Vi behöver kunna förstå fanatismen

21.04.2017 23:13

Fanatismen finns rotad i vår önskan om att kunna ha helt och hållet rätt. Att slippa tvivel och framförallt slippa kompromissa med den irriterande andre. För att bekämpa fanatism måste vi förstå den, skriver Christer Mattsson, grundare av Toleransprojektet, och psykoterapeuten Poul Perris.

Christer Mattsson och Poul Perris
Christer Mattsson och Poul Perris Foto: ALEXANDER NIKOLIS OCH DAN HANSSON

BRÄNNPUNKT | TERRORISM

I vår konfliktfyllda vardag finns åter önskan att den andra skall ta sig samman och sluta vara så dum i huvudet.
Christer Mattsson och Poul Perris
https://www.svd.se/behover-kunna-forsta-fanatismen

Vi förfäras av och håller andan inför de terrordåd som skakat oss gång på gång under flera år, nu senast i Köpenhamn, och hotar att göra så om igen. Vi räds och fördömer de som åker för att kriga i Syrien, Irak, Somalia och Ukraina vilka med stor sannolikhet kommer begå krigsbrott.  Det är lätt att ropa på ­repressiva krafttag i samma mening som man ­uttalar sin totala oförståelse inför våldet och fanatismen. Vi behöver skydda oss från fanatismen och det första och avgörande steget är att förstå den. Om vi inte förstår kommer kampen mot den endast att göda mer fanatism.

I grunden är det inte svårt att förstå fanatismens lockelse. Fanatismen finns rotad i vår önskan om att kunna ha helt och hållet rätt. Att slippa tvivel och framförallt slippa kompromissa med den irriterande andre som är den som vägrar eller inte kan underkasta sig fanatikerns ideal om hur man skall vara. Fanatismen är därför inte förbehållen en viss tid, plats eller grupp utan en allmänmänsklig potential. Den gemensamma nämnaren för utvecklandet och bevarandet av fanatism är en miljö präglad av brist på intellektuell nyfikenhet, tillämpad empati och respekt för demokratiska värden.  

Fanatikern är en person som med passion och ­lidelse anser sig ha förstått hur mycket bättre allt blir om den andre bara tar sig samman och ser sanningen. För fanatikern är världen och människan är endimensionell. Frustrationer och problem ­kanaliseras mot något som kan uttryckas enkelt. Det är judarna, det är muslimerna, det är romerna eller vilken grupp som nu får bära hundhuvudet. När du och jag är arga på någon är det ganska troligt att vi gör om den vi är arg på till att enbart bestå av sina dåliga sidor, men när vi väl möts brukar vi upptäcka en hel del nyanser i oss båda som i sig blir en brygga till kompromisser och försoning.Genom tillämpad empati och ömsesidig respekt för den ­andres utgångspunkt levandegör vi demokratins grundprinciper. Vi står upp för jaget samtidigt som vi bevarar och fördjupar viet.

Men en fanatiker känner inte igen dessa mellanmänskliga värden. Fanatikern tar ilskan av att inte nå fram med sin frustration och sin världsbild till en helt ny nivå. En muslim är en muslim som är en muslim och en jude är en jude och så vidare. ­Frustrationen kanaliseras mot något gripbart som kan formuleras enkelt. Ett förhållningssätt som alltid leder till en destruktiv upptrappning av hat och våld, symboliskt och/eller fysiskt. Det specifika ­målet för en fanatikers hat präglas av tillgängligheten till användbar rekvisita i den sociokulturella miljön. 

Varje människa består av en mängd olika identiteter som betyder olika mycket vid olika tidpunkter och i olika sammanhang. Man kan till exempel vara både sjuksköterska, afrikan, lillebror, jude och norrlänning. Fanatikern ser människan som singulära identiteter och utgår från att vi innerst inne är något, i vårt blod, DNA eller på annat sätt i efterhand opåverkbart, som förklarar varför vi är goda eller onda. Detta sätt att se på tillvaron i kombination med en av sociologins grundsatser ”Thomasteoremet” utlöser allvarliga konflikter.Anmäl dig här

Thomasteoremet säger att om man betraktar något som verkligt så kommer konsekvenserna av sina betraktelser bli verkliga. Om jag tror att västvärlden hotar bildandet av ett paradisiskt kalifat så kommer den föreställningen få konsekvenser för hur jag ser på västvärlden. Om jag tror att islam strävar efter att ta över hela världen kommer jag att agera efter den föreställningen. På detta sätt är fanatikerna helt beroende av varandra. För att bevisa faran med islam behövs IS och för att bevisa faran med västvärlden behövs alla islamofoba partier som tar plats i de demokratiska parlamenten i västvärlden. Båda grupperna utlovar storsint varsitt paradis bara man är beredd att ta till våld, symboliskt eller fysiskt. Tvinga dem att sluta vara muslimer, mörda dem så att de aldrig kan känna sig trygga och tillslut kapitulerar.

Paradiset har alltid varit lockande för oss människor. I vår konfliktfyllda vardag finns åter önskan att den andra skall ta sig samman och sluta vara så dum i huvudet. Om alla gjorde så skulle vi äntligen kunna bli överens och sluta bråka. Men i detta liv finns inget paradis. Vi kommer aldrig att vara helt överens, vi kommer aldrig att upphöra med våra konflikter men vi kan finna former för hur vi hanterar våra olikheter. Demokratin har hittills verkat överlägsen. Men demokrati är färskvara. Dess upprätthållande är en strävsam och kontinuerlig process med ständigt nya utmaningar.

Vill vi upprätthålla ett öppet samhälle präglat av individuell frihet och gemenskap är intellektuell nyfikenhet, tillämpad empati och respekt några av dess nödvändiga fundament.

CHRISTER MATTSSON

grundare av Toleransprojektet och doktorand i pedagogik Göteborgs universitet

POUL PERRIS

läkare och psykoterapeut

Ämne: Vi behöver kunna förstå fanatismen

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar