VAD VÅRA MEDIA MÖRKAR

09.03.2014 18:57
Europas befolkning är i dagarna utsatta för en gigantisk desinformation. Det som sker just nu i Ukraina är den utvidgning av den amerikanska imperiedrömmen som för flera år sedan beskrevs i detalj av en av dess upphovsmän, Zbigniew Brzezinski (gissa etnicitet), som varit  bl a presidentrådgivare åt en rad amerikanska presidenter, samt haft avgörande inflytande i många år på USA:s utrikespolitik. Hans bok som heter "The Grand Chessboard" läste jag för många år sedan på engelska och försökte få något förlag att ge ut den på svenska. Jag förstår nu att det inte var någon som ville att innehållet skulle få allmän kännedom, eftersom boken bl a talar om hur man ska spela in Sverige i NATO. Boken finns att köpa (på engelska) hos bl a www.bokus.com. Märkligt nog klarar inte nutida akademiker, mediahöjdare och politiker av att tillgodogöra sig litteratur ens på engelska, så det är inte underligt att vi har en okunnig befolkning. Här finns den i alla fall som pdf-fil! 
 
Kolla kartan på sidorna 84-85 så ser ni hur det planerade NATO-bältet som inkluderar Ukraina ser ut och i texterna beskrivs det hela som en inringning av Ryssland. En av våra främsta landsförrädare, adelsstroppen Carl Bildt,  går i ledband hos både The Trilateral Commission såväl som Bilderberggruppen där han är stadig medlem istället för att värna svenska intressen.
 
En långt bättre ananlys av situationen i Ukraina än vad vi matats med av våra fulmedia kan man hitta påwww.tommyhansson.wordpress.com i artikeln "Det problematiska Ukraina: omogen och klantig opposition". Jämför gärna med den desinformation som våra "folkvalda" matar packet med.
 
För att också kunna begripa hur infernaliskt ondskefullt våra höjdare agerar för att bidra till skapandet av den globala feodala slavstaten så gå in på www.trilateral.org/download/file/TC_list_2-14(1).pdf och se de svenska medlemmarna Urban Ahlin (S) kallas skuggstatsministern, Erik Belfrage Consilio International Stockholm, Carl Bildt (givetvis), Anna Ekström Generaldirektor för Skolverket, Magnus Schöldtz Senior Advisor Wallenberg Family Office,  Peter Wallenberg Jr.
 
Varför skolverkets GD är med verkar ha samband med det nedbrytande av familj och skolutbildning som makarna Myrdal påbörjade i Sverige efter att ha tillbringat krigsåren i USA och finslipat hur man utan revolution omformar en hel nation till en fogllig massa. Gunnar Myrdal var en höjdare inom internationellt frimureri vilket sonen Jan har berättat i sina böcker.
 
Bilderberggruppen som årligen sammanträder i olika länder utan någon som helst mediabevakning ger i samband med sina möten order till nationella ledare om de åtgärdeer som behöver vidtagas för att gradvis komma framåt i arbetet mot målet - den globala staten.
 
På www.bilderbergmeetings.org/index.php under "Participants" finns en lista på 2013 års deltagare.
Där var Carl Bildt (givetvis), Anders Borg, Börje Ekholm Investor AB, Stefan Löfven (S), Jacob Wallenberg ordf Investor AB
Kolla också en lista med "diskussionsämnen" som visar vad man snackar om och som ganska fort kommer att omsättas i de olika ländernas politiska agerande.
 
Vi har också European Round Table of Industrialists, www.ert.eu  med Leif Johansson, ordförande (Ericsson), samt Jacob Wallenberg, Investor och Olof Persson, Volvo.
 
 Ytterligare ett nätverk som också jobbar diskret i samma riktning är Internationella Handelskammaren, International Chamber of Commerce
www.iccwbo.org som i ledningen för ICC Sweden har Fredrik Cappelen, Anders Narvinger, Marcus Wallenberg, Tell Hermansson, och Susanna Zeko
 
I slutet på 1990-talet samlades 500 av värdens absoluta toppar inom politik, ekonomi och näringsliv till hemliga överläggningar angående framtiden. Det skedde på Fairmont Hotel i San Fransisco. Journalisterna Hans-Peter Martin och Harald Schumann tilläts närvara och skrev sedan boken "The Global Trap" som kom ut 1997. Den fick stor spridning internationellt och har under åren diskuterats ivrigt i många länder.
 
Tyvärr har den varit okänd i Sverige för en större skara, men finns lycklligtvis utgiven på svenska och heter då "Globaliseringsfällan".
 
Översättningen är skickligt gjord och boken är en skakande beskrivning av hur den globala eliten ser på de miljoner som blir "useless eaters" under 2000-talet då bara 20% av jordens befolkning behövs för att producera de varor och tjänster som behövs i det nya milleniet.
 
Förlaget som gett ut den heter Symposion och för alla som vill veta hur de ovan nämnda sällskapen tänker sig vår framtid, så är denna bok ett måste. Jag läste den för många år sedan på engelska efter tips från en kompis i ett annat land, men köpte ett svenskt exemplar i Februari för att uppdatera mig. Åtminstone ni som har barn eller barnbarn borde ta del av innehållet i denna bok, för den framtid som beskrivs i osminkade termer kommer att bli MYCKET kärv. Det är inte fel att erinra sig det romerska ordspråket: -"Praeparatus supervivet - Den förberedde överlever" .
 
Tänk själv - och låt framför allt inte fulmedia forma din världsbild!
 
Kunskap är styrka!

Text: 
Jan-Ola Gustafsson