Tung statlig myndighet bekräftar att Sverige islamiseras – och att vänstern hjälper till

03.03.2017 20:04
Det är den mångkulturalistiska delen av vänsterrörelsen och Miljöpartiet som i många år har fungerat som sekulärt stöd åt islamisterna i Sverige. Det menar MSB i ny rapport.

https://www.motgift.nu/2017/03/03/tung-statlig-myndighet-bekraftar-att-sverige-islamiseras-och-att-vanstern-hjalper-till/

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap konstaterar i en rapport att Muslimska brödraskapet sedan länge varit verksamma i Sverige och att deras agenda är att islamisera landet. I rapporten kan man läsa:

“Under årens lopp har MB genom en uppsjö av organisationer kunnat etablera en helt dominerande position inom det statsunderstödda så kallade civilsamhällets muslimska del. Det är många miljoner som slussats in från svenska skattebetalare in i världens största islamistiska organisations svenska gren. Det betyder att staten och dess medborgare finansiellt och organisatoriskt hjälpt till att etablera många organisationer med direkt eller indirekt koppling till MB.”

Med detta bekräftar MSB den bild som Sverigevänner inom den nationella oppositionen länge varnat för. Men inte nog med det, MSB erkänner också att den svenska vänstern samt Miljöpartiet underblåst detta:

“Det finns med andra ord en ideologisk jordmån för MB att inleda allianser med andra grupper genom att hålla fast vid den ensidiga förklaringen att muslimer är utsatta för ‘islamofobi’. I det här avseendet är det ingen slump att den ‘mångkulturalistiska’ delen av vänsterrörelsen och Miljöpartiet i många år har fungerat som sekulärt stöd åt islamisterna i MB:s nätverk. Genom att okritiskt föra fram ‘islamofobin’ som det avgörande problemet för muslimer – och samtidigt förneka förekomsten av islamism – är det många som ger sitt stöd till MB:s totalitära tankegångar.”

Expoiten Bilan Osman, iklädd sin finaste slöja, är inte glad över rapporten utan menar att denna snarare är att klassas som desinformation. Expos snara kritik av rapporten (tillika det massiv kritik från vänsterhåll som) blir här en intressant bekräftelse på just det som rapporten för fram, att vänstern de facto ger stöd åt islamiseringen. Det kommer nog inte dröja länge innan man från vänsterhåll kommer beskylla rapportförfattarna för just “islamofobi”.

 

Ämne: Tung statlig myndighet bekräftar att Sverige islamiseras – och att vänstern hjälper till

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar