Tysklands hemliga brexit-plan – sätta hårt mot hårt

25.06.2016 20:37

 

EU:S FRAMTID
 
 
 

 Tyska Handelsblatt avslöjar i dag ett åtta sidor långt och hittills hemligt dokument om hur Tyskland och EU ska hantera brexit. Dokumentet är förberett under överinseende av den tyske finansministern Wolfgang Schäuble, redan innan folkomröstningen den 23:e juni. Enligt Handelsblatt understryks i dokumentet att Storbritannien inte ska tillåtas ”plocka russinen ur kakan” och automatiskt tillåtas tillgång till EU:s inre marknad. Syftet är framförallt att avskräcka andra länder – Frankrike, Nederländerna, Österrike, Finland och Ungern nämns – från att gå samma väg som Storbritannien.


”Omfattningen av ’imitationseffekterna’ beror framförallt på hur man hanterar britterna” står det i dokumentet, uppger Handelsblatt.
Andra frågor som dokumentet uppges ta upp är ett brittiskt utträde ur den europeiska investeringsbanken, EIB, och hur man ska hantera det planerade brittiska EU-ordförandeskapet nästa år.

 

EU:S FRAMTID
 

Tysklands hemliga brexit-plan – sätta hårt mot hårt

 Tyska Handelsblatt avslöjar i dag ett åtta sidor långt och hittills hemligt dokument om hur Tyskland och EU ska hantera brexit. Dokumentet är förberett under överinseende av den tyske finansministern Wolfgang Schäuble, redan innan folkomröstningen den 23:e juni. Enligt Handelsblatt understryks i dokumentet att Storbritannien inte ska tillåtas ”plocka russinen ur kakan” och automatiskt tillåtas tillgång till EU:s inre marknad. Syftet är framförallt att avskräcka andra länder – Frankrike, Nederländerna, Österrike, Finland och Ungern nämns – från att gå samma väg som Storbritannien.
”Omfattningen av ’imitationseffekterna’ beror framförallt på hur man hanterar britterna” står det i dokumentet, uppger Handelsblatt.
Andra frågor som dokumentet uppges ta upp är ett brittiskt utträde ur den europeiska investeringsbanken, EIB, och hur man ska hantera det planerade brittiska EU-ordförandeskapet nästa år.

 

 

 

 

Ämne: Tysklands hemliga brexit-plan – sätta hårt mot hårt

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar