Vilken "mega-nyhet" är den största av dem alla?

20.11.2015 16:52

* Är det den snabbt framväxande alliansen mellan Kina och Ryssland?

KOMMENTAR: För första gången efter andra världskriget hotas på allvar den sista militära supermakten på jorden - USA.
 
* Är det att Indien har börjat frigöra sig från USA och att en trippelallians snabbt växer fram - Kina, Indien och Ryssland?
 
KOMMENTAR: De mellanstatliga relationerna mellan Indien och Kina - liksom mellan Indien och Ryssland - har plötsligt börjat blomma. Alla problem har sopats under mattan. De långvariga historiska spänningarna är som bortblåsta.
 
 
* Är det megasatsningen på "den nya sidenvägen" som på sikt ska binda samman Europa och Asien - "Eurasia"?
KOMMENTAR: Detta projekt är mänsklighetens största industriella satsning någonsin. Alla länder i Asien har sneglat på det kinesiska undret. Alla vill lära sig av Kinas industriella revolution. Initiativet - den nya sidenvägen - kraftsamlar nu nästan hela Asien. Halva världens befolkning börjar dra åt samma håll. Denna historiska kraft förändrar naturligtvis världen.
 
 
* Är det att alliansen mellan USA och EU håller på att luckras upp?
KOMMENTAR: Tyskland och Frankrike börjar knyta banden österut. Även Italien och Ungern liksom många andra mindre EU-länder verkar i samma riktning. Den historiska alliansen mellan USA och västra Europa håller långsamt men säkert på att brytas. Allt fler länder i västra Europa förstår att ländernas ekonomi går en sotdöd till mötes om vi inte samverkar i östlig riktning - i megaprojektet "den nya sidenvägen".
 
 
* Är det nyheten att USA:s nationella skuld är cirka 65 tusen miljarder dollar - inte 18 tusen miljarder dollar som uppges officiellt.
KOMMENTAR: Rapporten från den amerikanska riksrevisionens förra chef har skakat den finansiella världen. Men även flera av USA:s delstater är kraftigt skuldsatta - bland annat Kalifornien. Landets skulder är ännu större - de är astronomiska. USA:s ekonomi har redan kraschat. Det finansiella stupet är oundvikligt.
 
 
* Är det bildandet av BRIKS-länderna och skapandet av den nya utvecklingsbanken "NDB".
KOMMENTAR: Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika har knutits samman i en världsomspännande allians. Den nya utvecklingsbanken innebär att bankirerna i väst genom sina institutioner inte längre kan diktera villkoren i den fattiga världen.  
 
 
* Är det Rysslands Syrienpolitik som har fått hela världen att ta av sig mössan - till och med länder i den förljugna västvärlden.
KOMMENTAR: Utanför trippelalliansen USA, Israel och Saudiarabien står nästan hela världen enad. Putins popularitet har formligen exploderat. Ingen rysk politiker har någonsin fått vara med om något liknande. Hela världsopinionen har påverkats starkt.
 
 
* Är det USA:s - och deras "allierade" Israels och Saudiaribiens - satsning på att organisera inbördeskrig i Mellanöstern?
KOMMENTAR: Hela världen förstår vilka länder som ligger bakom det lapptäcke av terrororganisationer som skapats i bland annat Syrien och Irak. Hela världen vet nu att IS är USA:s viktigaste länk i kedjan av krigargrupper som bara har en enda uppgift - nämligen att tillsätta en amerikansk marionettregim i Syrien. Det är BARA vi i väst som hålla avskärmade från denna obekväma sanning.
 
 
* Är det beslutet som kommer att tas av IMF den 30:e november 2015 att den kinesiska valutan Yuan tas in i IMF:s valutakorg?
KOMMENTAR: Alla verkligt kunniga ekonomer vet att dollarn snart kommer att falla. Kina vill till varje pris att världshandeln ska fungera även efter dollarns fall. Att den kinesiska valutan kommer med i IMF:s valutakorg är helt avgörande för världens framtid. "Business must go on" - eljest blir det stormkaos i hela världen. Självklart kommer världshandeln snabbt att skifta till andra valutor än dollar. Det kommer att gå fort. Alla vet nämligen sanningen om USA:s ekonomi.
 
 
SVARET PÅ FRÅGAN - Vilken nyhet är den största av dem alla?       
Det rätta svaret är att alla nyheter är olika aspekter av samma historiska skeende. De kan sammanfattas:
 
God morgon öst - God natt Väst.
 
Brage Norin - Skogså Tankesmedja

Ämne: Vilken "mega-nyhet" är den största av dem alla?

VärldsGemenskap bortom terrorbalans?

Ove Svidén | 23.11.2015

Äntligen faller den enda kvarvarande Supermakten på eget grepp!

Väl Finansierad MediaMakt ledde USA in i en återvändsgränd.

A Peaceful New World Order is at hand!

Ny kommentar