Vitrenko m.fl.: Hur statskuppen i Ukraina provocerades fram

08.03.2014 23:10

ressmeddelande från de ukrainska oppositionspolitikerna Natalia Vitrenko, Vladimir Marsjenko och Valeri Sergatjov i Frankfurt den 1 mars 2014

Att skriva under associeringsavtalet med EU, som eftersträvades av Ukrainas regering, dvs [Janukovitj-]koalitionen mellan regionernas parti och kommunistpartiet, och den parlamentariska oppositionens tre partier Batkiwschtschina (Fäderneslandet), Udar (Slag) och Svoboda (Frihet), störde den känsliga balansen mellan EU:s och Rysslands intressen. Ukraina riskerade genom detta avtal att drabbas av kaos genom en förstörelse av den inhemska produktionen, massarbetslöshet och av att förlora statlig och nationell suveränitet. Mycket snart efter det att avtalet hade undertecknats, skulle så stora spänningar i Ukraina ha uppstått att hela den eurasiska kontinenten skulle ha destabiliserats. P.g.a. detta sköt president Janukovitj och Asarovs regering upp undertecknandet av avtalet utan att ge upp strävan till europeisk integration. Detta var orsaken till den nynazistiska statskupp som sedan länge varit planerad.

President Janukovitjs inrikes- och utrikespolitisk ledde till att befolkningen blev alltmer missnöjd och skapade därför gynnsamma förutsättningar för kuppen.

Efter det att oppositionen fördömt Janukovitjs vägran att underteckna avtalet, uppmanade den parlamentariska oppositionen människorna att komma till Kievs Euromaidan. Kuppmakarna utnyttjade civila för att provocera konfrontationer mellan demonstranter och polis. Den första konfrontationen organiserades av presidentförvaltningens chef, Ljovotsjkin, i intresse av de flesta av Ukrainas oligarkers [då polisen mitt i natten med fullt massmediapådrag slog ned kvardröjande demonstranter red.anm.]. Massmedia, som är i oligarkernas händer, blåste upp provokationen och det ledde till ett enormt stöd från massmedia. Euromaidan leddes avsiktligt i kampen mot regeringen och polisen till att ockupera och plundra regeringsbyggnader, och sedan stjäla milisens och militärens vapen. Efter den första december förra året var protesterna inte längre fredliga. De leddes av specialutbildade kampenheter som var beväpnade med Molotov-cocktails, baseballklubbor, metallstänger, kedjor, yxor och gatustenar. Sedan i februari detta år var de även beväpnade med skjutvapen. De slagskämpar som stod i frontlinjerna på Euromaidan, provocerade medvetet med sin nynazism. Obestridliga bevis för detta är de symboler, paroller och porträtt från deras ideologiska förebilder som de poserarade med . De kunde ses av alla utom de EU-representanter och amerikanska politiker som ständigt kallade Euromaidan för den ukrainska befolkningens fredliga revolt för att kräva att avtalet med EU måste undertecknas.

EU:s och USA:s representanter mörkade medvetet Pravy Sektors [extremistorganisationen Högersektorns] roll på Euromaidan och dolde dess terroristiska och nynazistiska karaktär. Deras förfalskade rapportering om Ukrainas verkliga situation ledde till att den ukrainska regeringen tvingades att överlämna makten till nynazisterna.

Den 21 februari bekräftade Tysklands, Polens och Frankrikes utrikesministrar med sina underskrifter att EU bejakade genomförandet av statskuppen. De krossade därigenom helt och hållet de europeiska värdena som rättsstat, demokrati och mänskliga rättigheter.

President Janukovitjs inrikes- och utrikespolitik ledde till ett växande missnöje bland medborgarna och skapade gynnsamma förutsättningar för en statskupp. Händelserna i Ukraina trappades upp till ett inbördeskrig och terror av Pravy Sektor nu mot parlamentet, politiska partier och alla människor i Ukraina. Om inördeskriget i Ukraina inte stoppas, kommer det att utvidgas till en global konflikt. EU och Ryssland kommer att bli indragna i den.

Vi säger att detta kan stoppas endast med omedelbara samordnade åtgärder av Moskva, Berlin och Paris.

Se Natalia Vitrenkos videofilmer om nynazisternas våld:https://www.larouche.se/artikel/vitrenkos-videofilmer-om-de-ukrainska-nynazisternas-valdsaktioner

Läs Natalia Vitrenkos tal, där hon förklarar videofilmerna och dess sammanhang på engelska: https://www.larouche.se/nyheter/2014/02/25/vitrenkos-tal-om-ukrainalaget-pa-presskonferensen-i-paris

Läs Natalia Vitrenkos uttalande den 23 februari på svenska:https://www.larouche.se/nyheter/2014/02/23/vitrenko-attackerar-den-nazistunderstodda-kuppen-i-ukraina

Läs Helga Zepp-LaRouches uttalande om den strategiska bakgrunden till Ukrainakrisen och en dokumentationssammanställning:https://www.larouche.se/artikel/helga-zepp-larouche-eu-s-geopolitiska-konfrontationspolitik-riskerar-varldskrig-med-karnvape 

 

Följ dokumentation om Västvärldens stöd till den nazistkuppen i Ukraina här:https://www.larouche.se/britternas-stora-eurasiska-krig

Källa: 4 mars 2014, Larouche