Tjänstemanna-ansvaret är avskaffat

13.12.2014 20:56

När vår grundlag gjordes om år 1974, såg socialdemokratin till att göra den meningslösViktigast var att införa det så kallade uppenbarhetsrekvisitet. Det innebär att domstolar kan ogiltigförklara lagar och förordningar, som strider mot grundlagen, bara om felet är uppenbart.

 

Man inser lätt att något som hundratals riksdagsledamöter och ett dussin ministrar ansett riktigt, inte kan vara uppenbart fel. Det har givit regeringarna fritt fram att bryta mot grundlagen, vilket de också gjort, oberoende av färg.

 

Näst viktigast var att tjänstemannaansvaret togs bort. Det har i praktiken gjort politiker och tjänstemän immuna vid missbruk av sina åligganden.

 

 

Källa: https://medborgarratt.wordpress.com/2008/08/06/tjanstemanna-ansvaret-ar-avskaffat/

Ämne: Tjänstemanna-ansvaret är avskaffat

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar