USA domstolsbeslut: Tidigare Bush-administrationen kan stämmas för krigsbrott

01.01.2016 19:26

Postat den December 28, 2015 av Edmondo Burr i News, USA

 

En domstol i Amerika har äntligen slagit fast att medlemmar av Bush-administrationen kan ställas till svars för krigsförbrytelser som begåtts i namnet av det så kallade "kriget mot terrorismen".

Sanningsaktivist rapporterar:

 

 

För några år sedan ställdes ett prejudikat om att Bush-administrationen kan ställas till svars för de åtgärder som togs för att skada oskyldiga människor under kriget mot terrorismen. En domstol i Amerika har slutligen bestämt att medlemmar av Bush-administrationen kan ställas inför domsltol för deras krigsbrott utförda under parollen "kriget mot terrorismen".

Nyligen avslog Second Circuit Court of Appeals överklagandena och fastställde att berörda människor kan stämma medlemmarna av regeringen för deras antagna politik som har lett till traumatiska upplevelser och skador.

 Det är troligt att denna dom skapar ett prejudikat för alla medlemmar av regeringen och inte bara för Bush-administrationen

Det turkmenska Vs. Ashcroft fallet gällde ett antal invandrare som har torterats efter 9/11 attackerna och som det senare har visat sig var de helt oskyldiga. Muslimska fångar matades med fläsk av vakterna som skulle missbruka och förolämpa dem på regelbunden basis, samt lämnade dem i svåra förhållanden, i total isolering med lamporna tända i 24 timmar per dag. Dessa människor har aldrig ens belastats med något brott, utan de var fängslade utan rättegång. 

"Vi kan helt enkelt inte på det här stadiet sluta att oroa oss för säkerheten för vår nation och brott mot våra konstitutionella rättigheter som denna nation är byggd på. Frågan i det här skedet är tvisten om huruvida åtta arresterade utlänningar rimligen kan åberopa att FBI har överskridit gränserna för konstitutionen i kölvattnet av 9/11. Vi bedömer att de har gjort det, skrev domarna Rosemary Pooler och Richard Wesley i sitt beslut.

Men de härskande var inte eniga. Domare Reena Raggi var en av de få juristerna som motsatte sig avgörandet, och säger att rättsväsendet inte har auktoritet i denna situation.

"Kongressen, inte rättsväsendet, är en lämplig instans att avgöra om de fängslade utlänningarna bör tillåtas stämma verkställande beslutsfattarna med deras individuella skadestånd", skrev hon.

Journalist Thom Hartman sade i en nyligen publicerad kolumn att "Precis som alla självutnämnda demokratier, kan USA och bör också vara en moralisk kraft för det goda i världen. Men de kan inte vara ense när de låter de största krigsförbrytarna i sin historia gå ostraffade. Beslutet av Second Circuit Court of Appeals tillåter stämningar mot personer sådana som fd justitieminister John Ashcroft vilket är ett steg i rätt riktning. Det öppnar upp för en ny väg för vårt land".

Regeringarna är en av de juridiska sköldarna som tyrannerna gillar att gömma sig bakom. Några av de mest hänsynslösa och ökända mördarna genom tiderna kunde avgå utan några påföljder, eftersom de handlade i kraft av regeringen. Att tillåta att dessa våldsoffer ställer dessa politiker som ansvariga kunde avskräcka framtida politiker från att vara så brutala. Tittar man på historien, särskilt på vår nutidshistoria, har nästan alla de som innehar de högsta ämbetena  inom regeringen, blod på sina händer.

https://yournewswire.com/us-court-ruling-former-bush-administration-can-be-sued-for-war-crimes/

Ämne: USA domstolsbeslut: Tidigare Bush-administrationen kan stämmas för krigsbrott

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar