VÅLDTÄKTEN AV EUROPA – myten som blev verklighet

27.02.2016 16:21

 

I Bryssel utanför Europarådets högkvarter samt framför EU-parlamentet i Strasbourg finner man statyer med samma motiv; en kvinna som rider på en tjur. I denna okunskapens tid vet sannolikt få vad den ikoniska symbolen representerar, och kunde inte bry sig mindre. I själva verket vänder de därmed ryggen till nyckeln som öppnar upp för insikten om vad EU:s elit har för avsikt att göra med Europa … .

Från människosmugglare på Afrikas nordkust till europeiska tonårstjejer och äldre damer som inte längre vågar sig utanför ytterdörren — alla känner de numera till sanningen i en aspekt eller annan, nämligen att det politiska etablissemanget medvetet öppnade upp kontinentens portar för den muslimska invasionen—en till synes arme av testosteronstinna barbarer, som i nuläget fritt våldför sig på ursprungsbefolkningens kvinnor och barn.

Diktatur uppstår naturligt ur demokrati, och den värsta formen av tyranni och slaveri ur den mest extrema friheten. PLATON

Låt oss nu därför, bäste läsare, sätta detta i perspektiv. Statyerna som har kommit att representera den Europeiska Unionen är inte något modernt abstrakt konstverk, utan i själva verket ett återkommande motiv genom europeisk konsthistoria, och går under namnet ”Våldtäkten av Europa”. Enligt grekisk mytologi såg Zeus prinsessan Europa och blev så besatt av henne att han förvandlade sig till en tam vit tjur för att på så sätt lyckas komma henne närmare. För att visa sina tjänarinnor att djuret inte var farligt besteg prinsessan tjuren, som då omedelbart med henne fortfarande på ryggen, rusade in i havet och simmade till Kreta. Väl där återfick Zeus sin sanna form och våldtog Europa

Och vad, Sokrates, är näringen för själen? Sannerligen, sade jag, kunskap är själens näring. PLATON

Att symbolism är ett viktigt verktyg för den ockulta eliten råder det ingen tvekan om. Världen bevittnade den t.ex. under de olympiska ceremonierna år 2012. På allmänheten, som sedan barnsben matats med underhållning fokuserat på lägsta gemensamma nämnare, d.v.s. ”mainstream”, gick den djupare betydelsen dock förlorad. Mer eller mindre.

Symbolism handlar inom det ockulta snarare om att påverka det undermedvetna, d.v.s. den del som enligt vetenskapen till övervägande del kontrollerar människans beteende. Symbolism används också som hemliga budskap, vilka enbart de insatta kan avkoda. Symbolism är kort och gott ett maktverktyg. Man behöver inte vara konspirationsteoretiker för att inse att (den verkliga) elitens intresse alltid har centrerat kring ett psykotiskt maktbegär – så absolut att inget annat har varit heligt. Minst av allt människoliv. Och centralisering är vad som krävs för att total makt skall fungera.

Fördystra aldrig någon… som kontinuerligt gör framsteg, oavsett hur långsamt. PLATON

Den Europeiska Unionen, som skapades av det hemliga Bilderbergsällskapet vilket i sin tur är underställd den absoluta finanseliten, är bara en del av planen. För trots att länderna numera är sammanknutna från Bryssel med gemensam valuta samt lagar, så existerar dock fortfarande nationella identiteter — d.v.s. traditioner och folkslag.

Greven och frimuraren Richard Nikolaus Coudenhove-Kalergi anses inte bara som fadern till den moderna paneuropeiska ideologin, utan var också en av sin tids främsta förespråkare för den vita människans utrotning, genom utblandning. Han var för övrigt också den förste som tilldelades ”The Charlemagne Prize,” vilket representerar en bevisad stor förtjänst beträffande Europas ”integration.” Exempel på dokumenterat kriminella individer som tilldelats detta är påven Francis, den ovalde f.d. EU presidenten Herman Van Rompuy, krigsförbrytare som Henry Kissinger och Tony Blair samt landsförrädaren Angela Merkel. Priset har enligt etablissemanget särskilt på senare tid kommit att betraktas som ett av Europas mest prestigefyllda.

Han som vägrar att leda lider risken för att bli styrd av någon värre än han själv. PLATON

Tankarna dras till gamla sovjetiska propagandafilmer. Hammaren och skäran och generalerna med sitt krimskrams på brösten. Kommunismen var nämligen ett annat verktyg för finanseliten, att via en medaljbeklädd proxy våldta nationer. Eftersom kommunismen dock aldrig har utgjort ett reellt hot mot den sanna eliten, utan snarare tjänat dess syften, så har ideologins brott aldrig heller uppmärksammats på allvar i propagandamedia, d.v.s. mainstream. Snarare har den populariserats.

Kommunismen som verktyg må officiellt ha fallit med muren, dock lever dess ande vidare i annan form och under annat namn; Kulturmarxism. Skillnaden är att begreppet ”proletär” har förvandlats till ”minoritet” och ”elit” till ”vita”. Framförallt ”vita priviligierade män”, som enligt denna ideologi har skapat dessa strukturer i syfte att förtrycka. Slagorden om ”Jämlikhet och mångfald” går i praktiken ut på att beröva Europas urinvånare på sin självbestämmanderätt, sitt land, samt splittra befolkningens personliga sammanhållning på det mest fundamentala planet. Det är en attack på självaste identiteten.

Framförallt den s.k. ”Tredje vågen” av feminism, med sin fokus på ”queer theory” är kulturmarxismens skötebarn, och knyter den samman med HBTQ-rörelsen. Fienden är den heterosexuelle privilegierade vite mannen, som ej längre skall få åtnjuta rätten att kritisera. Och vars röst helst inte längre bör höras. Politisk korrekthet var för övrigt en kommunistisk uppfinning som approprierats till att bli kulturmarxismens främsta vapen.

Tack vare massiv propaganda och marknadsföring av värdet i att identifiera sig som ”förtryckt” ser de som hjärntvättats nu vänner i fiender och fiender i vänner … . I själva verket bereder dessa enbart vägen för sin egen undergång, eftersom islam varken respekterar kvinnors rättigheter, och än mindre homosexuellas. Att demonisera oskyldiga män genom sexanklagelser är inget nytt, och även Julian Assange tycks av allt att döma ha utsatts för denna kulturmarxistiska härskarteknik. Stefan Löfven, landsförrädare och svensk statsminister (över för övrigt ”världens första feministiska regering”), gav uttryck för detta i sin omtalade intervju med CNBC.

Just den faktiska våldtäkten har dock i alla tider använts som vapen av barbarstyrkor, med syfte att sprida sin egen avkomma samt förödmjuka de erövrade männen, för inget tär mer på själen än sexuellt övergrepp. Det är också just därför som Röda Armén fick order om att förgripa sig på de tyska kvinnorna och barnen, på uppmuntran av sovjetiske propagandisten Illya Ehrenberg. Och det är vad Europa, och särskilt tyskarna, nu återigen genomlider… .

Detta alltmedan offren genom sina skattepengar tvingas att bekosta förövarnas uppehälle. Att kalla det för ”Jizya” är ingen överdrift, det vill säga den straffskatt som muslimer i enlighet med koranens föreskrifter kräver av det kuvade folket.

Muhammad anses inom islam som det perfekta exemplet av en man. Han var dock inte bara profet utan också en krigsherre, som inte bara engagerade sig i pedofili utan även sexuellt utnyttjade sina fångar. På fyra ställen i koranen klargörs det därför att en man får ha sex med sina slavar… Detta förklarar till stor del den muslimska våldtäktsvågen genom Europa. Den kulturella cancer som islam utgör för Europa är dock i slutändan bara ett (av många) verktyg för eliten att knäcka det europeiska folket. Den retarderade livsåskådningen som Allahs trognaste representerar ligger med sin totalitära kollektivistiska mentalitet helt i linje med kommunismens ideologi, som i sin tur representerar totalt förtryck. Det är detta som i realiteten importeras … .

Okunskap, roten och stjälken av all ondska. PLATON

Den muslimska invasionen av Europa är planerad. Att tro något annat är naivt, med tanke på att eliten öppet talar om sin vision. Goldman Sachs styrelsemedlem Richard Sutherland, som även representerat FN i migrationsfrågan, har påpekat att EU måste göra allt för att underminera nationell homogenitet. Likaså har finansmogulen George Soros uttryckt samma önskan, nämligen att Europa skall ta in minst en miljon migranter per år. Båda är för övrigt medlemmar i Bilderberggruppen. Till detta kommer dessutom att EU öppnat upp jobbcentrum i Afrika med planen för att importera 50 miljoner afrikaner till Europa. Premiärministern och islamisten Recep Erdogans tryck på EU för att tillåta fri turkisk migration är också ett problem.

Precis som ”911” är ”Våldtäkten av Europa” en s.k. False Flag. Den här gången har dock den ockult inspirerade eliten vänt på taktiken, istället för att sälja den våldströtta västvärlden på mer krig har man lurat dem till att tro att det som sker faktiskt handlar om ”medmänsklighet” och att ”rädda liv”—med andra ord utgör sig Europas hänsynslösaste politiker för att vara Den Tama Vita Tjuren.

Och ur den rituella våldtäkten som pågår skall ”Eurabien” födas, med ”Chrislam” som religion. I det kulturmarxistiska drömlandet Sverige samlar kyrkan i nuläget in pengar till moskéer, och tar ner korsen för att anpassa sig. Biskopen för Stockholms län, som beordrade korsen nedtagna är för övrigt den lesbiska feministen Eva Brunne. Att kulturmarxismen infiltrerat och tagit över är uppenbart, från sekulära lutherska samfund till självaste Vatikanen – som i århundraden har engagerat sig i ockult ”icke-kristlig” verksamhet. Pedofili går med andra ord hand i hand med Muhammad, och kommer garanterat utgöra en viktig del inom elitens sataniska nya religion.

Vägen för dess etablerande förbereds redan nu aktivt genom politiska beslut, som t.ex. att muslimska män skall få fortsätta att förgripa sig på sina barnhustrur eftersom detta är ”kulturen”. Pedofilin inom det politiska etablissemanget är i själva verket extremt utbredd, vilket bl.a. har avslöjats i Storbritannien. I Tyskland är den ”pedosexuella” rörelsen också mycket stark inom det politiska etablissemanget. Denna uttrycks även metapolitiskt. I den kulturmarxistiska nätskriften ”SALON” publicerades nyligen artikeln: ”Jag är en pedofil, men inget monster”  i försök att normalisera.

Det är barnen som är ett folks framtid. Och det är just därför eliten är ute efter att tillintetgöra dem, även genom vacciner och teknologi. Vi har sett vad eliten, genom normaliseringsprocessen, redan har orsakat via kulturmarxismen; en hjärntvätt lika fullkomlig som wahhabism. #PissForEquality var en twitterkampanj för att lura feminister till att i jämlikhetens namn ta bilder på hur de kissade i byxan. Och mycket riktigt föll den icke-tänkande kollektivismen för det…

Det är just denna grupp av förblindade zombies – vilka kallar sig normkritiker med sin könsneutrala leksakskampanj för barn – som i nuläget metapolitiskt styr över barnens framtid, genom att fungera som statens valboskap… Europa rider på en våg av Bullshit, för att beskriva den gamla grekiska myten med moderna termer. Enligt grekerna var Zeus den främste guden; den som kontrollerade åskan och blixten vilket han använde som vapen. Tillsammans med Poseidon och dödsrikets gud, Hades, regerade han denna värld. Enligt Hesiod var han ansedd som ”Rättvisans härskare” och ”bringade fred där våld rådde.” Med andra ord, ”Ordo Ab Chao”, eller ordning ur kaos – även mottot för den s.k. Nya världsordningen…samt frimurarna.

Zeus var också Gästfrihetens beskyddare, som sades hämna alla oförätter begångna mot främlingar—Onekligen varför (prinsessan) Europas sanna beskyddare tycks ha både lagen och den kränkta massans kör emot sig. Zeus vakade över affärslivet och var den som utmätte bestraffning—och det gör han än idag med hjälp av skatter (till privatbanker), samt lagar ur en aldrig sinande källa.

Zeus var inte bara väderguden som kontrollerade klimatet, utan också jordbruket—vilket han genom sina tjänare numera gör via HAARP och cancerframkallande GMO-teknik.

Zeus var dessutom bäraren av ”Aegis”, ett mytomspunnet föremål som skapade fasa i hans fiende. Enligt vissa tidiga källor var detta Gorgons huvud, en reptilliknande varelse… Vilket kan förklara varför hans främsta tjänare tycks dyrka allting kallblodigt…

De som har förmågan att se bortom sin kulturs skuggor och lögn kommer aldrig att bli förstådda, än mindre trodda av massan. PLATON

Idag existerar många ockulta hemliga sällskap vars historiska anor sträcker sig djupt in i historiens dunkel. Sexdyrkande ”Brotherhood of Zeus and Kronos”, är bara ett av dem. Kronos är för övrigt Saturnus, som satanismen också dyrkar. För dem symboliserar planeten materialism, makt och världslighet. Oavsett vad dessa psykopater kallar sig så är det denna kraft, som likt Zeus och hans bröder, styr och kontrollerar världen—genom övergrepp efter övergrepp.
Prinsessan Europa  var fenicier enligt de gamla grekerna, vilket innebär att Zeus då måste ha kidnappat henne till Kreta från området som idag utgörs av Libanon och Syrien.

Det var kriget i Syrien, skapat på elitens begäran, som gav hela den tredje världen ursäkten att invadera Europa—med hjälp av mycket väldetaljerade kartor, som likt twitterkampanjen ”Refugees Welcome”, mystiskt dök upp en masse och visade dem bästa vägen in i Europa… En av de främsta routerna var just till de grekiska öarna, däribland Kreta.

Våldtäkten av Europa är ett faktum, och det som européerna står inför är inget annat än en arketypisk kamp av episka proportioner.

Kärlek är namnet för vår strävan mot helhet, för vår önskan att vara fullbordade. PLATON

Eliten kan olagligförklara sanningen och kalla den för hat, så låt oss därför istället visa vår yttersta kärlek. Nämligen kärleken till vår familj, kultur och framtid. Det är dags att stå upp och göra sig hörd.

Där du upptäcker ondska, stå emot den, och ge dina fiender inget uppehåll. VIKING ORDSPRÅK

https://nyanser.se/6336/valdtakten-av-europa-myten-som-blev-verklighet/

Ämne: VÅLDTÄKTEN AV EUROPA – myten som blev verklighet

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar