TROVÄRDIGHETEN INOM VÅRD SVERIGE

22.08.2014 23:25

Kan situationen i Sverige anses som annan, blir automatiskt en tanke som dyker upp och är befogad?

Med vetskap om att det som synes är legitim, dvs. ingen ansvarig finnes och ingen straffas enligt Brottsbalken, att 7-8 människoliv ”tages av daga”(dör) inom vård Sverige(landstingsvården) varje dag, och ca 274 människor skadas dagligen i vård Sverige, pga. fel behandling, fel medicinering och fel diagnosticering synes det vara av största vikt att i möjligaste mån undvika vård Sverige helt och hållet, om det icke är fråga om livsfara.

 

Men är vi då säker, när vi pga. livsfara är tvingade att uppsöka vård Sverige?

Som synes är det ett allvarligt hot emot liv och hälsa att alls behöva uppsöka vård Sverige!

 

Om man då tvingas till att besöka vård Sverige, just pga. att det är så allvarlig situation som uppstår så att det är fara för liv och hälsa, ja då bör man ha bandspelare/ljudupptagnings utrustning och ett vittne med sig, för att kunna bevisa exakt vad som sagts och vad som verkligen hände vid besöket inom vård Sverige.

 

Betänk att annars finnes bara en version, journalen, som skrivs av läkare, som i grunden som synes är delaktiga i att 7-8 människor ”tages av daga”(dör) dagligen, och ca 274 människor skadas dagligen inom vård Sverige, pga. felbehandlingar, fel medicineringar och fel diagnosticeringar. Betänk också att inom läkarkåren i vård Sverige finns en synnerligen mycket stark implementerad ”kåranda” och således konstateras att dessa alltid som synes ”skyddar varandra”!

 

Enligt svensk lag kan ingen läkare inom vård Sverige vägra att a) du har ett vittne med dig b) spelar in vad som sägs i kontakten med vård Sverige. Det finns idag mycket bra digitala små inspelningsutrustningar för ljudupptagning, för en kostnad som är överkomlig för alla, i förhållande till att det endast finnes en version av vad som sagts nämligen läkarens och dennes journalanteckningar. Ett inspelat samtal ljuger icke om vad som sagts mellan vårdgivaren och vårdtagaren. Journalen däremot är en partisk uppfattning om vad som skett under besöket hos vård Sverige tills motsatsen är bevisad och ställd bortom all rimlig tvivel.

 

Vägrar vårdgivaren att erbjuda vården om samtalet är inspelat, ja då som synes är vårdgivaren icke alls införstådd med lag och rätt och som synes finnes då ytterligare mycket starka skäl att icke alls mer ha med denna vårdgivare alls att göra!

 

Sådan är situationen som synes i vård Sverige av år 2014, är det så vi vill ha det, eller kan vi konstatera att trovärdigheten för vård Sverige är körd i botten?

 

ETT MYCKET BRA EXEMPEL, PÅ HUR DET GÅR TILL I VÅRD SVERIGE ÄR LANDSTINGET VÄSTERNORRLAND

Om det kan du läsa mera om via denna länk

https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2014/03/Landstinget-V%C3%A4sternorrland-landstingsstyrelsen-sida-1-av-8-j%C3%A4mte-bilagor-.pdf

 

 

Sprid mycket gärna vidare i dina nätverk om du värnar din nästa och liv och hälsa.

 

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

Sweden

e-post voulf56@gmail.com

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56