Top 5 skäl till varför Elite flyr in i underjordiska bunkrar

07.10.2016 19:06

CSS-Officiell-New-Logo2

 

Eliten har tappa svart budget pengar för att bygga sina nya semester.

https://www.thecommonsenseshow.com/2016/08/19/the-top-5-reasons-why-the-elite-are-escaping-into-underground-bunkers/

 

Jag har hört från två personer som jag känner personligen som har dragit sig tillbaka djupt under marken. Den första, en före detta FEMA tjänsteman, gjorde det för nästan tre år sedan. Den andra gjorde så i januari i år. Båda berättade att antalet eliter som väljer att flytta under jorden ökar exponentiellt. Tidigare hade jag rapporterat om den första personen och hans familj som de "avlyssnade" tillsammans med andra FEMA / DHS pensionerad personal för att bilda en underjordisk överlevare-gemenskap i väntan på vad, i sin uppskattning, komma skulle . 

 

En allt dödligare och giftfri miljö

Fukushima har man ofta talat om, som en möjlig utrotningsnivå av händelser på grund av strålningshotet. Fukushima fortsätter att härja över hela världen och i USA håller vi på att bada i dödlig strålning från denna händelse.

Kommer till en stadsdel nära dig.

På grund av Fukushima, blir fisk oätliga och havsströmmar samt hav och vindar bär på dödlig strålning. Utan tvekan, vid det här laget, har radioaktiviteten gjort sin väg in i vardagen vilket innebär att grödor utsätts med dödlig strålning från regn. Strålningen har utan tvekan gjort sin väg in i grundvattennivån i många områden och påverkar varje aspekt av livsmedelsförsörjningen. Hälsokostnaderna för människan är oöverskådliga.

 

I mindre skala, finns det de som tror att det kommer att bli allvarliga biologiska / kemiska attacker som kan göra vissa områden till döda zoner. För min FEMA källa som avlyssnades, var detta hans stora rädsla. Nettoeffekten mellan effekterna av en kemiska / biologiska angrepp och fortsatta strålningsangrepp på världen, är mycket lika.

Rädslan för det tredje världskriget: Kina är mer villiga att starta ett krig än TPP för att isolera Taiwan

Kineserna har byggt militariserade och artificiellt konstruerade öar som blockerar de sydliga handelsvägarna till Taiwan. Detta är en krigshandling. Men kineserna är villiga att ta till storsläggan för att ta tillbaka Taiwan. Detta skulle kunna vara och skulle kunna vara en flampunkt för World War III. Detta kan mycket väl leda till en "handelsblockad" från sju av TPPs nationer som idkar handel med Taiwan från söder. Detta skulle ödelägga Taiwans ekonomi och har en betydande inverkan på den amerikanska ekonomin.

 

President Obama har låtit amerikanska krigsfartyg segla i det omtvistade området som en styrkedemonstration. Detta har ökat den militära konflikten mellan Kina och USA.

Möjligheten att interna stridigheter leder till en gerillakrig

 

Amerika har en skuld på $ 19 biljoner dollar och Credit Swap Derivatives skulderna är $ 1,5 kvadriljon dollar. Ekonomin kommer att oundvikligen krascha någon gång. Detta kommer att leda till undantagstillstånd. Lagom leveranser stoppas och svåra matbrister kommer att uppstå. Matupplopp kommer att följa. Kort sagt, kan detta ske mycket snabbt. Det är saker som leder till ökade oroligheter. Vapenbeslag kommer sannolikt att ske och detta kommer att förvärra chanserna för en fullskalig revolution. En del av eliten känner till uppgiften att det inte kommer att finnas några säkra zoner kvar ovan jord om landet går in i en ekonomisk härdsmälta följt av fragmentering av samhället självt.

Som jag har dokumenterat flera gånger tidigare,  finns det FN-styrkorna redo att upprätthålla krigslagar, genom avtal och tidigare fördrag, ifall den amerikanska militären inte kommer att gnöja sig med de kommande pistolbeslagen och massarresteringarna som kommer att följa en sådan händelse. Dessa händelser har övats på i enlighet med Jade Helm 15. Det finns totalt 1,455,375 aktiva personer  inom den amerikanska militären.  USA  har över  200.000 soldater stationerade i 144 länderDessa 200.000 män och kvinnor kommer sannolikt inte att vara en faktor i den kommande konflikten och kommer att befinna sig vara i allvarlig fara i den kommande globala konflikten. Följaktligen kommer det amerikanska folket att ha mycket få stridande trupper för att skydda sina medborgare, eftersom de allra flesta är utplacerade utomlands. Detta är en farlig tid för Amerika, när, inte om, dollarn kollapsar eftersom vi är utsatta för en markinvasion av Ryssland och Kina till skillnad från någon annan tid i vår historia.

Jag har hela tiden låtit fd militär personal skriva på min hemsida och förkunna sin trohet till konstitutionen och förbinda sig att förstöra alla fiender, både utländska och inhemska. Jag tvivlar inte på deras beslutsamhet eller mod, men det finns inte 30 miljoner kämpande veteraner redo, med tekniska medel och militär organisationsförmåga som skulle vara redo att kämpa såsom de ofta påstår. Det finns  bara 1,8 miljoner veteraner som är under 35 år,  vilket skulle vara den främsta stridsåldern för någon motståndskraft. Detta innebär i bästa fall, att något motstånd kunde ockupationsstyrkorna inte uppbåda som bestodav cirka 2,5 miljoner män som har utbildning i våra båda tjänstgörande grupper som aktiva och våra veteraner. Enbart storleken för vad kineserna kunde uppbåda, förutom DHS, och ryssarna som en dvärgkraft står i skarp kontrast till vad det amerikanska folket kan placera på slagfältet. Jag har fått veta att ett sådant scenario är ännu en resulterande faktor som driver eliten djupt under jord.

 

Det enda valet att landet skulle behöva stå emot den kommande ockupationen och folkmords utrensning skulle vara att göra kriget ett gerillakrig. Eliten söker en tillflykt från den potentiella blodbadet.

Det enda valet landet skulle behöva göra är att stå emot den kommande occkupationen och folkmordsutrensningen och göra kriget till ett gerillakrig.

Eliten har tappa svart budget pengar för att bygga sina nya semester.

Ämne: Top 5 skäl till varför Elite flyr in i underjordiska bunkrar

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar