Terroristernas tidplan

30.07.2016 16:52

clock

Det här blogginlägget är baserat på en intervju i Der Spiegel från 2005 med den jordanske journalisten Fouad Hussein. Han har kommit i kontakt med flera islamistiska terrorister och därmed fått insikt i deras planer. I sin bok ”Al-Zarqawi – al-Qaidas andra generation” har han dokumenterat sina erfarenheter. Enligt Fouad Husseins profetia från 2005 kommer den islamistiska terrorn att följa nedanstående tidplan (i översättning från artikeln i Der Spiegel):

 

”Den första fasen kallas för ‘uppvaknandet’. Denna fas planerades till perioden 2000-2003, närmare bestämt från terrorattackerna 11/9-2001 i USA till Bagdad hösten 2003. Syftet med attackerna den 11/9 var att provocera USA till att förklara krig mot den islamiska världen och därmed ‘väcka’ muslimerna. Enligt Hussein bedömde hjärnorna bakom al-Qaida den första fasen som mycket framgångsrik. ‘Slagfältet öppnades upp och amerikanerna och deras allierade kom närmare och blev enklare mål’, skriver Hussein. Terrornätverket blev också övertygat om att dess budskap kan höras ‘överallt’.

Den andra fasen, som kallas för ’öppna ögonen’, är enligt Hussein den period som pågår fram till 2006. Hussein skriver att terroristerna hoppas kunna göra västvärlden medveten om det ‘islamiska samfundet.’ Hussein anser att detta är den fas då al-Qaida bygger upp en organisation för att kunna utvecklas till en omfattande rörelse. Nätverket satsar på att rekrytera unga män under denna period. Irak kommer att bli centrum för den globala verksamheten, med en ‘armé’ och baser som är etablerade i andra arabiska stater.

Den tredje fasen. Denna fas beskrivs som att ‘uppstå och stå upp’ och ska pågå från 2007 till 2010. ‘Det kommer att ske en fokusering på Syrien’, förutspår Hussein baserat på vad hans källor har berättat. De stridande förbanden är förmodligen redan förberedda och vissa befinner sig i Irak. Attacker mot Turkiet och – mer explosiva – i Israel förutspås. Al-Qaidas strateger hoppas att attackerna mot Israel kommer att hjälpa terroristgruppen bli en erkänd organisation. Författaren anser också att Iraks grannländer, till exempel Jordanien, är i fara.

Den fjärde fasen kommer att pågå mellan 2010 och 2013. Hussein skriver att al-Qaida då kommer att eftersträva en kollaps av de avskydda arabiska regeringarna. Hans bedömning är att ‘en smygande förlust av regimernas makt kommer att leda till en stadig tillväxt inom al-Qaida’. Samtidigt kommer attacker att riktas mot oljeleverantörer och den amerikanska ekonomin kommer att utsättas för cyberterrorism.

Den femte fasen kommer att pågå mellan 2013 och 2016. Detta kommer att vara den punkt då en islamisk stat, det vill säga ett globalt kalifat, kommer att utropas. Planen är att ska det västra inflytandet i den islamiska världen ska ha reducerats och Israel ska ha försvagats så mycket att inget större motstånd kan förväntas. Al-Qaida hoppas att den islamiska staten då kommer att kunna etablera en ny världsordning.

Den sjätte fasen. Hussein tror att det kommer en period från 2016 och framåt av ‘total konfrontation.’ Så snart kalifatet har utropat den ‘islamiska armén’ kommer det att inleda den ‘kamp mellan troende och icke-troende’ som har förutspåtts av Usama bin Ladin.

Den sjunde fasen. Detta sista steg beskrivs som en ‘slutgiltig seger’. Hussein skriver att eftersom resten av världen kommer att vara så nedslagen av en och en halv miljard muslimer, kommer kalifatet i terroristernas ögon att lyckas. Denna fas beräknas pågå fram till 2020, även om själva kriget inte bör pågå längre än två år.

[…]

Att Syrien kommer att bli fokus för Mujahedin anses av flera experter som mycket troligt. ’Sluta leden, koncentrera sig på fler rekryter, inrätta celler’, var budskapet till ’Mujahedin i Syrien’ som visades på en webbplats i början av augusti 2005.”

Hur väl stämmer då Husseins profetior när vi har delar av facit tio år senare? Skrämmande väl, lyder svaret. Bortsett från några incidenter som inte har inträffat, som cyberterrorismen mot den amerikanska ekonomin, följer terroristerna schemat till punkt och pricka. I synnerhet den fjärde och femte fasen förtjänar att analyseras närmare.

Den fjärde fasen (2010-2013), i vilken Hussein förutspådde att al-Qaida kommer att sträva efter en kollaps av de arabiska regeringarna, representeras i realiteten av den arabiska våren. Den arabiska våren inleddes i december 2010 med revolten i Tunisien, vilket ledde till att president Ben Ali tvingades avgå i januari året därpå. Upproret spreds till Egypten i januari samma år då tusentals människor demonstrerade i Kairo, vilket resulterade i att president Mubarak tvingades avgå i februari. Nästa land att drabbas var Libyen och Khadaffi dödades av rebellerna i oktober 2011. Epicentrum för den arabiska våren skulle dock bli Syrien, vilket även detta förutspåddes av Hussein. Kriget i Syrien bröt ut 2011 som en protest mot Bashar al-Assads sekulära regim och utvecklades till ett inbördeskrig som pågår än idag. Motståndarna till al-Assads regim var flera olika grupperingar, bland annat sunnimuslimska Fria Syriska Armén och salafistiska rebellgruppen Jabhat al-Nusra. Fria Syriska Armén och motsvarande sunnimuslimska förband sponsrades initialt av Saudiarabien, Turkiet och indirekt av USA. Många av dessa vapen såldes till eller erövrades av Jabhat al-Nusra.

Den femte fasen (2013-2016), i vilken Hussein förutspådde att en islamisk stat kommer att utropas, är i verkligheten Islamiska Staten. Ledaren för Islamiska Staten i Irak, Abu Bakr al-Baghdadi, slog i april 2013 samman sin organisation med Jabhat al-Nusra i Syrien, vilket medförde ett symboliskt namnbyte till Islamiska Staten i Irak och Syrien (ISIS). Trots diverse interna konflikter mellan Islamiska Staten i Irak, Jabhat al-Nusra och Al-Qaida har ISIS lyckats ockupera ett område lika stort som Storbritannien i nordvästra Irak och nordöstra Syrien. När ISIS fick globala ambitioner bytte organisationen namn till Islamiska Staten (IS) och har på senare tid ökat sin närvaro i exempelvis Libyen, Libanon och Bosnien.

Så blickar vi då mot framtiden och den sjätte fasen som ska inledas 2016. Denna fas tror Hussein kommer att bestå av ”total konfrontation” och en ”kamp mellan troende och icke-troende”. Om Hussein har rätt är vi alltså där om ett knappt år. Med tanke på att IS har smugglat in tusentals jihadister och även massförstörelsevapen till Europa borde det rimligtvis finnas stor anledning till oro. ”Vänta bara”, säger en jihadistsom smugglar in IS-krigare med flyktingströmmarna mellan Syrien och Turkiet. Hittills bedöms cirka 4000 jihadister ha smugglats in i Europa och i en video säger en IS-krigare: ”Vi ska erövra Rom med Allahs tillåtelse”. Islamiska Staten har dock större ambitioner än så för de kommande åren. Nedan visas en karta över de landområden som IS planerar att bemästra år 2020:

ISIS-MAPo

För att nyansera bilden motsägs dock detta av Husseins profetia om västvärldens framtid. Der Spiegel skriver:

”Det intressanta är att stora attacker mot väst inte ens nämns av Fouad Hussein. Terrorism här kan inte ignoreras – men det verkar som om dessa attacker helt enkelt bara kompletterar det större syftet att upprätta ett islamiskt kalifat. Attacker som de i New York, Madrid och London skulle i detta fall inte vara ett mål i sig, utan snarare vara ett medel för att en uppnå ett större syfte; de attentaten är således bara ett steg i en process för att öka osäkerheten i västvärlden.”

Terrorexperten Fouad Hussein påminner om finansanalytikern Martin Armstrong, som har lyckats förutspå varenda börskrasch sedan 1998. Båda har med kuslig precision lyckats förutsäga de flesta händelser inom terrorismen respektive finansbranschen från 2000 fram till i år. Martin Armstrong förutspår dessutom att nästa finanskris, den så kallade statskuldskrisen, ska inledas i oktober 2015 och rasa fram till 2020. Om Sverige och övriga västvärlden drabbas av en djup finanskris och flera islamistiska terrorattentat kommer 2016-2020 att bli en synnerligen besvärlig tid. Vi får hoppas att analytikerna har fel – trots att de har haft rätt än så länge.

 

Källa: https://www.morpheusblogg.se/2015/09/14/terroristernas-tidplan/

Ämne: Terroristernas tidplan

Jarle Thorsen Singapore

StephenTrots | 13.05.2018

Jarle Thorsen itel, Jarle Thorsen SiteTalk Community Inc., Jarle Thorsen Swietokrzyskie, Jarle Thorsen, Jarle Thorsen Unaico

Ny kommentar