The roots of evil in Jerusalem! Vår media ger ALDRIG en bakgrund till det som nu sker i världen!

22.08.2014 21:37
 

NWO WW3Här kommer ett inlägg från Jan-Ola Gustafsson: ”Jag har i mer än femtio år med intresse följt vad som pågår både i Sverige och i världen. Detta intresse tog fart då jag som ung deltog i den svenska FN-insaten i Kongo för 51 år sedan och där fick se det smutsiga spel bakom kulisserna som skedde med olika kolonialländer som motarbetade Kongos frigörelse och därmed FN-insatsen där Dag Hammarskjöld fick plikta med livet för att han hejdade de internationella bankirernas och råvarumogulernas insatser för att omintetgöra Kongos självständighet. Efter att DH likviderats har Kongo intill den dag som idag är varit en råvarukoloni för den internationella storfinansen och råvaruoligarkin.”

Se denna länk! Det är just det här som nu pågår i mellanöstern med full fart. Den gamla planen för Stor-Israel har varit känd i flera årtionden utanför sionistiska kretsar men ingen har vågat debattera ämnet, i tyvärr vanlig ordning! Historiker, politiker, redaktörer, journalister och samhällsvetare, diverse ”debattörer” och kommentatorer vet att ämnet är tabu och vågar inte ta i det med tång. Resultatet är att den internationella allmänheten hela tiden matas med ”nyheter” om vad som sker men får ALDRIG en bakgrund till händelserna eller kunskap om att det som sker idag är resultatet av planer som lagts för flera årtionden sedan.

Den s k akademiska världen, som förut var en spjutspets för tänkande, analys och bildning är numera en ynklig samling navelskådare och mumlare istället för att vara kunskapens och forskningens fackelbärare. De blir därmed en viktig faktor i det kaosskapande som pågår bakom kulisserna, och som alla instinktivt känner är fel, men inte kan förstå eftersom man inte lärt sig ”att se det som sker i det som synes ske”. Det är just sådant som bl a Carl Bildt är med och planerar tillsammans med andra globalister i The Trilateral Commission och Bilderberggruppen.

Kolla medlemslistorna så får ni se hur många internationella bankirer, multinationella företag och politiker som förbereder Den Nya Världsordningen, medan the Sheeple (”boskapen”) i de flesta länder lunkar omkring i lycklig okunskap om vad som väntar dem. Bra tips om vad som väntar Sverige med det av Alliansen planerade NATO-medlemskapet finns i Zbigniew Brzezinskis bok The Grand Chessboard, där vi förutsätts ingå i en samverkan för att försvaga Ryssland Vart tog vår alliansfrihet/neutralitet vägen?

En annan lysande bok som beskriver det flera årtiondena långa amerikansk/brittiska/israeliska finansierandet och uppbyggandet av den globala islamistiska rörelsen som nu blivit självgående och utom kontroll ärThe Devil´s Game av Robert Dreyfuss. Läs denna bok som är mer spännande och skrämmande än någon thrillerdeckare. Tidningarna i Västergötland berättar idag (15/8) om människor som fått uppehållstillstånd och medborgarskap i Sverige men som nu är i Kurdistan och ”kämpar för sitt(!) land” mot de av USA & Co skapade islamisterna som nu tenderar att inte bara skapa kaos i mellanöstern utan även gradvis exportera detta kaos till andra platser på jorden.

Det borde väl ändå fortfarande finnas ett antal människor i Sverige som är intresserade av vart vi och världen är på väg och som orkar läsa en bok på engelska? Kanske några som i likhet med mig gick i skolan för ett halvsekel sedan då vi fick gedigen kunskap och inte minst som barn/ungdom tillägnade sig denna med tacksamhet och intresse.

Under kalla kriget såg bl a Henry Kissinger, Zbigniew Brzezinski och andra z-planerare till att USA och Sovjetunionen båda två utarmades som stormakter med sina resp krig i bl a Koreakriget, Vietnam och Afghanistan. De flesta s k oligarker som hejdlöst plundrade ryska naturtillgångar, industrier, energikällor m m vid Sovjetunionens sönderfall är z-folk med dubbla nationaliteter, varav den ena är israelisk. Putins försök att begränsa dessas framfart har gjort honom till huvudfiende för den internationella z-organisationen och deras lakejer i bl a USA och EU, där vi även har svenskar i hög position i form av vår s k utrikesminister. Det är den egentliga grunden till det kaos som nu pågår i Ukraina. Och som vanligt får vi ingen riktig information från fulmedia. Det blev tvärtyst om det flygplan som sköts ner över Ukraina efter att man konstaterat att det INTE gick att lasta Ryssland eller de rysk-ukrainska separatisterna för massmordet. Då vågar ingen rota vidare i smeten och NWO-maffian myser över att den internationella fårskocken snart har glömt alltihop i det pågående mediabruset.

Den nuvarande situationen i mellanöstern är alltså inget nytt fenomen utan har planerats i flera årtionden, noggrant och systematiskt och finansieras med omätliga resurser i form av kapital, vapen och inte minst propaganda med en överväldigande kontroll över både globala och nationella media. Det finns en tanke som även ventilerats av zionistkritiska judar att Jerusalem kommer att spela en framträdande roll i politiken. Jerry Golden heter en jude som skrivit en uppmärksammad artikel på sin blogg The roots of evil in Jerusalem om det enorma byggnadskomplex för högsta domstolen som uppförts med amerikanskt z-kapital och där det förekommer ett uppseendeväckande antal detaljer med ockult symbolik. Sök artikeln på Google och läs den för att förstå mera.

Vidare har vi kampanjer i många länder för att luckra upp olika nationers stabilitet och sammanhållning. En del har pågått i årtionden , skolväsendets förfall och s k outsorcing av tillverkningsindustri som skapat arbetslöshet och social oro. Sverige är ett praktexempel på detta. Alla slags media hetsar numera unga människor till kropps- och utseendefixering och till att dyrka diverse ”stjärnor” och ”artister” som i många fall sänder undermedvetna signaler till sin publik. Kolla bara i kvällspressen som till större delen innehåller ”nöjesreportage” med glorifiering av personer som med klädsel, gester eller budskap som varken förmedlar stil, kunskap eller kultur.

Vi håller tyvärr på att nå vägs ände när det gäller vad vi vant oss att kalla representativ demokrati. Svenska folket är till övervägande del starkt skuldtyngda på grund av sin kreditbaserade livsföring. Inte många har en reserv i form av ett par månadslöner att ta till i händelse av oväntade problem. Dessutom har många också problem med att få lönen att räcka fram till nästa utbetalning och täcker upp detta med sin kontokredit, alltså en livsföring som många icke-svenskar uppfattar som helt orimlig. Ordspråket ”Det finns ingen som är så blind som den som inte VILL se” äger tillämpning på väldigt många svenskar, och gör oss extremt sårbara för även måttliga ekonomiska och sociala förändringar. Börja tänka nu! Kunskap är styrka!

Kolla på denna länk!! De flesta utom svenska och andra europeiska media vet ju att Z-klubben spelar en huvudroll i statskuppen i Ukraina! Googla på bl a dessa nya höjdare i Ukraina med dubbla medborgarskap: Sergej Taruta, Igor Kolomoisky, och Arsen Avakov (denne siste redovisas som armenier) så ser ni att det är miljarder som oligarkerna stal när sovjetstaten kollapsade som bekostar statskuppen tillsammans med CIA/Mossad och Carl Bildts gäng i Trilaterala kommissionen och Bilderberggruppen, samt EU:s och NATO:s ledningar. Kolla kartan på sid 84-85 i Brzezinskis bok The Grand Chessboard. Allt som nu sker är planerat sedan länge.

 

Utdrag ur The Grand Chessboard.

Utdrag ur The Grand Chessboard.


Jan Ola Gustafsson