Vapenhärvor – Infiltratörer – Polisledningen – Mord – Mörkläggning – Brottsprovokationer

29.04.2017 20:55

Corruptio på Facebook: Corruptio Blogg Corruptio mejl: corruptio1@hotmail.com Förord; Jag kommer här att lägga fram fakta som visar hur grov kriminalitet, försummelse och hänsynslöshet hos polis, åklagare, domstolar, JK, JO & HD, lett till mer kriminalitet. 

 

Hur inblandade myndigheter begår grova brott för att dölja sin egen och kollegers brottslighet. Dessa myndigheter styrs utav en regering vilken är inblandad i massmord, vapenförsäljning, utpressning, pengatvätt, rån, hot, opiumproduktion och heroinkarteller. 

 

Polis och åklagare har under många år (minimum 15-års tid) använt sig utav tungt kriminella civilpersoner som infiltratörer bland ”organiserade kriminella” grupper, tex. mc-gäng och så kallade kriminella invandrargrupper. Polis/åklagare har oftast sett mellan fingrarna för infiltratörens egen brottslighet, och inte sällan hjälpt infiltratören att undkomma.

 Läs mer>>>