Vad kostar en svensk?

19.02.2016 23:24

Framför allt kränkta vita män gnäller över invandringens kostnader, men ignorerar helt och hållet att de själva som svenskar har kostat samhället miljonbelopp innan de tillför något produktivt i vuxen ålder.

 
 
Men vad kostar en svensk egentligen?

Svenskt Näringslivs propagandatjänst Ekonomifakta har lite uppgifter om vad välfärdstjänster kostar.
 
Låt oss ta en titt på svensken, dvs en person född i Sverige och uppväxt i Sverige under hela sin barndom och ungdom, kostar. Allt är i dagens kostnadsläge och detta är en form av lägstanivå som t ex förutsätter att man är helt frisk och aldrig behöver besöka vårdcentralen ens för en värre förkylning. Ej heller är obligatoriska vårdprogram som vaccinationer eller BVC-besök är med i kostnaden här.
 
Till en början utgår minst 1050 i månaden i barn- och studiebidrag upp till 18 års ålder. Minst då flerbarnstillägg kan tillkomma.
 
Förlossningen kostar 23000.
 
Föräldrapenning utgår för 480 dagar, varav 60 dagar med lägstanivå. Förldrapenning ger 20 000:- i månaden förutsatt 80% i ersättning av 25 000 i månadslån under 420 dagar, eller 14 månader. 
Total kostnad för en svensk vid viss ålder
Därefter tar förskolan till och med förskoleklass i sex års ålder a 120 000:- om året. Sedan kommer grundskolan i nio år för 94 000:- om året och fritidshem de första tre åren a 35 000:- per år. Slutligen kostar gymnasiet 108 000:- om året.
 
Summan för enbart ovanstående blir 2 503 200:- kronor när man har gått ur tre års gymnasium. Vill man också ha 3% i ränta på den investering samhället gör i barnen och ungdomarna landar priset på 3 411 145:- SEK för en svensk 19-åring. Den verkliga kostnaden för en svensk 19-åring är ännu högre eftersom ingen är fullt frisk hela uppväxten.
 
Därefter tillkommer även högre utbildning1. för att hålla nere arbetslöshetsstatistiken och få politikerna att se bra ut, vilket kostar ytterligare och ytterligare försenar tidpunkten där svensken börjar betala tillbaka samhällets investering genom att jobba och betala skatt.
 
I runda slängar landar en högskoleutbildad på en samhällskostnad, med 3% ränta, på kanske 4 MSEK om vederbörande2. varit fullt frisk. Först när man betalat 4 MSEK3. i skatt har man alltså betalat tillbaka sin skuld till samhället. Dit räknas förvisso även moms. Om 20% av allt du tjänar hade försvunnit i moms och din disponibla inkomst ligger någorlunda på medel, dvs drygt 20 000:-, så betalar du 4000:- i moms i månaden. För 20 000:- i nettoinkomst ska man ungefär ha 26000:- i bruttoinkomst, varav 26000*0.29 betalas in som sociala avgifter eller egenavgifter, plus 6000:- i inkomstskatt. Det gör att man betalar ca 17500:- i månaden i skatt och det tar därmed 228 månader, eller 19 år, att betala tillbaka samhällsskulden, oräknat att räntan fortsätter ticka. Enbart räntan om 3% på 4 MSEK är 120 000:- om året...
 
Först efter nitton år i arbetslivet, oräknat 120 000:- i räntekostnad om året, har du betalat tillbaka din skuld till samhället förutsatt att du varit fullt frisk och inte nyttjat någon statligt finansierad infrastruktur (t ex vägar) under hela ditt liv och inte uppbär en statligt eller kommunal finansierad lön eller fakturerar stat, landsting eller kommun via ditt företag eller arbetsgivaren. 31-åriga fd stålrörsviftande blonda och blåögda riksdagspolitiker är alltså fortfarande en rejäl negativ kostnad för samhället, som kräver decennier av riktigt produktivt arbete att betala av.
 
Har man haft högre inkomster än 26 000:- SEK i månadslön så går det förstås snabbare än 19 år att betala av sin samhällsskuld. De som inte vidareutbildar sig, utan börjar jobba direkt efter gymnasiet har också lägre skuld att beta av, 3.4 MSEK och börjar beta av denna tidigare.
 
Till detta kan man lägga vad föräldrarna har betalat för din uppväxt. Det handlar lätt om 1500:- i mat i månaden, plus säg 500:- i kläder och 1000:- i husrum. På 18 år blir det minst 648 000:- SEK, oräknat ränta.
 

1. Jag orkar inte leta upp siffror för detta just nu.
2. Som alla vet vid det här laget är vederbörande det nya hen. 
3. Räntan fortsätter att ticka vidare på samhällsskulden så i praktiken bör man betala ännu mer. 

 

Eftersom ingen är fullt frisk hela livet så dröjer det antagligen till pensionen innan man betalat för sig, lagom till man börjar kosta pengar igen.

 

https://cornucopia.cornubot.se/2012/11/vad-kostar-en-svensk.html

Ämne: Vad kostar en svensk?

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar