Vem är Robert Aschberg - eller vem han inte är

13.04.2014 17:41
 


https://www.dsm.nu/samhallsupplosare_5.html
https://www.scribd.com/doc/212982406/ROBERT-ASCHBERG-Arvtagare-Till-Ondskan

 Aschbergs blodspengar :
”In sum, Aschberg, through his Nya Banken, was undoubtedly a channel for funds used in the Bolshevik Revolution”.
Ur Anthony Suttons bok ”Wallstreet and the bolshevik revolution”.
https://www.voltairenet.org/IMG/pdf/Sutton_Wall_Street_and_the_bolshevik_revolution-5.pdf

Svensk film ( väldigt bra när den väl kommer igång faktan stödd av historikern Suttons arbete) om Aschberg och den ryska revolutionen regisserad av den internationella storbankskartellen utgåendes från Stockholm och Wallstreet: https://www.youtube.com/watch?v=oIuW-vNQsQI

Holodomor (ukrainska: Голодомор), svältkatastrofen i Ukraina 1932–1933, var en av de största katastroferna i Ukrainas moderna historia. Den innebar att miljontals människor dog direkt till följd av massvält. https://sv.wikipedia.org/wiki/Holodomor

Röda korset användes för att sätta in kommunismen i Ryssland:

”The Wall Street project in Russia in 1917 used the Red Cross Mission as its operational vehicle. Both Guaranty Trust and National City Bank had representatives in Russia at the time of the revolution. Frederick M. Corse of the National City Bank branch in Petrograd was attached to the American Red Cross Mission ” https://reformed-theology.org/html/books/bolshevik_revolution/chapter_05.htm

Röda korset har fortsatt i samma stil sen dess:


https://corruptiosweden.blogspot.se/2012/03/malin-barno-roda-korset-corruptio.html

 

Svält och mord på 6 miljoner ryska judar mördade av bolsjevikerna finansierade av bland annat Olof Aschberg:

https://www.youtube.com/watch?v=Dda-0Q_XUhk

”10 newspapers from 1915-1938."

Fler artiklar om 6 miljoner bolsjevik -mördade ryska judar:
 https://query.nytimes.com/search/sitesearch/#/6000000+jews/from19000101to19380101/
 https://chroniclingamerica.loc.gov/search/pages/results/?state=&date1=1836&date2=1922&proxtext=6000000+jews&x=11&y=17&dateFilterType=yearRange&rows=20&searchType=basic

 


Sovjetpengar, titta mycket noga på symbolerna.

 

För den intresserade är här lite dokumentation på hur den privata storbankskartellen, som skapar våra pengar ur intet https://www.youtube.com/watch?v=G9IH-XKQpOI , rånmördade tyska judar samt via transfer agreement deporterade en stor del av dem till Palestina från och med 1933, året då man hade installerat herr Hitler vilken man förstås hade matat med oerhörda mängder pengar och resurser. ( hysch hysch om detta eftersom det inte passar in i Bonniers historiebok dvs är sk ”näthat” )

Mycket bra dokumentär med tydliga och verifierbara referenser gällande nazionismen och kopplingen till storkapitalet av Jim Condit JR ( personen är uthängd som nazist och diverse annat i smutskastningskampanj för att folk inte ska titta på hans verk. Det enligt ”skjuta budbärare taktiken” : https://www.youtube.com/watch?v=ydIXcRihj4Y

I.G Farben som drev de tyska koncentrationslägren ägdes av bland annat Bosch som ägdes av bland annat familjen Wallenberg https://sv.wikipedia.org/wiki/Boschaff%C3%A4ren

 

IG farben delägare Warburg ägde en tysk bank ”Warburgbank” vilken Wallenberg försökte ta över via ariseringsprocessen ( man tänkte betala med ökad aktieandel i IG Farben ) I statens offentliga utredningar finns att läsa under ”warburgbank” SOU 1999 20 :
https://www.regeringen.se/content/1/c4/18/18/950400da.pdf

” När Schacht som riksekonomiminister efterträddes av Hermann Göring på hösten 1937 fick Max Warburg klart besked om att han måste överlåta sin bank till arier. Samtidigt hade riksekonomiministeriet bestämt att banken skulle bibehållas intakt för att dess utlandskrediter och utlandsförbindelser skulle bevaras. I början av 1938 letade

Warburgs därför på flera håll efter vänligt sinnade köpare till banken. Nu blev det också på allvar aktuellt att Stockholms Enskilda Bank skulle bli eller förmedla kommanditdelägare i Warburgbanken. Om den tilltänkta affären, som aldrig blev av, finns flera handlingar bevarade i Wallenbergsarkivet.”

Det anmärkningsvärda är att inte nazisterna bara tog banken utan lät den vara ifred och under Warburgs kontroll hela kriget. (Regeringsdokumentet lägger fast att Warburgs är judar.) Dvs den största banken i hela Tyskland var judiskt ägd under hela kriget.

Mer om storfinansens koncentrationsläger och utrotningen av icke önskvärda personer finns att titta på här: https://www.youtube.com/watch?v=z3TveySBlkQ

Rundtur i Auschwitz 
https://www.youtube.com/watch?v=7dxsVSzL4HE

Logistiken runt utrotningarna

 

Zionism i Israel och Nazism i Tyskland. https://en.wikipedia.org/wiki/Moses_Hess


 

Storbankerna hade tänkt införa kommunism/nazism i hela EU genom att manipulera valutamängden så att pengar fattades i nationerna, det samtidigt som man finansierade kommunistpartier och nazismen. Finansmannen Ivar Kreuger var ett hot mot hela det här upplägget eftersom han trotsade Wallenberg/Morgan/Rothschilds gänget och lånade ut pengar till Tyskland med fler stater. Därför var man tvungen att plocka Kreuger. Hela imperiet togs sen förstås över av bland annat Wallenberg/Bonniers.

Film om de regisserade strejkerna, Ådalen och konspirationen mot Kreuger:
https://www.youtube.com/watch?v=Ur34qGrTyns

”Spelfilmen "Panik" från 1939, av "skandalförfattaren" Gustaf Ericsson ”

Intervju med författare till bok om rånmordet på Ivar Kreuger: https://www.youtube.com/watch?v=ObImGZWRXWk

För att förstå varför storkapitalet även finansierade nazismen måste man studera agendan om att tvinga ut judar från tysk ockuperat område ( även bolsjevikerna åtalade och fördrev judar) till Palestina från 1933, det medan alla andra nationer höll gränserna stängda. Lasse Wilhelmson går genom det på sin blogg: https://lassewilhelmson.wordpress.com/vad-ar-sionismen-3/

Bankster-konglomeratet har all anledning att ihop med sina internationella maffiakamrater vilja censurera internet för att deras politiska söndra och härska styrmetoder och smutsiga affärer inte skall uppdagas.


 

https://www.youtube.com/watch?v=tNAbkfqbEhw
Cocaine Import Agency
https://en.wikipedia.org/wiki/Opium_Wars
https://www.youtube.com/watch?v=tNAbkfqbEhw
US Soldiers guarding opium in Afghanistan 

 
I svenska folkets namn är Wallenberg/Bofors bäst i världen på att langa tunga vapen till allehanda länder Burma, Iran, Irak, Saudi osv. det medan media konsekvent hjärntvättar svenska folket att finkalibriga vapen i hederliga Svenssons ägo är jämställt med mord och terrorism. Våldsbrottslingar har ofta straffrabatt för vapeninnehav. Inte heller att förglömma är den illegala polisiära informatörsverksamhet som försett tunga våldsverkare med vapen och droger.

Referens är Lasse Wierups böcker och https://corruptiosweden.blogspot.se/2014/03/polisens-nyttige-idiot-robert-aschberg.html

Vapenindustrin är intimt sammanbunden med droghandeln . Fattiga länder betalar inte med svenska kronor ... https://undermattans.blogspot.se/2012/03/tolgfors-berattar-sagan-om-vapenfabriken.htmlNär en våldtäktsman ska slå till står Polisen på motorvägen och kontrollerar folket precis som i USSR eller nazityskland.

 
George Orwell — "Journalism is printing what someone else does not want printed: everything else is public relations."

SIDA håller kurs för afrikanska journalister hur man ska fördumma folken man skriver för och hålla dem från sanning som inte är godkänd av NKVD:

 

 Massmedia utgör enviktig funktion för att påverka det allmänna medvetandet
Demokratibluffen inrättad av kommunisten Branting och finansmaffian:

"I Sverige t.ex. infördes den politiska demokratin med allmän rösträtt och parlamentarism i början på 1920-talet genom förhandlingar mellan  Kung Gustav V, Branting och Wallenberg. Den "demokratiska" parlamentarismen var med andra ord en uppgörelse inom eliten om hur maktordningen skulle utformas. Genom bluffen med parlamentarismen eliminerades alla tankar på en verklig konstitution. Bluffen bestod i att folkets representanter gavs kontroll över den lagstiftande makten men inte hela kontrollen över den exekutiva och den dömande makten. ”

https://larouche.se/artikel/sverige-en-synarkistisk-modell


 

Om rösta ändrade något hade det varit förbjudet.

 

Exempel på Svensk DDR- demokrati :

 1. Poliser dömer i domstolar med politiker som nämndemän.

 2. Polisen utreder sig själva som i alla bananstater.

 3. Brott där målsägare saknas utreds många ggr i första hand.

 4. Motsatt bevisföring om det påstådda brottet rör ekonomi.

 5. Det finansiella systemet är under privat kontroll.

 6. Pseudo ägande av mark och boende. Du hyr marken av staten.

 7. Staten är inte du eller folket utan finansoligarkin.

 8. Påhittad historia, samhällskunskap samt politiska agendor som Rom-klubbens klimatpolicy)indoktrineras via kollektivistisk formad utbildningsanstalt. Modell USSRhttps://www.youtube.com/watch?v=zeMZGGQ0ERk

 9. Du äger inte rätten att försvara dig själv inte ens i hemmet.

 10. Du har inte heller rätt att säga vad du tycker och tänker om du inte har statsgodkänande (utgivandetillstånd). Du kan bli åtalad.

 11. Langning av vapen via DDR till Iran, Irak, fylla över Estonia med betong och 100 tals andra exempel kan göras gällande hur Bonniermedian och statsapparaten mörkar sanningen från att komma ut. https://heiwaco.tripod.com/estoniabluffen.htm

 

 

 

Man behöver inte vara raketforskare för att förstå att hela det politiska spektrat styrs och finansieras från toppen av samma finansiärer. Det är därför som politiker aldrig talar om hur ekonomin fungerar på ett sätt som skulle göra att gemene man förstod den. Istället lindas allt in i högtravande akademiskt språk och desinformation. Därför skall på enkelt sätt hela det privatkontrollerade valutasystemet förklaras här så att tom ett barn förstår det.

 

Bilden visar hur 1 enhet valuta med 8 % ränta efter 100 år har tappat 2199 % i värde. Dvs 1 enhet valuta har blivit 2199 enheter.

Räntan gör att mängden pengar i systemet hela tiden måste växa enligt ovanstående utseende på kurvan.

Pengar skapas av privata banker ur tomma intet och lånas sen ut till nationer/folket som måste ge en motprestation i form av ett pantvärde.

Eftersom alla pengar som finns i systemet är födda som ett lån till en privat bank, med en pålagd ränta, så kommer över tid mer och mer av den cirkulerande penningmängden att behöva gå till att betala på kostnaden för gamla lån. Det funkar precis som tv-programmet lyxfällan.

När den produktiva delen av ekonomin inte klarar av att försörja räntekostnaden på bankernas alla krediter så går ekonomin in i skuldmättnad och stagflation inträder. Det innebär att pengar till välfärd och konsumtion av vara/tjänst saknas.

 

För att inte hela systemet ska braka samman måste hela tiden ekonomin växa enligt grafen, tillväxt. Man kan inte bara trycka in mer och mer pengar i ekonomin eftersom det skulle ge hyperinflation i valutan. Nya pengar måste bäras upp av en bärare för att hela tiden hålla efterfrågan på pengar hög. Pengar = bankskuld.

VARFÖR LÅTER STATEN SIG BETALA RÄNTA TILL DE PRIVATA BANKERNA?https://www.oikonomia.info/?p=25603

”Om staten lånade pengar från sin egen bank, då skulle man betala ränta till sig själv, dvs räntefria lån.

Enligt Maastricht-avtalet i EU är staten/kommunerna tvungna att ”låna” från privata banker

Varför överflyttar inte staten skattekontona från SEB (bankgiro 5050-1055) till statens bank SBAB. Skattekontona är SEB:s skuld till staten i svenska kronor – skattekontot i sig innehåller inga svenska kronor. ”

När statsapparaten säger att du har konsumerat för mycket och påstår att det är anledningen till alla bankkriser så vet du att dom ljuger för att skydda systemet.

Det finns mindre och mindre pengar till konsumtion av ovannämnda skäl. Den slutliga lösning man avser sälja in till folket är det som kallas teknokrati och går in under agenda 21 och hållbart samhälle där allt baseras på energi, carbon currency.


 

Så här har tillväxten och omständigheter runt den sett ut sen systemet inrättades:

1931 blev Riksbanken medlem i BIS-banken ( ett par % av b-aktierna).

1945 var timlönen för arbetare i Sverige enligt SEB 1 krona.

1950-1960 fick kvinnan rätt att jobba och folket fick rätten att få 25 % moms på varor och tjänster. 

1960-1970 miljonprogram och en omfattande utbyggnad av byråkratin med 200 talet myndigheter var tillväxtbärare i systemet. 

1980-1990 lånebubbla där bankerna skapade ännu mer pengar för att låna ut på en bomarknad där alla bjöd över varandra. De upphaussade priserna ( ”värdena” ) på bostäder tjänstgjorde som säkerheten i bankernas kasino-spel. Bubblan kraschade 91-92 och bankerna fick då som tack för bra jobb ta över 40 000 svenska företag och mellanskillnaden mellan bubbelvärde och riktigt värde blev ett antal miljarder i statsskuld. Mycket desinformation från alternativmedia osv. runt detta går ut på att man ska ha en bankdelning och annat ljug istället för att förbjuda nuvarande system med ränta och pengar skapade av privatbankerna som skulder.

1990-2015 staten lät betala bidrag för att avindustrialisera Sverige mha. Kina och billigt gods återskeppades hit sen mitten av 1990 talet under frihandelsavtal enligt world trade organisation. Maten prisfixeras via subventioner och valutasystemet överlever därför att man har tillväxt i befolkningsmängden samtidigt som räntorna pressas ner. Bidragsmigration är huvudbärare av pengar i dag och Svensson blandar ihop fri rörlighet med bidragsinvandring.

Riksbanken anger en rent av komisk definition på inflation. Tänk om folk skulle börja ifrågasätta denna bluff...

 

Det är nu tydligt att Regimen inte ökar folkmängden här för att hjälpa fattiga i krigsländer utan det handlar om att hålla liv i bank och valutasystemet samt leda människor in i nationalsocialism ( ett koncept man ju testat förut under Hitler) med en grön-marxistisk touch. Samtidigt som median indirekt hetsar mot invandrare:
https://undermattans.blogspot.de/2013/05/svt-medarbetare-expressen-och.html

Total hjärntvätt av folket hade varit omöjligt om man inte kontrollerat skollitteraturen via N & K 

https://www.youtube.com/watch?v=7fmUkPS4mKA ”Skolans dolda mål av experten Palmus”

EXPO ”glömmer ” viss rasism https://undermattans.blogspot.se/2013/04/judiska-terrorister-och-rasister-mot.html

Kommer trolljägarna att ta upp hur man rånar u-länder mha. SIDA stödet som blir u-lands skuld via världsbankens underbanker, för att sen rånas av storkapitalet på metall och olja när de fattiga inte kan betala på lånen?

https://www.sou.gov.se/sb/d/14983/a/172316

https://www.youtube.com/watch?v=RVsB07CcSNw

Aschberg kanske skulle plugga journalisternas budord:

Journalistens första förpliktelse är mot sanningen.

 1. Journalistens första lojalitet är till medborgarna.

 2. Journalistens disciplin är verifiering.

 3. Journalisten måste hålla sig fristående från dem som ska bevakas.

 4. Journalisten måste agera självständig bevakare av makten.

 5. Journalisten måste ge ett forum för öppen kritik och kompromiss.

 6. Journalisten måste sträva efter att göra det viktiga intressant, och relevant.

 7. Journalisten måste hålla nyheterna överblickbara och proportionerliga.

 8. Journalisten måste tillåtas följa sitt personliga samvete.


Avslutningsvis är det viktigt för makten att indoktrinera folket att frihet är anarki och att DU absolut inte tittar på detta:


https://www.thephilosophyofliberty.com/