Tomma hus på landsbygden ska inventeras

06.02.2016 18:46

Publicerad i söndags kl 23.00

SKELLEFTEÅ. Kan bli bostäder åt nyanlända med permanent uppehållstillstånd.

 

När Migrationsverket från 1 mars i år får ökade befogenheter att anvisa flyktingar med permanent uppehållstillstånd till kommunerna väntar en stor utmaning i att skaffa fram boenden till de nya kommuninvånarna.


– Vi kan inte tacka nej med bostadsbrist som skäl, säger Kenneth Fahlesson, socialnämndens ordförande.
Socialnämnden i Skellefteå vill att kommunstyrelsen ska säga ja till en ansökan om sex miljoner kronor som ska gå till ett bostadsinventeringsprojekt. Projektet innebär att elva personer, varav en projektledare, anställs med uppdrag att först inventera tomställda hus i kommunen.
– För att vi snabbt kunna möta detta behövs nya initiativ som det här, säger Fahlesson.

Vissa förutsättningar

För att kunna använda en del av dessa tomställda hus till nyanlända flyktingar krävs vissa förutsättningar. Det handlar dels om att hitta lämpliga bostäder i fråga om standard men också utifrån tillgång till förskola och skola samt hur det ser ut med service och kommunikationer i närområdet.
Därefter blir arbetsuppgiften för de elva i projektgruppen att informera och praktiskt stötta de nyanlända i denna typ av boende samt att introducera de nya invånarna i det aktuella samhället eller byn.
– Det är bra när kontaktytan med det svenska samhället både breddas och fördjupas. Inte minst är mångfaldspristagaren David Holmkvist i Långviken ett gott exempel på hur vi som kommuninvånare kan bidra till integrationen, säger Kenneth Fahlesson.

Ge garantier

Socialnämnden föreslår att projektet ska påbörjas snarast och pågå under ett år. Hyreskostnaderna belastar inte projektets kostnader utan betalas av de boende de första två åren av den etableringsersättning som utgår.
För att göra det attraktivt för husägarna att hyra ut fastigheterna behöver även kommunen vara beredd att ge ekonomiska garantier.
Organisatoriskt ska projektet drivas inom individ- och familjeomsorgen med specifik placering inom Solkraft. Projektmedel söks ur de 71 miljoner kronor som kommunen har fått av staten för extraordinära flyktingkostnader.
Flera andra möjligheter när det gäller anskaffande av nya bostäder har också diskuterats inom Skellefteå kommun, exempelvis bygga modulboenden och Attefallshus.

Källa: https://www.folkbladet.nu/1557374/tomma-hus-pa-landsbygden-ska-inventeras

 

Ämne: Tomma hus på landsbygden ska inventeras

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar