Världsrekord i myndighetsmissbruk – JK Anna Skarhed

12.07.2014 17:54

Det har nu visat sig att också JK – efter tre månaders total tystnad – anammat strategin att tiga om aerosolbesprutningen av Sverige.

Dokumentet nedan bekräftar att JK Anna Skarhed personligen instruerat myndigheten och dess anställda att bryta mot bl a Förvaltningslagen genom att inte ens skicka mottagelsebekräftelse på alla de anmälningar som inkommit – vilket myndigheten alltså är tvungen att göra. 

  

 

KONSTITUTIONSUTSKOTTET
SVERIGES RIKSDAG
100 12 STOCKHOLM

 

REGERINGEN ANMÄLS TILL KU FÖR MÖRKNING AV AEROSOLBESPRUTNINGEN

 

Sedan 2014-02-11 har följande myndigheter samt regeringen vid närmare sju tusen tillfällen tagit emot frågor från oroade medborgare rörande den aerosolbesprutning som i stort sett dagligen sker över Sverige:

 

* Luftfartsverket (LFV)
* SMHI
* Försvarsmakten
* Naturvårdsverket
* Transportstyrelsen
* Miljödepartementet

 

Med undantag för LFV har samtliga dessa instanser brutit mot offentlighetsprincipen och förvaltningslagen genom att inte svara - faktiskt inte ens bekräfta mottagandet av frågorna som ställts.

 

LFV:s "svar" var att man inte hade med saken att göra.

 

Länk till frågan: https://raddasverige.nu/aerosol/

 

Mot bakgrund av över fem tusen fall av uteblivna svar och brott mot offentlighetsprincipen och Förvaltningslagen så anmäldes 2014-04-01 myndigheterna till JK.

 

Länk till anmälaN: https://raddasverige.nu/jk-anmalan/

 

Efter flera månader av tystnad erhölls nyligen bekräftelse på vad som skett hos JK: 2014-05-15 fattade JK:s chef Anna Skarhed beslutet att lägga ett hermetiskt tillslutet lock över alla de anmälningar som inkommit i ärendet ett s k "ad acta" beslut med innebörden att de anställda på myndigheten inte ens kunde ge anmälarna en bekräftelse på att deras anmälnan nått myndigheten.

 

Dokumentet som bekräftar det här finns på den här uppropets hemsida: https://raddasverige.nu/ku/

 

Då JK sorterar under regeringen kontaktades Justitiedepartementet i början på juli 2014 per tfn rörande JK:s tystnad varvid den jurist som tog samtalet försökte påskina att Förvaltningslagen inte gäller JK.

I och med det blev det uppenbart att regeringen är en integrerad del av - för att inte säga roten till - problemet med den politiska umerta som råder runt aerosolbesprutningen av Sverige från flygplan.

 

KU - som de folkvaldas kontrollinstrument av landets regering - ombeds nu att hålla utskottsförhör med regeringen och aktuella myndighetschefer om aerosolbesprutningen, liksom den politiska tystnad regeringen uppenbarligen vill skall råda runt frågan.

 

Grunden till hemställan är alltså att regeringen och dess myndigheter, inklusive JK, sedan 2014-02-11 vid över fem tusen tillfällen brutit mot Förvaltniningslagen och satt sig över offentlighetsprincipen. Siffrorna torde utgöra slags rekord i makt- och myndighetsmissbruk, kanske t o m internationellt sett.

 

Mot bakgrund av hur f d statsråd under våren 2014 vägrade inställa sig till KU-förhör insisterar vi på att KU kallar till offentligt förhör om aeroslobesprutningen innan valet hösten 2014 - d v s redan under sommaren. Risken är nämligen överhängande att den nuvarande regeringen inte sitter kvar efter valet.

 

Med vänliga hälsningar,

 

SKRIV UNDER DU OCKSÅ SÅ VI BLIR ÄNNU FLER SOM PROTESTERAR MOT DETTA KRIMINELLA MAKTMISSBRUK!

 

https://blueshift.nu/varldsrekord-myndighetsmissbruk-jk-anna-skarhed/

 

Källa: https://cyberliv.bloggplatsen.se/2014/07/11/10782426-varldsrekord-i-myndighetsmissbruk-jk-anna-skarhed/