Tysklands plan för att deportera migranter: "En politisk charad"

06.02.2016 18:40

av Soeren Kern  •  3 februari, 2016

  • Tevekanalen N24 har rapporterat att så många som 50 procent av de "asylsökande" har gömt sig och ingen vet var de är. Detta innefattar antagligen ekonomiska migranter och andra som vill undvika deportering om och när deras asylansökningar avslås.

  • Tiotusentals migranter förstörde sina pass och andra id-handlingar innan de kom till Tyskland. Det kan ta många år för de tyska myndigheterna att ta reda på deras sanna identitet och ursprungsland.

  • Även om Tyskland skickar tillbaka dessa personer till de länder där de först tog sig in i EU (vanligen Grekland, Ungern eller Italien), kan migranter enkelt ta sig tillbaka till Tyskland i ett gränslöst Europa.

  • Tyska myndigheter spelar ner laglösheten bland migranterna, av allt att döma för att undvika invandringskritiska strömningar.

  • Migranter fortsätter komma till Tyskland i en takt om cirka 2 000 om dagen.

  • "Åtta till tio miljoner migranter är fortfarande på väg." – Utvecklingsminister Gerd Müller.

Vänster: En ny opinionsundersökning visar att hälften av tyskarna vill att Angela Merkel ska avgå på grund av den öppna dörrar-politik hon bedrivit. Höger: Interpol har kännedom om 250 000 stulna eller borttappade syriska och irakiska pass, däribland helt blanka pass.

Efter tre månaders interna politiska strider, har nu Tysklands koalitionsregering aviserat nya åtgärder som ska underlätta deportation av migranter som döms för brott.

Åtgärderna tillkom som ett svar på väljarnas vrede över de sexuella övergrepp hundratals kvinnor utsattes för av migranter i Köln och andra tyska städer på nyårsafton – och påstådda mörkläggningsförsök av regeringen och medierna. Åtgärdspaketet, känt som Asylpaket II,offentliggjordes av kabinettet 28 januari och måste nu godkännas av Tysklands folkvalda parlament Förbundsdagen, innan det kan träda i kraft.

En central del av paketet innefattar en ökning av antalet mottagningscentrum för migranter, från dagens två till fem. Tanken är att detta ska få asylprocessen att gå snabbare för dem som kan bevisa att de flytt från krigszoner.

Centrumen skulle också göra det lättare att rensa ut falska ansökningar som lämnats in av ekonomiska migranter som utger sig för att vara asylsökande. Det uttalade målet är att i slutändan deportera dem som kommit till Tyskland under falska förespeglingar.

Dessutom ingår ett förslag om två års väntetid för de riktiga flyktingar som vill ta sina familjer till Tyskland. Undantag kan göras för dem som kan bevisa att familjemedlemmar blir "akut personligen förföljda". Regeringen vill också begränsa invandringen från Nordafrika genom att förklara Algeriet, Marocko och Tunisien så kallat säkra länder, där det inte pågår någon väpnad konflikt eller finns hot om våld, förföljelse eller tortyr. Detta skulle i praktiken göra det omöjligt att få en asylansökan från något av dessa länder godkänd.

De som är kritiska mot paketet menar att det bara är en politisk charad utan substans, som inte kommer att göra mycket för att avhjälpa migrantkrisen i Tyskland.

För det första, den tyska regeringen har tappat kontrollen över var hundratusentals av de migranter som tog sig in i landet 2015 befinner sig. Tevekanalen N24 har rapporterat att så många som 50 procent av de "asylsökande" har gömt sig och ingen vet var de är. Detta innefattar antagligen ekonomiska migranter och andra som vill undvika deportering om och när deras asylansökningar avslås. Saarbrücker Zeitung rapporterade att uppemot 30 procent av migranterna som uppehållit sig i de östtyska delstaterna Brandenburg, Thüringen och Sachsen-Anhalt "helt enkelt försvunnit". Samtidigt uppskattar de tyska myndigheterna att hundratusentals tagit sig in i landet utan att registrera sig och nu befinner sig på okänd plats.

För det andra, tiotusentals migranter förstörde sina pass och andra id-handlingar innan de kom till Tyskland. Det kan ta många år för de tyska myndigheterna att ta reda på deras sanna identitet och ursprungsland. Detta kommer att försvåra – och försena – många deportationer. Även om Tyskland skickar tillbaka dessa personer till de länder där de först tog sig in i EU (vanligen Grekland, Ungern eller Italien), kan migranter enkelt ta sig tillbaka till Tyskland i ett gränslöst Europa.

För det tredje, de juridiska hindren mot att deportera folk från Tyskland är svårforcerade. Tysk lag slår fast att migranter som begår brott bara kan deporteras om de döms till fängelsestraff på minst tre år. I praktiken sker detta sällan i samband med de flesta mindre allvarliga brott. Regeringen överväger därför en ändring av paragraf 60 i Uppehållsrättslagen (Aufenthaltsgesetz), som möjliggör deportation av migranter dömda till ett års fängelse. Men även om migranter döms för brott, kan de inte deporteras till länder som den tyska regeringen bedömer är "farliga". De kan heller inte deporteras till länder där de riskerar dödsstraff.

Många kritiker menar att det tyska rättsystemet är lamslaget av politisk korrekthet. Trots att migranterna fört med sig en våg av våldsbrott i städer och samhällen över hela Tyskland, spelar tyska myndigheter ner laglösheten, av allt att döma för att undvika invandringskritiska strömningar.

Ett hemligt polisdokument som läckt till Rheinischen Post avslöjade att rekordartade 38 000 asylsökande misstänktes för att ha begått brott i Tyskland 2014. Analytiker menar att denna siffra – som motsvarar över 100 brott om dagen – bara är toppen av ett isberg, då många brott aldrig anmäls.

I Hamburg för polisen en lönlös kamp mot väskryckare. Varje år stjäls 20 000 väskor, det vill säga runt 55 om dagen. Enligt Norman Großmann, chef för den federala polisen i Hamburg, stjäls 90 procent av väskorna av män i åldern 20-30, med ursprung i Nordafrika och Balkan.

Den tyska poliskvinnan Tania Kambouri beskriver ingående den tyska multikulturalismens fiasko i en bästsäljande ny bok. Kambouri berättar i boken om hur det tyska rättssystemet totalt havererat, inte minst för att domare känner motvilja mot att straffa migranter, även återfallsförbrytare.

För det fjärde, den tyska regeringens beslut att neka asylansökningar inlämnade av migranter i Algeriet, Marocko och Tunisien kommer bara att få marginell effekt i praktiken. Av den miljon migranter som kom till Tyskland 2015 tros mindre än 20 000 ha kommit från dessa tre länder.

En ny opinionsundersökning publicerad av nyhetsmagasinet Focus visar att hälften av tyskarna nu vill att Angela Merkel ska avgå på grund av den öppna dörrar-politik hon bedrivit.

Merkel verkar dock fast besluten att vägra vidta den enda åtgärd som skulle kunna förhindra att migrantkrisen blir ännu värre – att stänga Tysklands gränser helt.

Trots snö, is och minusgrader i stora delar Europa, fortsätter migranterna komma till Tyskland i en takt om cirka 2 000 om dagen. Drygt 54 500 personer tog sig till Europa sjövägen under januari 2016, varav 50 668 via Grekland, enligt FNs flyktingorgan UNHCR.

Internationella valutafonden, IMF, har uppskattat att 1,3 miljoner asylsökande kommer att ta sig in i EU under 2016 och 2017.

Utvecklingsminister Gerd Müller gav 9 januari en intervju för tidningen Bild, där han varnade för att de största flyktingvågorna fortfarande är på väg mot Europa. Han uppgav att bara tio procent av migranterna från Irak och Syrien har nått Europa än så länge: "Åtta till tio miljoner migranter är fortfarande på väg."

Samtidigt riskerar tyska medborgare att nekas visumfria resor till USA, eftersom amerikanska säkerhetstjänsten känner allt större oro för de många falska pass som cirkulerar, som skulle kunna nyttjas av terrorister. Enligt en artikel i Politico:

"I efterdyningarna av Paris blev USAs departement för inrikes säkerhet (U.S. Department of Homeland Security) så oroliga för landets möjligheter att kontrollera inresande, att man gav Frankrike, Belgien, Italien och Grekland en deadline – fixa de 'allvarliga kryphål' som finns eller förlora rätten till visumfria resor till USA. Ett genomsnittligt år reser runt 20 miljoner människor från 38 länder, framförallt i Europa, visumfritt till USA för affärer eller nöje."

Källa: https://sv.gatestoneinstitute.org/7356/tyskland-deportering-migranter

 

Ämne: Tysklands plan för att deportera migranter: "En politisk charad"

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar