VAL TILL EUROPAPARLAMENTET Social-Moderata Flockpartiet

09.05.2014 21:11
Vi anser att det är självklart att alla delegater i EU-parlamentet
 
ska ha personliga mycket kraftiga ekonomiska fördelar och vi 
 
vill i EU verka för att de skattebefriade fördelar som nu finns 
 
ska bli ännu mer omfattande under kommande mandatperiod.
 
Nuvarande månadslön på 73.600:- anser vi vara alldeles för
 
lite, för det enorma jobb vi lurar den godtrogna fårskocken
 
i våra hemländer att vi utför (de har ingen aning om att det är 
 
helt andra maktgrupper som bestämmer allt på vår Jord, så
 
även i EU, t ex Bilderberggruppen, Trilateral Commission, 
 
de stora bankirfamiljerna, CFR m fl). Vi vill i första hand verka 
 
för att denna grundlön höjs och ska vara skattebefriad för oss.
 
Vi får nu varje månad utöver vår lön en summa av 46.000:-
 
som är till för ”allmänna utgifter” (t ex tandkräm, kvällstidningar,
 
resor, kläder mm). Att vi är befriade från att redovisa denna
 
skattefria ersättning anser vi vara självklart, ingen annan har ju 
 
med att göra vad vi använder våra surt förvärvade pengar till.
 
Varje dag vi anländer till parlamentet får vi i foajén ut ett kuvert
 
innehållande skrynkliga sedlar med summan 2.700:- utgörande
 
dagtraktamente (vilket vi bara stoppar i fickan utan kvittens). 
 
Denna summa är alltså ersättning för att vi är i parlamentet, 
 
men vissa dagar, t ex fredagar, går vi till parlamentet och 
 
hämtar ut kuvertet på morgonen, innan vi tar taxi till flygplatsen 
 
och åker hem till våra respektive länder, givetvis betalar EU alla 
 
resor och transporter i tjänsten för oss, om vi kan visa kvitto. 
 
Det är så här man ska leva, vilket du med din röst kan hjälpa 
 
oss med, så vi får fortsätta att leva detta lyxliv på din bekostnad.
 
 
Skrivet av Kalle Hellberg, 9.5.2014