Tysk grundlagsändring öppnar för anfallskrig

27.01.2017 22:20

7 jan. 2017

 
Tre gånger under 1900-talet har Tyskland exempelvis angripit Serbien,
1914, 1941 och 1999.
Tyskland har i tysthet ändrat sin efterkrigskonstitution så att ett anfallskrig från första januari 2017 inte längre är brottsligt.

Enligt artikel 26, avsnitt 1, i den tyska grundlagen skulle de som förberedde ett anfallskrig med deltagande av förbundsrepubliken Tyskland, och därmed utsatte landet för krigsfara, straffas med livstids fängelse respektive med fängelse på minst tio år.

I december 2016 röstade Tysklands federala parlament om att avskaffa artikeln enligt vilken det är förbjudet att planera för och genomföra ett anfallskrig.

Enligt källan har avskaffandet av artikel 26 skett utan att medierna i större utsträckning informerade befolkningen vilket gör att ändringen är okänd för en majoritet av den tyska befolkningen.

Från första januari 2017 har landets politiker och militärer, för första gången sedan 1945, ”laglig” rätt att bedriva och delta i ett angreppskrig.

Varför artikel 26 upphävdes kan man bara spekulera i. Faktum kvarstår att Tyskland av Nato har fått det högsta ansvaret över militära operationer i Baltikum och i närheten av den ryska gränsen.

Har nu Tyskland satt den sista spiken i myten om den så kallade ”försvarsalliansen” Nato?

Artikel 26 har bevisligen inte hindrat tyskar från att anfalla Jugoslavien och Afghanistan. Trots detta har vi i Sverige all anledning att fråga oss hur vi kommer påverkas och vad avskaffandet innebär för en ökad krigsrisk i vårt närområde.

Franz Smidek 

Länkar: 

https://www.anonymousnews.ru/2017/01/02/bundesregierung-plant-angriffskrieg-und-streicht-dafuer-80-stgb/

Basic Law for the Federal Republic of Germany, sid 30
https://www.bundestag.de/blob/284870/ce0d03414872b427e57fccb703634dcd/basic_law-data.pdf

 

Ämne: Tysk grundlagsändring öppnar för anfallskrig

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar