Veritas vos liberabit! = Sanningen ska göra er fria!

07.06.2015 00:13
Hejsan,
 
Det väller ut information om vem som skapar oredan i världen och hur det går till. 
 
Jag har kontakt med ett antal internationellt välrenommerade judiska personer som modigt berättar om zionismen och dess strävan sedan århundraden att ta den globala makten. En fixering som de har sedan det s k Gamla Förbundet i början av Bibeln där Gud slöt ett förbund med Abraham om att hans ättlingar skulle vara "Guds egendomsfolk" UNDER FÖRUTSÄTTNING ATT DE FÖLJDE DEN ÖVERENSKOMMELSE SOM GJORDES! (Det innebar att de inte skulle övergå till avgudadyrkan samt att hålla de tio budorden.) Emellertid bröt israeliterna detta förbund under hela Gamla Testamentets tid, vilket resulterade i en ny chans (Nya Förbundet) genom att de skulle ta till sig Jesu förkunnelse, och denna chans fördärvade de också genom att med romaren Pilatus som redskap undanröja/döda Jesus. Nya Förbundet gör att oavsett jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna, så är alla som accepterar NT:s evangelium det egendomsfolk som GT:s israeliter schabblade bort. Den sionistiska doktrinen vidhåller myten om just judarnas särställning, och kristendomen är ett primärt hatobjekt för sionismen.
 
Kolla följande tips och försök att förstå att vi befinner oss i en period där Z-folket nu ökar farten för att skapa sin globala dominans eftersom vetskapen om deras agenda snabbt växer på de flesta håll i världen - tyvärr inte lika snabbt i Sverige.
 
 
Googla på den judiska antisionisten Jerry Goldens artikel om den nya byggnaden för Högsta domstolen i Jerusalem som bekostats med USA-pengar.
Sök titeln The roots of evil in Jerusalem. Byggnaden är full av ockult symbolik som används av de ordenssällskap som jobbar för den Nya Världsordningen. Jag var ju själv inlurad i ordenssällskap för många år sedan men gick ur då jag insåg målsättningarna. Det finns citat från ledande Z-folk att den globala regeringen ska ske från Jerusalem. Israels förste president, David Ben Gurion, berättade i en artikel i den amerikanska tidningen Look Januari 1962 om att Israel en dag skulle sitta högst uppe i en världsregering: "I Jerusalem skall Förenta Nationerna (verkligt Förenta Nationer) bygga ett Profeternas Tempel för att tjäna den federativa unionen av alla kontinenter; detta skall bli sätet för Mänsklighetens Högsta Domstol."  Kan det vara den domstolen som Jerry Golden beskriver i sin artikel och som han också visar åtskilliga foton på? I så fall är inte den globala diktaturen långt borta.
 
Gå in på www.howardnema.com/category/look-magazine och läs i senare delen av sidan ang Ben Gurions yttranden. I början av sidan finns ett stort antal citat av ledare från olika länder som i varierande ordalag beskriver vad som ska komma, lägg speciellt märke till att Ben Gurion beskrev Sovjetunionens kollaps 25 år innan den skedde - inte för att han var synsk eller hade kristallkula - utan för att han kände till planen! Det var ju Z-folket som genomförde statskuppen i St Petersburg 1917, mördade tsarfamiljen och under flera årtionden administrerade Sovjethelvetet.
 
Mycket som varit okänt genom historien kommer så småningom fram, bl a i artikeln www.henrymakow.com/002030.html
 
Den brittiska författaren Edward Harle som skrev under pseudonymen Christopher Story mördades 14/7 2010 i USA. Han skrev bl a böckerna "The New Underworld Order" och "The European Union Collective: Enemy of its Member States" . Båda böckerna finns att ladda ned från en sida som heter www.exopolitics.blogs.com
 
Författaren finns också på ett par youtubefilmer www.youtube.com/watch?v=FFA4B1rCKvg   och www.youtube.com/watch?v=y6A_VpB2u_o
Han myntar också begreppet "demokratism" som det nytotalitära styrelseskicket i EU och sedermera i världen. Intressant nog så stämmer innehållet i hans böcker med det som den österrikiske statsvetaren och författaren Karl Steinhauser skrev i sin bok "EU - Die Super-UdSSR von Morgen" (The Super-Soviet of tomorrow) 1992 som jag fick av en kompis till författaren. Steinhauser betonar det massiva inslaget av frimureriets olika grenar i formandet av de kontinentala och globala enheter som växer fram i allt snabbare takt. Bibeln som är en gammal bok beskriver intressant nog framväxten av det kontantlösa samhället som pågår just nu samt en hel del andra saker som
är märkvärdigt träffsäkra. 
 
Det finns en annan välrenommerad internationell analytiker som heter Adrian Salbuchi som bl a har skrivit på www.rense.com/general95/salb.htm i liknande frågor.
 
Hjälp till att ta reda på sådant som händer i världen men som vi inte får reda på av våra svenska media.Genom att hålla oss informerade kan vi förhoppningsvis ha bättre chanser att navigera i den komplicerade framtiden än den som inget vet. Glöm inte ordspråket: "Det finns ingen som är så blind som den som inte VILL se"!
 
JOG

Ämne: Veritas vos liberabit! = Sanningen ska göra er fria!

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar