Total teknologisk individuell kontroll: Person från insidan avslöjar hur du och ditt DNA är under attack

22.09.2017 19:16

26 augusti 2017 
https://www.thelibertybeacon.com/total-individual-control-technology-insider-exposes-how-you-your-dna-are-being-targeted/

 

av Makia Freeman

 

Total teknologisk individuell kontroll är en nedrig typ av EM (elektromagnetisk) och V2K (röst till huvudet) vapenteknologi som det experimenteras med och används mot delar av den amerikanska befolkningen. De som attackeras av denna elektroniska förföljelse är kända som TIs (Targeted Individuals/Utsatta individer). Nyligen har ytterligare en modig visselblåsare trätt fram för att exponera detta. Bryan Kofron (som tidigare använde Justin Carter som alias) är en säkerhetsspecialist inom industrin och jobbade tidigare för ett privat säkerhetsföretag, SIS (Specialister inom säkerhetsindustrin)  i Seattle, Washington. Med avsmak slutade han sitt jobb när han insåg att företaget han jobbade på samt även liknande företag, aktivt använde den så kallade totala individuella kontrollteknologin till att utsätta människor och sen till sist kontrollera och förstöra deras liv. Efter att han slutade blev han själv ett offer för denna teknologi via gruppförföljelse.

 

Vad kapaciteten av total teknologisk individuell kontroll är kapabel att göra

Enligt Kofron är denna teknologi så avancerad att den kan användas för att läsa ditt sinne, programmera ditt sinne med tankar (som du tror är dina egna) och plantera emotionella tillstånd i dig (inkluderande smärta, hat och rädsla). Det kan användas för att komma åt din optiska nerv och hörselsystemet för att se och höra vad du ser och hör. Det kan riktas mot speciella människor i individspecifierade attacker (baserat på målets dna resonans). Slutligen, det används i massiva social ingenjörs programmering som experiment på fattiga, hemlösa och svaga människor som har liten eller ingen chans att försvara sig.

I intervjuer och presentationer som denna och denna, förklarar Kofron att denna teknologi används av psykopater som har lite skrupler om skadorna de skapar.  De används som mål på speciella grupper av människor: de som är kognitivt benägna, väldigt intelligenta, har kunskap om avancerad teknologi eller intresse för alternativ forskning (d.v.s. konspirationsforskning). Generellt är det antingen upplysta fritänkande människor (för att stoppa oliktänkande och upprorsmakare) eller de som är för fattiga och svaga för att kunna kämpa emot.

 

Med Kofrons egna ord, här är några saker som total teknologisk individuell kontroll är kapabel att utföra:

 

“Denna teknologi manipulerar hjärnans elektriska signaler genom att kontrollera tankar, känslor och emotioner genom hela kroppen. Det fungerar genom omkoppling av hjärnans nervbanor genom att kreera nya nervbanor för att ersätta och förstöra de gamla nervbanorna och som då bokstavlingen förändrar hur en person tänker och således hur personen beter sig.”

 

“Denna teknologi kan också användas till att förändra muskelrörelser på den som blir utsatt. Den kan ta över ens händer och fötter vid bilkörning och kan få dig att trycka på gaspedalen eller bromspedalen eller göra en sväng. Detta kan användas till att orsaka olyckor men det kan också medverka till att förhindra olyckor.”

 

“Denna teknologi kan också användas för att komma åt den optiska nerven och även offrens hörselsystem så att de som övervakar offren kan se och höra vad offren ser och hör. Denna information laddas sedan ner och sparas till en dator på en högt säkerhetsklassifierad webbplats till servrar som bevakas av några av de högst säkerhetsklassifierade i världen. Detta resulterar i att individernas hela dag, allt de ser, allt de hör, allt de upplever, allt de utför och allting de känner blir inspelat till tidens ände.”

 

“Denna teknologi kan också användas för att manipulera en persons känslor. Den kan framkalla rädsla, kärlek, hat.”

 

“Denna teknologi kan användas att frambringa bilder och till och med rörliga filmsekvenser till ens hjärna. Bilder och filmsekvenser som är så realistiska att du verkligen tror att du tittar på en film eller ser något i verkligheten. Det är som en verklig virtuell tredimensionell händelse återges i personens sinne. Bilderna och filmsekvenserna manifesterar sig så verkligt att om inte personen är medveten om den teknologi som används på dem så kommer de att tro att det är naturliga bilder och tankar.”

 

“Denna teknologi kan också användas till att införa och kontrollera drömmar. Den kan användas till att kontrollera drömcykler och sömnmönster. Att få en att sova mycket djupt eller inte sova alls.  Rem cykler, alpha-vågor och delta-hjärnvågor kan induceras omedelbart med denna teknologi. Och den här teknologin kan också användas för att efterlikna andliga upplevelser. Glädje, kärlek, fred som överstiger förståelse kan alla återges på konstgjord väg för att få den som är utsatt att tro att han har en genuin andlig upplevelse när han i själva verket inte har det.”

 

“Teknologin kan också användas för sexuell manipulation. Få dem att känna ökad sexualitet eller stänga av sexualiteten helt och hållet, det kan stimulera dem eller stängas av på ett ögonblick. Det kan också användas till att stimulera hormoner genom att öka eller minska mängden östrogen och tesosteron på kvinnor respektive män.”

 

“Teknologin kan också användas för tankeläsning över stora avstånd i realtid ...de kan läsa dina tankar ordagrant efterhand som de uppkommer i ditt sinne.”

 

“Alltifrån små grupper av männsikor på 10-20 till 100 till större grupper av människor på flera tusen till tiotusentals. Detta görs genom att skapa ett effektfält där ett helt fält av elektromagnetisk energi skapas inom ett geografiskt område och alla som befinner sig inom detta område och inom det skapade elekromagnetiska fältet blir påverkade av teknologin. Detta kan tillämpas för att påverka sinnesstämningen hos en befolknings grupp eller en samling av människor. Det kan användas för att göra dem passiva eller göra dem upprörda. Och det kan användas för att stoppa eller starta upplopp. Stoppa eller starta kriminalitet. Stoppa tankar, starta tankar. Massiv sinneskontroll på storstadsnivå..”

 

 

Den nationella och sen den världsomspännande databasen för DNA ... kommer till en stad nära dig.
 
worldwide DNA database
 

Total teknologisk individuell kontroll attackerar specifika individer baserat på resonansen från DNA

Som jag har diskuterat i tidigare artiklar om sinneskontroll såsom “De” kan inte läsa dina tankar … eller hur?, så är statusen för teknologisk sinneskontroll för närvarande över de flesta människors fattningsförmåga och ide´om vad som kan vara möjligt. Ändå har vi haft tillräckligt många visselblåsare som kommit ur garderoberna och läckt eller gett oss deklassifierade dokument för att ge oss en tydlig bild av den skrämmande omfattning med vilken vi kan bli psykiskt attackerade. Visselblåsare som Dr. Robert Duncan har haft långa föredrag angående möjligheterna med V2K teknologin, definierad som en elektromagnetisk frekvensteknologi som utnyttjar radions frekvensband för att sända ljud till den angripnes hjärnskål. V2K skickar bokstavligen tankar direkt in i människors huvuden utan att de vet om detta.

Kofron baserar sin information på egna erfarenheter efter att ha arbetat direkt inom detta område och nyligen också själv blev ett offer för tekniken med V2K.

Han attackerades när han offentliggjorde denna information. Han hävdar att han blev angripen av en betaversion som är speciellt otäck och skickade tankar till hans huvud av denna karaktären:

 

“Alla är emot dig”

“Håll tyst, annars kommer vi att döda dig”

“Börja inte att jobba igen för då kommer vi att döda dig” 

“Du är laboratorieråttan nu din mammaknullare”

 

Kofron hävdar att attacker med total teknologisk individuell kontroll försöker att få honom att vända sig mot sina tidigare arbetskamrater, vänner och familj.  Men eftersom han är tränad inom detta fält vet han att rösterna är teknologiska och kan försvara sig mot dessa manipulationer när han väl hör dom.

Kofron upprepar exakt vad Duncan varnade för: individ-specifika attacker. Duncan uppger att varje person har en “unik resonans-signatur”, och med närmast  samma ordalydelse, uppger Kofron att:

 

“… individens dna  används för att fastställa resonans-frekvensen av själva dna´t, resonans-fekvensen används sedan för finjustering av teknologin … för att justera till en perfekt resonans-frekvens på den utsatte individens dna.”

 

Satsningen på att skapa en värlsomspännande databank för DNA

Detta leder till en annan aspekt av agendan för NWO (nya världsordningen): satsningen på att skapa en världsomspännande databank för dna. När man ser på detta i ljuset av den totala teknologiska individuella kontrollen så får insamlingen av en hel befolknings dna en mycket olycksbådande innebörd. Det är ingen tillfällighet att Amazon och Google (som ytterst kontrolleras av samma krafter som David Icke föreslår) tävlar mot varandra tillsammans med Microsoft, IBM och andra företag för att sätta ihop en databas med dna så fort som möjligt. De som har makten och får tillgång till en komplett världsomspännande databas med dna och total teknologisk individuell kontroll kommer att ha ett skrämmande vapen att tillgå för att attackera i princip vem som helst.

Kofron avslöjar hur blivande medarbetare luras för att komma åt deras dna. De ansöker om ett jobb på SIS (Specialister inom säkerhetsindustrin) och blir ombedda att göra ett drogtest och när urinprovet sänds till ett labb blir en del av urinprovet borttaget till att skapa dna för att lagras i Amazons databas.

Miljoner amerikaner har blivit bestulna på deras dna utan att de vet om det eller har godkänt det så de har blivit omedvetna mål för detta lömska program!

 

Social ingenjörskonst med total teknologisk individuell kontroll

Kofron pratar mycket om att denna teknologi är i full verksamhet och testas redan på alla i samhället som kämpar mot hemlöshet, är fattiga och som inte har många familjemedlemmar eller vänner eftersom de är de lättaste målen. På sin hemsida GangstalkerWars.com, avslöjar han detaljer om operationer som pågår i Seattle (där han brukade jobba för SIS). Denna sociala ingenjörskonst utövas av den federala regeringen, militära underrättelstjänsten, privata säkerhetsföretag (mer om detta nedan), några av Amerikas största företag (trots allt, vi lever i en företagsvärld), lokal och statlig polis, och sociala program inom stadsområdena i Amerika.

Vid en av dessa operationer skulle förövarna sikta in sig på vissa geografiska kvarter i staden, och till exempel orsaka att alla inom detta område skulle bli på dåligt humör. Vid en annan operation skulle SIS (anställda hos Amazon med huvudkontoret i Seattle) göra tester på anställda hos Amazon. SIS experimenterade vid ett annat tillfälle på sina egna anställda på lägre positioner inom företaget. I en annan operation samlades hemlösa in från hela landet och placerades i speciella fastigheter som sedan blev måltavlor. Detta är i sanning gruppförföljelse – sammanslutningen av sociopater och psykopater som elektroniskt trakasserar och förföljer de oskyldiga.

 

Den ökande faran med den privata säkerhetsindustrin i Amerika

Kofron varnar om en alarmerande trend i det Amerikanska samhället: ökningen av privata säkerhetsföretag som mestadels anställer före detta militärer och  agenter från underrättelsetjänsten. Som jag har redovisat i denna  serie i 2 delar, så har det Amerikanska militära underrättelsetjänst-komplexet totalt och fullständigt tappat kontrollen. Det styr regeringen och drar i tåtarna på alla marionetterna inom politiken som inte har det nödvändiga “klartecknet” att få tillgång till den verkligt topphemliga informationen. Dessa säkerhetsföretag, likt MIC (militära underrättelsetjänst-komplexet) själv, verkar operera över och utanför lagen.

Kulturen inom dessa företag är förgiftad. Människor som stiger i graderna måste använda denna teknologi på oskyldiga offer och blir lockade med belöningar på alla möjliga områden (pengar, makt, kvinnor, sex, kontakter, tillgänglighet, status, ingå i klubben med makt) om de går med på opertionerna och blir förövare. Om de har ett starkt samvete och vägrar så får de sparken, blir avskydda och utfrusna och blir hotade och till och med själva utsatta för denna teknik.

 

En galning hör röster? Eller röst-till-huvud (V2K) teknologi?
 
voice-to-skull V2K hearing voices

De mänskliga rättigheternas kryphål: Falska diagnoser

En annan aspekt på denna totala teknologiska individuella kontroll som förövarna använder sig av för att skydda sig själva är den grymma användningen av falska psykiatriska diagnoser. Så här fungerar det: de manipulerar ett offer för teknologin att uppsöka en psykiatriker som de mutar för att skriva ut en falsk diagnos att offret är mentalt instabil, störd, tokig, inkompetent, paranoid, schizofren, har vanföreställningar och lider av multipel personlighetsstörning  – eller att de hittar på någon liknande legal medicinsk psyko-nonsens diagnos. Detta får den olyckliga effekten att de naturliga mänskliga rättigheterna tas ifrån offret och lämnar offret helt maktlös att kämpa emot sina förövare eftersom varje sådant försök kommer att avfärdas som påhitt av en galning.

Detta är en liknande taktik som används på andra offer för sinnes-kontroll. I min  intervju med Max Spiers, nämnde han användningen av Big Pharmas stiftelse “falska minnen”, som inkluderar falska terapeuter och psykiatriker som övertygar offer för sinnes-kontroll att de har falska minnen (när de i verkligheten kommer ihåg hur de torterats och blivit programmerade).

 

Den underliggande infrastrukturen för total teknologisk individuell kontroll

Infrastrukturen som möjliggör total teknologisk individuell kontroll består i huvudsak av antenner, radar och mobiltelefonstorn. Ofta är antennen kamouflerad (gömd bakom en vägg). Radar som används härrör mestadels från militära anläggningar. Kofron kunde inte förklara så mycket om hur teknologin fungerade i praktiken även om en elingenjör ringde in till en av radiointervjuerna och föreslog att förövarna satte upp en stående våg av DNA och sedan gör mindre justeringar i utfasningen med modulation av pulskoden.

 

Avslutande tankar: Total teknologisk individuell kontroll begås av kulten av makt

Slutligen är det viktigt att inse hur en sådan grym övervakning vidmakthålls. Som Kofron förklarar, det handlar om att skapa en “inne” klubb av förövare som belönas med pengar, sex, makt och det inneboende mänskliga behovet av tillhörighet och som blir tillsagda att dom är på den “rätta” sidan och de utsatta på den  “felaktiga” sidan – och blir hotade om dom talar ut eller säger upp sig och det kan sluta med att de själva hamnar på den felaktiga sidan. Detta är kultens makt.

Förhoppningsvis kan detta vittnesmål bli ett uppvaknande för de som befinner sig på gränsen och inte riktigt kan förmå sig att tro eller agera. På många sätt har tiden runnit ut och snaran dras åt hårdare och hårdare. Ju mer teknologin framskrider, ju mer vapen får kulten av makt att tillgå för att förslava de som står för sanning och frihet. Vid en viss tidpunkt finns det bokstavligen ingenstans att fly och gömma sig. Den enda möjligheten är att konfrontera detta nu innan det är för sent.

*********

Artikeln i original

TLB rekommenderar andra tankeväckande artiklar på Artiklarna om frihet.

Om författaren: Makia Freeman är redaktör för alternativ media / oberoende nyhetssajten Artiklarna om frihet och senior forskare på Verktyg för frihet.com, och  skriver om många aspekter av sanning och frihet, avslöjande aspekter om den världsomspännande konspirationen, till att föreslå lösningar för hur mänskligheten kan skapa ett nytt system av fred och överflöd.

 

Relaterade artiklar från The Liberty Beacon

 

Mind Control Achieved Through the “Information Flicker Effect”

It May Already Be Too Late To Consider The Ethics Of Mind Control Technology!

DARPA Insider Reveals the Coming Hive Mind Control Grid: “If Even 20% Of What This Guy Says Is True…”

 

Artikelns källor:

*https://www.youtube.com/watch?v=qdqL64rHVB4

*https://www.youtube.com/watch?v=rLqhjU4jlec

 

Ämne: Total teknologisk individuell kontroll: Person från insidan avslöjar hur du och ditt dna är under attack

Fearporn

JR | 24.09.2017

Det här konceptet är lite överdrivet och gränsar till fearporn. Tekniken som sådan jobbar i mikrovågsbandet som är förhållandevis trubbigt, Mkultra via HAARP är varken heltäckande eller kan påverka hela befolkningsgrupper. Det har man propaganda till. Dessa frekvenser ökar istället dissonanser i folk så de blir mera mottagliga. Det blir lite lurigt först när man kan applicera det på individnivå från mobiltelefonens skärm eller i hemmet via "smarta" elmätare som styrs via wifi. Man kan alltså då få ut signalen i elnätet, men manipuleringen sker alltså i flera steg. Stabila medborgare är inte påverkbara i någon större grad, därför riktar sej makten till flyktingar med trauman, tonåringar som engageras i bolsjevik-afa, nazister och liknande grupper. Kakistrokratin har jobbat på detta i +200 år så sista esset i leken har man nog inte dragit ännu och vi kan bara skydda oss med ökad kunskap.

Ny kommentar