Vi kunde nog aldrig tro att det skulle gå så här

11.09.2014 23:29

Tänk om vi på 1980-talet hade sagt att i framtidens Sverige spårar tågen ur på grund av för dåligt underhåll av våra spår. Tänk om vi hade sagt att det i framtiden kan ta mer än tre månader att få operera bort sin cancer men att det går att köpa sig förbi kön.

Tänk om vi hade sagt att vi kommer att ha färre vårdplatser på våra sjukhus trots mycket större befolkning och att våra sjukhus städas så dåligt så att det sprids smitta. Tänk om vi hade sagt att det inte finns tillräckligt med mediciner på våra apotek så att gamla människor istället måste åka till flera olika apotek.

Tänk om vi hade sagt att arbetslösa och pensionärer betalar högre skatt än de som har jobb. Tänk om vi hade sagt att vi har en statsminister som föreslår att vi skall arbeta tills vi blir 75 trots att medellivslängden i vissa städer är 74 år.

Tänk om vi hade sagt att stora privata företag driver en del av våra skolor, sjukhus och äldreboenden och tar ut vinster som försvinner till utlandet. Tänk om vi hade sagt att ett flertal skolor har gått i konkurs. Tänk om vi hade sagt att ambulanssjukvården och vårdcentraler har gått i konkurs.

Tänk om vi hade sagt att trots en arbetslöshet på åtta procent så jobbar folk så mycket övertid att det motsvarar
120 000 nya jobb.

Tänk om vi hade sagt att våra socialförsäkringar är så dåliga så att vi tillhör bottenskiktet i Europa.

Tänk om vi hade sagt att trots att du fortfarande är sjuk så slängs du ut ur sjukersättningen och tänk om vi hade sagt att det finns människor i framtidens Sverige som har varit tvungna att intyga att de skall dö inom en viss tid för att åter kunna få sjukersättning.

Folket på 1980-talet hade inte trott på oss och sagt att detta aldrig skulle kunna hända i Sverige.

Staffan Hansson
Malmö

sydsvenskan.se, 9 augusti 2014