Vet du vad vår president heter?

17.10.2015 11:47

Han heter … Herman Van Rompuy!

Lissabonfördraget – ett brott mot grundlagen? Ja, i alla fall indirekt, menar många debattörer. Enligt dessa skedde dock brottet mot våra grundlagar redan 2002, då regeringsformens 10:e kapitel, 2:a paragraf ändrades för att kunna överföra mer makt till EU utan att först höra folket – i val eller folkomröstning – genom endast ett riksdagsbeslut i samband med att Nicefördraget skulle ratificeras. 

 

Denna ändring kan enligt många betraktas som en statskupp, eftersom det krävs två riksdagsbeslut med ett val emellan för att ändra grundlagarna, vilket skulle innebära att alla efterföljande lagar och beslut som är baserade på detta är ogiltiga. 

 

Ett vanligt argument för att Lissabonfördraget direkt bryter mot Sveriges grundlag är att grundlagen förbjuder riksdagen att överlåta beslutanderätt som rör principerna för statsskicket till EU, vilket just skett i och med att ratifi ceringen av fördraget innebär att EU-rätten blir högsta rätt i Sverige.

Läs mer här!

Ämne: Vet du vad vår president heter?

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar