Tjugoen frågor om Ebola: om regeringens propaganda, medicin

20.09.2014 13:41

 

Tuesday, August 05, 2014
by Mike Adams, the Health Ranger
 


# 1) Hur kan amerikanska hälsomyndigheter hävda att det är noll risk att Ebola- patienter behandlas på amerikanska sjukhus, när samma sjukhus inte kan kontrollera superbug-infektioner (superbakterier)? "Många sjukhus är dåligt förberedda för att behärska patogener (smittämnen) över huvud taget. Därför dör minst 75,000 människor om året av sjukhusinfektioner (uppgiften gäller här USA, min anm./PH). Om sjukhusen inte kan stoppa vanliga infektioner som MRSA, C.diff. och VRE, kan de inte hantera Ebola." - Fox News (1) 

# 2) Varför skulle vi lita på CDC:s (Centers for Disease Control and Prevention, det amerikanska smittskyddsinstitutet, min anm.) hantering av Ebola, när byrån inte ens kan hålla reda på sina mjältbrands-, fågelinfluensa- och smittkoppsprov? 

# 3) Varför har Ebola-offren transporteras till städer i USA när de kunde få samma kvalificerade sjukvård utomlands? "Nu för de in mycket smittsamma patienter i en nation som är Ebolafri. Därmed bryter de mot den primära regeln om smitta: Isolation." - Radiovärden Michael Savage (2) 

# 4) Varför tar det företag som arbetar med att utveckla Ebolavaccin - Tekmira - emot pengar från Monsanto och betraktar Monsanto som en av sina viktigaste affärspartners? (3) 

# 5) Om Ebola "inte är ett hot" mot amerikanska medborgare som myndigheterna hävdar, varför spenderar det amerikanska försvarsdepartementet $ 140.000.000 på ett Ebola-relaterat kontrakt med företaget Tekmira (Tekmira Pharmaceuticals Corporation)?

# 6) Om Ebola inte är ett hot mot USA, varför distribuerar försvarsdepartementet detektionsutrustning för Ebola till alla 50 stater? (4)  

# 7) Varför undertecknade president Obama en ny verkställande order om att bemyndiga regeringen att gripa och sätta i karantän amerikaner som visar symptom på luftvägsinfektioner? (5) 
Språket i denna nya verkställande order anger att statliga tjänstemän med våld kan kvarhålla och karantän personer med: 

”... sjukdomar som är associerade med feber samt tecken och symptom på lunginflammation eller andra luftvägssjukdomar, som har förmåga att överföras från person till person, och som antingen orsakar eller har potential att orsaka en pandemi, eller, vid infektion, är mycket sannolikt att orsaka dödsfall eller allvarlig sjuklighet om den inte kontrolleras.”

# 8) Hur kan vi lita på att en regering berättar sanningen om Ebola, när samma regering flera gånger ljög om svininfluensa, influensa, Fukushima strålning, teknik för att styra vädret, säkerhet vid gränsen och mycket annat? 

# 9) Om amerikanska läkare påstår att de är så otroligt försiktiga runt Ebola att viruset inte skulle kunna fly från isoleringsrummen på Emory University, hur gjorde de amerikanska läkare som behandlas där när det gällde kontakten med Ebola i första hand? Var inte de också är försiktiga? 

# 10) Hur kan amerikanska läkare och vårdpersonal identifiera personer med Ebola när de verkar vara "friska och krya" ända fram till slutet? "Vad som är chockerande är hur friska patienterna ser ut innan de dör, och hur snabbt de sjuknar. Flera av Ebolapatienterna jag sett ser ganska pigga och friska och kan gå runt till strax före sin död." - Dr Oliver Johnson (6) 

# 11) Om Ebola inte sprids genom luften som vissa påstår, så varför bär läkare som behandlar Ebola patienter alltid masker? 

# 12) Om sjukhusen är bra på infektionskontroll, varför kunde så många SARS- offer smittas av infektionen när de satt i väntrum på sjukhusen? "En statlig rapport drog senare slutsatsen att infektionskontroll var ’inte hade en hög prioritet’. 77 % av de människor som smittades med SARS fick det när de arbetade, besökte eller behandlades på sjukhus. "- Fox News (7) 

# 13) Om Ebola flyr från patienter vid Emory University och börjar infektera allmänheten, tror ni att vi någonsin skulle komma att få veta sanningen om det? Eller skulle i stället den officiella påståendet bli att "Ebola-terrorister" släppte den lös? 

# 14) Vem tjänar på ett Ebola-utbrott i USA? Detta är en nyckelfråga att ställa, och svaren är uppenbara: CDC, vaccintillverkare och läkemedelsbolag, och någon i regeringen som vill deklarera en polisstat och börja samla ihop folk för karantän i en medicinsk nödsituation. 

# 15) Vi vet redan att det finns mäktiga människor som öppet stödjer minskad population (Bill Gates, Ted Turner, etc.). Är ett iscensatt Ebolautbrott möjligen en medveten plan för att minska populationen av någon grupp som inte värderar mänskligt liv och vill snabbt reducera befolkningen? 

# 16) Varför vill amerikanska hälsomyndigheter dölja det verkliga antalet möjliga Ebolaoffer på amerikanska sjukhus, som testas för Ebola just nu, för allmänheten? "I ett uppenbart försök att undvika hysteri, undanhåller amerikanska hälsovårdsmyndigheter information om ett antal misstänkta Ebola- offer från allmänheten." - Paul Joseph Watson, Infowars (8) 

# 17) Om Ebola-infektioner är så lätta att styra (som påstås av amerikanska hälsomyndigheter), varför har Ebola-offer kroppar öppet dumpats på gatorna i Västafrika? "Anhöriga till Ebola-offer i Liberia trotsade regeringens karantänorder och dumpade infekterade organ på gatorna trots att västafrikanska regeringarna kämpat för att driva igenom tuffa åtgärder för att stävja ett utbrott ..." - Reuters (9) 

# 18) Varför tror många i lokalbefolkningen i Sierra Leone att det senaste Ebola- utbrottet avsiktligt orsakats av regeringstjänstemän? "Ebola är en ny sjukdom i Sierra Leone och när de första fallen dök upp, trodde många att det skulle vara en regeringskonspiration för att underminera vissa grupper, stjäla organ eller få pengar från internationella givare ..." - The Daily Mail (6) 

# 19) Med tanke på att den amerikanska regeringen redan har finansierat upprörande medicinska experiment på amerikaner och utlänningar (se de NIH-finansierade guatemalanska medicinska experiment), varför skulle vi inte kunna tro att regeringen kan sätta in Ebola som ett biovapenexperiment i Västafrika? 

# 20) Med tanke på att många vacciner oavsiktligt orsakar den sjukdom de påstås förhindra (på grund av att försvagade virus fortfarande fortsätter att vara aktiva i ett litet antal vaccinflaskor), är det då inte sannolikt att Ebola-vaccin faktiskt kan orsaka Ebola-infektioner hos några procent av dem som tar emot dem? Hur kan vi lita på någon vaccination när vaccintillverkare har beviljats ​​absolut juridisk immunitet mot felaktiga produkter eller brister i kvalitets-kontrollen? 

# 21) Hur kan vi lita på ett medicinskt system som fortsätter att sätta kvicksilver i influensavaccin, som vägrar att rekommendera D-vitamin till cancerpatienter och har blivit kriminellt korrumperade till den punkt där läkemedelsföretagen rutinmässigt anklagas för grovt brott och för brott för mutor och prissättning? 

Referenser

(1) https://www.foxnews.com/opinion/2014/08/04/ma...

(2) https://www.wnd.com/2014/08/ebola-madness-is-...

(3) https://www.naturalnews.com/046290_ebola_pate...

(4) https://www.naturalnews.com/046259_ebola_outb...

(5) https://www.policestateusa.com/2014/executive...

(6) https://www.dailymail.co.uk/health/article-27...

(7) https://www.foxnews.com/opinion/2014/08/04/ma...

(8) https://www.infowars.com/u-s-health-authoriti...

(9) https://news.yahoo.com/bodies-dumped-streets-...


 

5)Investigation panel concludes U.S. government conspired with doctors to commit murderous medical experiments in Guatemala. Learn more: https://www.naturalnews.com/033483_Guatemalan_prisoners_medical_experiments.html#ixzz39bIC6izBhttps://www.naturalnews.com/046331_Ebola_government_propaganda_medical_questions.html#ixzz39b8bvm2u


Källa: Learn more: Hämtat från Natural News, https://www.naturalnews.com/046331_Ebola_government_propaganda_medical_questions.html

https://www.naturalnews.com/046331_Ebola_government_propaganda_medical_questions.html#ixzz39b8bvm2u