USA:s försvarsminister varnar Sverige för kärnvapenstopp

31.08.2017 17:04

 


USA:s försvarsminister James Mattis. Foto: TT

https://www.svd.se/mattis-varnar-regeringen-for-karnvapenstopp

Brevet från James Mattis diariefördes vid försvarsdepartementets sekretariat för säkerhetspolitik och internationella relationer sent på tisdagen.

I ärendemeningen är benämningen ”Brev från försvarsminister Mattis till statsrådet Hultqvist (H)”, där H står för hemlig, med Försvarsministeriet USA” som ingivare.

Enligt uppgifter till SvD rör innehållet den svenska regeringens avsikt att skriva under FN-konventionen om en avveckling av alla kärnvapen i världen, som öppnas för undertecknande den 20 september i New York.

I ett hemligstämplat brev till sin svenske kollega Peter Hultqvist varnar USA:s försvarsminister James Mattis
för konsekvenserna om S-MP-regeringen undertecknar konventionen om en kärnvapenfri värld, erfar SvD.
Enligt Mattis skulle det påverka försvarssamarbetet mellan USA och Sverige negativt.

  

När förhandlingsresultatet presenterades i juli var Sverige ett av 122 länder som röstade för. Samtliga kärnvapenstater, inklusive USA, bojkottade processen. Nästa steg för länder som vill tillträda konventionen är att respektive regering formellt undertecknar avtalet. SvD har rapporterat att det också är S-MP-regeringens inriktning.

– Regeringens inställning till dessa vapen är sedan länge väl känd, har utrikesminister Margot Wallström sagt till SvD.

Wallström hävdade då också att regeringens ”första analys visar att våra bi- och multilaterala försvarssamarbeten inte påverkas av ett kärnvapenförbud” och ett svenskt undertecknande.

Med USA har Sverige sedan ett drygt år en avsiktsförklaring, Statement of Intent (SOI), om utökat militärt samarbete.

Avtalet diskuterades senast i maj när Mattis och Hultqvist träffades i Washington. Den amerikanske försvarsministern uttalade sig då i uppskattande ordalag om Sverige som vän och allierad, och på ett sätt som kunde uppfattas som en utfästelse om militärt stöd i händelse av att Sverige skulle utsättas för ett angrepp.

I det nyskrivna brevet till Hultqvist varnar James Mattis nu istället för att ett svenskt-amerikanskt samarbete på försvarsområdet försvåras om regeringen skriver på konventionen, och redovisar alltså en annan uppfattning än Margot Wallström har gett uttryck för.

Enligt uppgift till SvD är Mattis tydlig på den punkten även om USA i diplomatiska termer inte lägger sig i vilka beslut den svenska regeringen fattar. Innebörden är att om regeringen skriver under en konvention som förbjuder alla kärnvapen, inklusive på svenskt territorium, skulle det påverka både försvarssamarbetet i fred och möjligheterna till militärt stöd från USA till Sverige i ett krisläge negativt.

USA kritiserade konventionen redan på förberedelsestadiet under Obamaadministrationen. I oktober 2016, strax före det amerikanske presidentvalet, uppmanade USA övriga Natoländer att inte delta i förhandlingsprocessen eftersom konventionens syfte är att ”avlegitimera konceptet med kärnvapenavskräckning som många av USA:s partners och allierade är beroende av”.

Under Trump har den inställningen snarast förstärkts och presidenten har också gett försvarsministern Mattis i uppdrag att förstärka och modernisera den amerikanska kärnvapenkapaciteten.

Trump har också själv hotat med att använda kärnvapen mot terrorgruppen IS och indirekt också när han talat om att svara på Nordkoreas provskjutningar med ”eld och raseri av ett slag som världen aldrig skådat”. Enligt presidenten skulle Japan och Sydkorea vinna på att ha egna kärnvapen för att balansera det nordkoreanska hotet och minska beroendet av USA:s kärnvapenskydd, raka motsatsen till en avveckling.

Frågan om konventionen är känslig både internt i regeringen och i förhållande till Sveriges samarbetspartners, där den svenska hållningen har ifrågasatts även tidigare.

UD har under sommaren fått rapporter från den svenska Natodelegationen i Bryssel som refererar till ”uppföljande samtal” om förhandlingarna i New York. Här har det då uttryckts oro från Natos tre kärnvapenstater Frankrike, Storbritannien, USA samt från Tyskland för att det framtida försvarssamarbetet med Sverige skulle försvåras om regeringen skriver på konventionen, erfar SvD.

SvD söker Peter Hultqvist för en kommentar.

 

 

Ämne: USA:s försvarsminister varnar Sverige för kärnvapenstopp

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar