än en oprövad, ovetenskaplig, mytologisk berättelse för vaccinlangare. Detta bär samma vetenskapliga tyngd som talesättet "Svarta katter förorsakar otur" eller "En hartass bringar lycka". Därför har man gett det uttrycket "vaccinvoodoo" som är en tekniskt korrekt beskrivning för den totala avsaknaden av vetenskap för att istället utgöra en grund för den bedrägliga vaccinindustrin. Är det inte fantastiskt hur snabbt regering, media och vaccinlangare drog sin slutsats om microcefali, utan nån som helst tillstymmelse till vetenskapliga bevis som stöder en sådan frågeställning. (Hej, det är en pandemi ... då behöver vi inga verkliga bevis, eller hur?)

 

Genetiskt modifierade myggor fungerar inte heller

 
 
När dålig vetenskap och farliga kemikalier redan har förstört människors liv, måste lösningen även vara mer dålig vetenskap, eller hur? Att ange genetiskt modifierade myggor... Enligt alla kriminellt vansinniga GMO-langare utgör GM-myggor omedelbart ett svar på myggburna sjukdomar (och ingenting kan någonsin gå fel, försäkrar vi). Problemet är att de kriminellt sinnessjuka och vetenskapliga analfabeterna kan starta något sådant. Det är därför som GM myggor kan fungera. "Den sista strategin som man utplacerade i Brasilien och som anammades av alla våra länder, var att man använde sig av GM myggor - men det blev ett totalt misslyckande  med undantag för de företag som levererade dessa myggor", säger en argentisk läkare. Det engelska bolaget Oxitec som säljer dessa GM myggor, med avsikt att minska jordens befolkning. En dödlig gen har satts in dessa myggor som sedan ska överföras till avkomman och förorsaka larvernas död om man inte blockerar detta med antibiotikum (tetracyklin).
 
 
För närvarande har man släppt ut i Brasilien nästan 15 miljoner GM myggor och misslyckandet är klart. Där fälttester har genomförts, var mindre än 15 % av larverna transgena, det vill säga... att vilda kvinnliga myggor inte accepterar den engelska myggan från Oxitec. Svaret blir då att man ökar frisättningen i fattiga områden. Dessutom måste vi ta hänsyn till att biologin för sjukdomar visar, att det är endast honorna som sticker, och det är när de kan bli gravida och genererar ägg efter att de har befruktats av en manlig mygga, eftersom blodkomponenter behövs för att kunna utveckla ägg. Så om miljontals manliga myggor släpps, kommer det att finnas många fler befruktade honor som kan suga upp blod hos däggdjur, vilket ökar spridningen av sjukdomen och kan slutligen smitta från människa till friska människor!
 
En massiv vetenskaplig bluff, vaccinationsbluff och kemisk bluff, alla utformade för att generera mer branschvinster och bortsett från de verkliga orsakerna till detta lidande hos brasilianska barn.
 
När du sammanfogar alla dessa pusselbitar blir allt kristallklart. Berättelsen om Zika-viruset är en massiv vetenskaplig bluff, i avsikt att enbart kunna sälja mer kemikalier, fler GM-myggor, mer vacciner och ytterligare besprutningar över den brasilianska befolkningen med dödliga ämnen. Den verkliga orsaken till microcefali ignoreras systematiskt. Man sprider ännu mera idén om att detta är en del av agendan för befolkningskontroll, i avsikt att förgifta människorna i Brasilien, medvetet minska antalet för deras avkommor, öka antalet aborter och kräva att kvinnor inte längre ska bli gravida. Alla tecken finns! Det är Bill Gates mänskliga avfolkningsdagordning som är i full gång, förklädd till myggvirusutbrott. Det är inte av misstag som larvicidkemikalier har sprutats över de fattigaste områden i Brasilien, med inriktning på att "inte skaffa några fler barn!".

 

 

Ämne: Zika-viruset är en lögn

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar