Vi blundar vidare

17.02.2017 19:23

ON 

CHEMTRAILSEGNA ARTIKLAR

https://ivansblogg.wordpress.com/2017/02/13/vi-blundar-vidare/

 

Det är så underbart att leva denna illusion där krydda och huvudingredienser består av ”demokrati”, ”rösträtt”, ”pengar”, ”ändliga resurser”, myndigheter och makthavare som ser till våra intressen och för vår talan.

Allt som skulle på minsta sätt störa denna illusion blundar vi för.

Nyheterna av dagens mått antigen upprepas ideligen om och om igen så att folk fattar ”sanningen” eller så säger man en nyhet bara en gång och kort eller under en förmiddag för att skapa ridån och dölja den verkliga verkligheten. Den människa som har en förmåga att koppla samman olika nyheter och uttalanden och skriva om dessa i en artikel anses vara oftast en konspirationsteoretiker eller om det handlar om mellanmänskliga konflikter så får man benämningen rasist.

Ett sådant stort och pågående händelse är spridning av aerosoler i atmosfären, så kallade chemtrails. Detta brott har pågått i minst 30 år i stor skala! 30 år! Hur många gånger gick du till valurnorna under dessa 30 år? Hur många gånger hade du inte vånda om vem du ska rösta på? Moderaterna? socialisterna? vänstern? eller rent av miljöpartiet? Olika partier med olika program och ändå så lika. Spridandet av aerosoler rör ingen i toppen som du lägger din röst på. Kanske älskar du och alla andra att se naturen sakta och dö för att ersättas med GMO och aluminium resistenta växter och grödor. På detta sätt anpassar vi den ”fientliga naturen” till oss. Fientlig som är enligt alla möjliga nyheter och forskarrön full med faror virus och bakterier. Så det är bara att ansluta sig i ledet och stå i vaccinations kö och rösta och tro på demokratin.

Varför skriver jag denna artikel? P.g.a. gårdagens nyheter 12 februari 2017 på P1. De sa tre olika nyheter som hänger samman och kan knytas i ett ord: CHEMTRAILS!

  1. Det är brist på grundvatten
  2. I Finland finns det en sjö som är full av plastpartiklar
  3. I China har de problem med luften p.g.a. föroreningar.

Vi tittar närmare på dessa punkter.

1.  Det är brist på grundvatten.

Uppe i luften finns ofantliga mängder vattenånga som med luftens skiftningar kondenseras till regn! Om denna vattenånga är förorenat av partiklar så har den svårt att kondensera och när den väl gör det kommer det att resultera i enorma skyfall, snöfall vid rejäla plusgrader och hagel stor som tennisbollar. De sprider chemtrails i minst 30 år för att kontrollera vädret i alla länder. För att det ska regna måste man tillföra till chemtrails metallpartiklar energi. Ofta syns det moln som liknar en gammal TV antenn, eller är deformerade på ett eller annat sätt. Då tillför man energin. Jag har sett med egna ögon när HAARP sänder ut sådana signaler och på himlen såg jag ljuspulser. HAARP finns idag över allt. Det handlar inte enbart om anläggningen på Alaska.

Jag tror att de börjar tappa kontrollen över denna aerosolspridning i den meningen att trots tillfört energi händer det ingenting. De giftiga partiklarna är alldeles för många och vatten har svårt att förena sig till regn. Å andra sidan samlas det där uppe ännu större vattenmängder i form av ånga. Dessa vattenmängder blir till slut mäktigare än partiklarna! Vad som händer då vill man inte helst tänka på. Vi blir uttryckligen dränkta av vatten!

Att ha i åtanke! Vatten är ett medvetet medium som bär på information och som man kan programmera med informationen. Jorden och vatten kommunicerar med varandra och det kommer så mycket vatten uppifrån som det behövs för vattendrag och växter. Det finns människor som Prof. Dr. Bernd Kröplin från Stuttgart universitet eller Masaru Emotto och Viktor Schauberger.

Med chemtrails stör vi de naturliga processerna!

Eftertanke: I Jorden ner till 70 km djup finns det 30 gånger mera vatten än på jordens yta och detta vatten tillverkas ständigt i Jordens inre.

2. I Finland finns det plastpartiklar i en sjö.

Visst det är inte bara i Finland! Det finns i de flesta sjöar. Att förklara att plasten kommer bara från vår konsumtion är bara en del av sanningen. Först måste vi veta vad som finns i aerosoler. Enligt olika analyser som jag har sett från Spanien och Carnicom institute så innehåller chemtrails även plaster, kolibakterier bortsett från aluminium, barium och strontium. Dessutom är chemtrails radioaktiv och för att detta inte upptäckas passar det bra att skylla all radioaktivitet i världen på Fukushima. Vissa människor råkar ut för så kallad morgellons sjukdom. Plasttrådar kryper ur deras kroppar.

3. I China är det problem med luftföroreningar.

Det är inte bara i China. Det är över allt. Varför har vi i Europa så hårda krav på miljön vad beträffar bilar och förbränning av fasta bränslen? Därför att chemtrails inte blir avslöjade! Missförstå mig inte. Självklart ska vi sträva efter att ha en så ren energi som möjligt. Men vid förbränningen stiger förorening upp till atmosfären som tar sedan hand om den. P.g.a. chemtrails stiger inte föroreningar upp till atmosfären men de blir kvar till stor del på marken. Tänkt dig chemtrails på 8 km höjd som en glasskiva. Vid klart väder brukar jag ofta åka förbi en pelletsfabrik i Frälsningshem. Röken stiger upp några meter för att sedan ta en vertikalbana – något ”osynligt” hindrar röken från att stiga upp! Från balkongen ser jag en annan fabrik som gör trägolv. Röken går upp några meter för att sedan bilda ett vertikal molnslöja för att något hindrar den att stiga upp! För resten har du sett att molnen är platta/raka undertill och krullade på ovansida? De ligger på glasskivan! Därför är det viktig med alla nya pålagor i form av miljökrav. Chemtrails bedrägeri får inte avslöjas. Dessutom kan man ta ut skatter och göra hela befolkningar fattigare under manteln av miljöförbättringar.

Jag vill avsluta mina tankegångar med Conny Lundbergs beskrivning av chemtrails på Medborgarplatsen från år 2014. White Tv har varit på plats och gjort en intervju. När jag hörde detta engagemang och intervju med Conny värmde mig det om hjärtat.

https://www.youtube.com/watch?v=juwF8nTR7lw

Andra tecken på chemtrails. När moln täcker solen blir det onaturligt kallt. Det kommer kalla vindar uppifrån även på sommaren. Det existerar inte riktiga soldagar med en klarblå himmel. Alltid finns det ett mjölkliknande hinna på himlen även om molnen lyser med sin frånvaro. Det regnar inte trotts att himlen är täckt av moln. Molnen har konstiga formationer. Det finns betydligt mindre sol som verkligen värmer. På radio pratas det om att man måste höja växternas fotosyntes för att öka skördar. Skiner inte solen tillräckligt? Djuren i naturen är desorienterade och dör plötsligt i stora samlingar. Träden är sjuka.

Ämne: Vi blundar vidare

Chemtrails

Kalle | 19.02.2017

Borde vara lätt att reda ut detta med chemtrails. Videofilma med gps koordinater och tidpunkt. Sedan får berörda myndigheter tala om vilka plan som finns på filmen och vad de sysslar med. Läste om chemtrails för något år sedan och tyckte det lät som tokigheter. Har därefter tittat upp på plan och måste medge att det ibland ser konstigt ut, inte alls som förr i tiden. Bara för Löfven att intyga på heder och samvete att det är inget annat än vanliga avgaser och kondens från planen, ljuger han är det riksrätt som gäller.

Reiki och meditativt lugn

Martin Gustavsson- Vetenskapliga partiet | 18.02.2017

En Reiki-mästare bör, f.ö. inte sprida skräck, men meditativt lugn och positiv energi till världen.

Kompetens

Martin Gustavsson- Vetenskapliga partiet | 18.02.2017

Nu kan det ju vara så att en person som känner energier och pysslar med Reiki, Shamballa, Enhörningens energi, Zovirah och annat… kan ha kompetens och förstånd om fler saker. Det svåra är givetvis att inse att man saknar kompetens.

Som maskiningenjör med viss kompetens på ångtryck kan jag meddela att alla flygplan sannolikt INTE besprutar oss. Huruvida om det blir en kondensstrimma eller ej och om den breder ut sig eller ej hänger på temperatur tryck och fukthalt i luften.

Givetvis kan man spruta såsom USA gjorde med Agent Orange eller utföra s.k. "molnsådd" med ex. silverjodid militärt eller i jordbruk-syfte eller göra tester med frigolitliknande substanser, vatten, svavelsyra eller andra kemikalier.

Jag finner det dock osannolikt att det förekommer i någon större skala. Det skulle kanske vara aktuellt om vi skulle se en enorm temperaturökning på planeten, men det har vi inte gjort. Snarare verkar det som om det kommer bli kallare snart enligt klimatupplysningen.

Ekonomer och religiösa är dessutom ofantligt intresserade av absurd tillväxt av mänskligheten och produktion eftersom det skapar deras profit. Någon drift för balans med naturen eller ekologi har de inte.

Sv:Kompetens

Ivan Björn | 19.02.2017

Att skriva om det som verkligen pågår och kalla det med sitt rätta namn är verkligen inte ”att sprida skräck” som du kallar det.

Vem är mera trovärdig; politikerna som årtionde efter årtionde ljuger oss rakt i ansiktet medvetet eller omedvetet förnekar det som pågår, eller nyfikna människor studenter t.ex. som på helt förutsättningslöst sätt undersöker sina frågeställningar.

Sådana studenter finns i Schweiz som undersökte regnvatten både i stad och naturreservat och på båda ställen fanns höga halter av barium, stroncium och aluminium. De studenterna tror jag på.

Ska vi likaså ifrågasätta Dane Wigington och hans mångåriga arbete med att sammanställa chemtrails påverkan på miljö. Han började misstänka att något är fel när solpanelerna som han jobbade med visade mindre och mindre effekt p.g.a. att solen är ständigt bakom en skiva bestående av aluminium, barium, stroncium, polymer bland annat.

Eller så ska jag tycka att människor i Spanien är mindre vetande och saknar kompetens bara för att de har klara bevis på chemtrails där Josefin Fraile är den drivande kraften?

Eller ska jag ignorera det svenska initiativet som består inte enbart av filmen ”Ditt livs viktigaste information” länk: https://youtu.be/EtW30pt_kYo , men också av boken ”De Vita linjerna i Skyn” att inte glömma alla demonstrationer!

Sedan har vi film Bye Bye Blue Skye och en annan tysk film Trojska moln där det är bevisad utan rimlig tvivel att vi är regelbundet besprutade med chemtrails!

Att tro att man kan spruta såsom man gjorde med Agent Orange och inte tro att tekniken används i stor skala – vet ej vad jag ska tro om sådana slutsatser. Det låter nästan som om omtänksamma människor i maktställning bara testade något för att det är bra att ha.
Sanningen är hel annan. Det är psykopater som styr och bevisen är mer än många.

Som t.ex.
I projektet Argus (1958) sprängde man 3 kärnladdningar för att göra ett stort hål i ozonskiktet 480 km ovanför Atlanten.

Besprutning av olika virus och bakterier utan människors vetskap för att se vad som händer.

Användning av kärnvapen (uttjänt uran) i krig trots att det är förbjudet. (t ex. Syrien, Irak)

Omänskliga icke humana undersökningar och försök på människor i modern tid

Det ständiga dödandet som pågår på vår planet.

Skulle inte dessa individer bespruta oss med chemtrails som har bevisligen under hela tiden strävat efter för att förstöra allt som har med människovärdigt liv att göra?
Dessutom har de så mycket att vinna på detta. Mera makt, mer pengar, mer kontroll och garanterat mycket mer försvårad andligt uppvaknandet.
Sedan vet jag inte och förstår inte vem du syftar på som Reiki mästare. Jag har i alla fall inte påstått detta om mig.
När man saknar argument så brukar man också misskreditera andra med olika påståenden om människans kompetens och vetande och lyfta upp sin egen förträfflighet.

Här med avser jag diskutionen vara avslutad för min del

Sv:Sv:Kompetens

Conny Lundberg | 19.02.2017

Helt riktigt, Ivan!
Bevisen är alldeles för många för att vifta bort, vansinniga saker pågår över våra huvuden och över planeten i stort.
För den som satt sig in i alla de otaliga bevisen för att detta sker, som många i brist på kunskap vill kalla konspirationsteorier, framträder en helt annan värld - en värld där dolda krafter verkar för att förgöra allt det som är gott.
Samtidigt definieras skiljelinjerna mellan det egensinnigt materiella maktskapandet utan andlig förankring och det mer balanserade där anden förankrar och balanserar och strävar efter en bättre värld.

Sv:Kompetens

Conny Lundberg | 19.02.2017

Martin,
Har du läst på ordentligt om det du talar om här?
Och har du själv undersökt och observerat himlen för att av dessa observationer kunna dra några slutsatser?
Själv har jag ihop med många andra arbetat med denna fråga under många år och studerat otaliga referenser och filmer och efter att ha lagt denna grund för min uppfattning så kan jag inte dra någon annan slutsats än att chem trails och geoengineering existerar.
Religion och andlighet är heller inte samma sak även om man kan dra fördelar av kloka ord från religionen.

Chemtrails

Maria | 17.02.2017

Du har rätt i det du skriver, men man får ju inte säga sådant vet du väl, men det gör vi ju ändå. För det är sant och vi är manipulerade och hjärntvättade. Den som ser detta som sker är ju hjärntvättad på rätt sätt. Häromdagen var det en solig härlig dag, men PLÖTSLIGT började himmelen bli randig av chemtrails, då sade jag för mig själv: imorgon blir det regn och mörker, och det blev det.Och snart blir det ett evigt mörker. /Maria hemsida https://gospel.jesuslever.eu/

Ny kommentar