Vem ska tillåtas skapa vårt allmänna betalningsmedel? Folkomröstning för ekonomisk demokrati.

08.04.2016 21:53
Regeringen behöver snarast föra upp frågan om vem som ska äga rätten att skapa det allmänna betalningsmedlet i samhället. 
Detta måste i en demokrati ske öppet och transparent och inte som idag av privata intressen som har vinstmaximering som sitt första intresse. 


Debatten måste föras och hållas på en nivå där människor förstår den grundläggande principen i hur pengar skapas och vad det har för konsekvenser i samhället. 
En folkomröstning i frågan är absolut önskvärd.

Idag skapas det allmänna betalningsmedlet som räntebärande skuld till 98%. Endast ca 2% skapas av Riksbanken i form av sedlar och mynt. Varje nyskapad kredit innebär en kostnad av ränta men pengarna för räntan skapas aldrig. 
Detta medför att det från den första skapade kronan finns ett inbyggt underskott i ekonomin som växer med tiden. 


Själva skapandeprocessen av betalningsmedlet/skulderna sker som man förenklat brukar säga ur "tomma intet" eller ur skuld. En bank "lånar" helt enkelt ut något som inte finns innan utlåningstillfället vilket i grund och botten strider mot vår grundlag. 

För att låna ut 1 000 000 behöver banken endast ca 2800 i eget kapital. 
Ovanstående är något som de flesta i samhället inte vet och förstår, vilket är problematiskt ur demokratisynpunkt.

Konsekvenserna av detta är att det rent mekaniskt inte kan leda till något annat än att allt färre får en större del av betalningsmedlet i sin ägo, och allt fler får allt mindre att dela på. Det är vad man skulle kunna likna med ett pyramidspel.
Ur ett demokratisk perspektiv är detta ett enormt problem då bankernas pengar ovillkorligen styr ekonomin som kontrollerar politiken.

Staten har inte heller någon egen betalningsinfrastruktur vilket gör att de sitter i knät på de privata bankerna. Denna fråga är lika viktig som pengaskapandet.

Konsekvenserna av ett enskilt kontrollerat skapande av dessa krediter som vårt betalningsmedel är blir en minskande penningmängd. 
Detta ser vi som befolkning som nedskärningar inom vård och omsorg, sämre socialt skyddsnät, mindre pengar till pensioner, en ökande statsskuld och ett krav på en ökande befolkningsmängd och en stor påverkan på miljön för att ta några exempel. 

Sverige är nu i ett utsatt ekonomiskt läge där det är svårt att skapa nya pengar genom privatskuldsättning och på så sätt likviditetsförsörja tidigare räntekostnader som ackumulerats och stadigt växer.

Detta är den mest avgörande fråga för alla i samhället då ekonomi styr och påverkar allt i våra dagliga liv.

Skriv under, sprid vidare och hjälp till att lyfta frågan om ett demokratiskt ekonomiskt system.

Vidare information med både problembeskrivning samt förslag på lösningar finns i länkarna under. 

Nätverket för bankreform:
https://www.facebook.com/natforbankreform/

Ett nytt penningsystem:
https://parasitstopp.wordpress.com

Monetärdemokrati:
https://monetardemokrati.se

Nya ekonomiska systemet:
https://nyaekonomiskasystemet.se

 
 
 
 
 
Posted April 7, 2016

 

Ämne: Vem ska tillåtas skapa vårt allmänna betalningsmedel? Folkomröstning för ekonomisk demokrati.

johnrobinsonloaninvestmentfirm@gmail.com

John Robinson | 07.08.2016

Zajam Investicijski ponuda


Nudimo privatne investicijske kredite zainteresiranim kupcima kako bi im pomogla doći njihov najviši potencijal i pomoći našim klijentima ulažu svoja sredstva.

Ne dopustite financija prestati vas iz proširiti svoje poslovanje ili pokretanje tvrtke. neka nam pomoći.

Imamo klijente koji imaju sredstva i žele da investiraju u drugim zemljama, te u različitim sektorima pa ako ste u potrazi za ulaganja kredita ili poslovni kredit,
ovo je pravo mjesto za vas. Uz niske kamatne stope i prenosivih smislu, možemo vam pomoći napraviti svoj san došao through.our kredita u rasponu od 1000 do 100 milijuna dolara, s kamatnom stopom od 2%

Naše usluge:

poslovni zajam
Investicijski zajam

Naš glavni cilj je pomoći naš klijent svoja sredstva uložiti u pravi i izvediv sektora u vašoj zemlji. Ako ste zainteresirani za ulaganja, bit će nam drago da vam pomoći uložiti sredstva.


Kontaktirajte John za više detalja.

Dr. John
JOHN Ulaganje
E-mail: johnrobinsonloaninvestmentfirm@gmail.com

Ny kommentar