TYSKLAND ÄR OCKSÅ PÅ VÄG ATT FRIGÖRA SIG

10.08.2017 11:56

DET SOM NU HÄNDER I VÄRLDEN ÄR HELT OFATTBART.

 

  • Kinas industriella revolution är gigantisk och framgångsrik. Den kinesiska framgångssagan är sanslös.
  • Rysslands återhämtning efter kollapsen för drygt 25 år sedan är en annan helt ofattbar framgångssaga.
  • Den tyska exportindustrins sanslösa framgångar kan ingen förklara. Det handlar om ett tyskt underverk.
  • USA:s sönderfall går så snabbt att världen gapar. Sammanbrottet sker på en enda historisk sekund.
 
Land efter land efter land i alla delar av världen börjar frigöra sig från CIA:s strypgrepp. USA har på nolltid förlorat en hel serie "strategiska allierade". Skeendet har gått så snabbt att nästan alla historiker står förstummade. 
 
Vi bevittnar ett tyskt mirakel. Endast Tyskland klarar konkurrensen från öst. Tyskland har gång på gång i historien varit på väg att bli en industriell stormakt. Lika många gånger har andra imperier ingripit och krossat landet. Ännu en gång har Tyskland rest sig ur askan, men denna gång kommer Tyskland inte att läggas i ruiner. 
 
TREDJE GÅNGEN GILLT.
Denna gång kan inte USA  och deras medarbetare kuppa in en ny Adolf Hitler till makten. Det tyska folket har lärt sig en smärtsam läxa. Det blir ingen ny "operation Barbarossa" - en gigantisk attack mot Ryssland. CIA:s planer att avskärma EU från öst har redan misslyckats. Hela Europa och Asien kommer att "integreras". Det "Eurasiatiska århundradet" är på väg.
 
USA:s nya handelssanktioner sägs vara riktade mot Ryssland och Iran "i första hand"- men spjutspetsen är riktad mot Tyskland. Nord Stream 2 - projektet innebär slutet för den amerikanska konfrontationspolitiken mot Ryssland. CIA tvingas ge upp sina krigsplaner. 
 
Det värsta är att Turk Stream snart har brutit igenom CIA:s frontlinje i söder. Serbien, Ungern och Bulgarien har redan börjar förhandla med "fienden" - den ryska naturgasen som snart transiteras genom Turkiet. Tjeckien, Grekland och många fler länder i södra och östra EU bidar sin tid. De agerar försiktigt - men när Turk Streams pipe-lines når fram till deras gränser blir södra EU och Ryssland plötsligt beroende av varandra. Krig kommer inte ens att finnas på agendan. Hela projektet förutsätter fredlig samverkan.
 
Tyskland tvingas nu agera snabbt. Nord Stream 2 är Tysklands politiska nyckelfråga.
I praktiken har landet varit en amerikansk koloni efter andra världskriget - men det historiska ögonblicket har äntligen infunnit sig. Tyskland har fått en chans att frigöra sig från krigarimperiet i väst. Ett historiskt uppvaknande i Tyskland är på väg. Det går snabbt. Minsta lilla uttalande från Merkel om att EU måste finna sin egen identitet ökar hennes popularitet dramatiskt. Det tyska folket är på väg att vakna. Att bli EU:s transitland i norr för rysk naturgas är enastående viktigt för landet. CIA:s försök att stoppa projektet är garanterat dömt att misslyckas. 
 
USA TVINGAS DRA SIG TILLBAKA.
"USA först" - innebär början till slutet för jordens sista krigarimperium. Förhoppningarna att återindustrialisera landet och storsatsa på landets infrastruktur kommer att grusas. Framtidstron är på väg att gå förlorad. Landet har fastnat i en "dead end" - en historisk återvändsgränd. Den politiska splittringen är total. Krigarimperiets tid är över.
 
VARFÖR FATTAR SÅ FÅ VAD SOM ÄR NÄRA FÖRESTÅENDE?
Troligen vill våra hjärnor inte handskas med obekväm information. Om våra hjärnor kunde hantera sådan information hade vi börjat fundera över vad som väntar härnäst. Ett amerikanskt inbördeskrig är naturligtvis oundvikligt - men vad händer sedan med imperiet? Både Hawaii och Alaska kommer att frigöra sig från USA. Sannolikt kommer även flera stater att förklara sitt nationella oberoende. Det blir ungefär som när Sovjetunionen kollapsade - imperiet bryts sönder.
 
Kanske dröjer det 20 år innan ett friskare USA reser sig ur askan. Ingen vet, men det tog ett par årtionden innan Ryssland kom tillbaka. Rysslands återhämtning har gått över förväntan - delvis tack vare Vladimir Putin. Det är bara att hoppas att USA får en fin politisk ledare som kan hjälpa landet att helas igen. Ett är absolut säkert - USA blir sig aldrig mera likt.
 
EN SANNING SOM SKAKAR USA I SINA GRUNDVALAR ÄR PÅ VÄG.
Det är mycket troligt att sanningen om vad som hände i New York den elfte september 2001 kommer att släppas när ett storskaligt politiskt kaos drabbar USA. Informationen måste släppas i rätt ögonblick. Om det amerikanska "militär-industriella komplexet" i desperation ger order om att skjuta mot den egna befolkningen - måste sanningen ut. Det är bara att hoppas på att det sker som i Ryssland när Sovjetunionen kollapsade. Då gavs flera gånger order om att skjuta mot den egna befolkningen - men soldaterna vägrade. Jag tror inte att det amerikanska folket är lika lyckligt lottade. Det andra amerikanska inbördeskriget blir tyvärr en mycket blodig historia.
 
Den värld i fred som nu är på väg - föds under svåra värkar.
 
Brage Norin - Skogså Tankesmedja.

Ämne: TYSKLAND ÄR OCKSÅ PÅ VÄG ATT FRIGÖRA SIG

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar