Stefan Fölster

Allt fler jobb utförda av människor riskerar att försvinna i takt med att jobben automatiseras. Det medför att den svenska arbetsmarknaden står inför stora förändringar. Nationalekonomen Stefan Fölster och forskaren Lars Hultman skriver på DN Debatt den 15 juni att mer än vartannat svenskt jobb kan automatiseras. Resultaten presenteras i en studie av Stiftelsen för Strategisk Forskning. Det innebär att 2,5 miljoner jobb i Sverige kan komma att se helt annorlunda ut om två decennier.

Störst risk att försvinna av de 702 granskade yrkena löper serviceyrken och tjänstemannayrken som försäljare och kassapersonal. Sverige påverkas dessutom mer av automatiseringen än exempelvis USA, enligt artikelförfattarna. Skillnaden beror på att Sverige fortfarande har industrijobb som kan komma att automatiseras, medan en stor del av den förändringen redan har skett i USA. Inom de närmsta 20 åren beräknas 53 procent svenska yrken kunna utföras med digital teknik, jämfört med 47 procent i USA.

– Det är ett traditionellt mönster som vi sett under flera år. Vissa sorters industrijobb rationaliseras bort medan mer sociala yrken finns kvar. Utöver rena yrken så bryts även arbetsuppgifter ned och ersätts av teknik, säger Stefan Fölster, chef för Reforminstitutet, till SvD Näringsliv, och fortsätter:

– Vi ser även en ny trend att arbetsuppgifter som normalt tillhör välutbildade yrken kan försvinna. Det handlar exempelvis om teknik som kan ställa diagnoser, vilket kan antingen kan komplettera eller ersätta läkarens funktion

Han menar att de industrijobb som bli kvar ofta är kreativa och mer utmanande och kan därmed fortfarande ge jobbmöjligheter. Och även om vissa yrken slås ut av ny teknik kan andra bli mer attraktiva. Det är även i de banorna som unga som ska ge sig in på arbetsmarknaden bör tänka, menar Stefan Fölster.

– Det går att hitta jobb som med datorers hjälp kan få genomslag. Man bör också se till att ha en kombination av olika kompetenser. En traditionell säljare kanske kan ersättas av automatiserade annonser, men om man kombinerar säljkompetens med kunnande om datateknik så kan man istället bli väldigt eftertraktad, säger Stefan Fölster.

Vilket yrke ryker först?

– Fotomodell. Det är egentligen ganska logiskt om man tänker på det. Redan i dag är det relativt lätt att behandla och redigera bilder.

Stiftelsen för strategisk forskning, SSF, har publicerat alla de listade yrkena i studien. Klicka dig vidare för att läsa om de tio yrkena som har störst sannolikhet att tas över av datorer inom de närmsta 20 åren. Och om de tio yrkena som har störst sannolikhet att finnas kvar.

Källa: https://www.svd.se/naringsliv/vartannat-svenskt-jobb-kan-automatiseras-om-20-ar_3661124.svd?sidan=1#xtor=AD-500-[svd]-[tf_huvudspalt_1406]-[integration]-[aftonbladet]-[ettan]-[29]