Tappar Europa kontrollen över sitt eget öde?

25.09.2015 17:45

av 



 

  • De ovalda byråkraterna i Bryssel tvingar Europas länder att öppna sina gränser – och att förse migranterna med gratis kläder, mat, boende och sjukvård på obestämd tid. Detta representerar inte bara ett fräckt övergrepp på ländernas suveränitet, det kommer helt säkert också att uppmuntra miljoner fler migranter från den muslimska världen att påbörja resan mot Europa.

 
  • "Vi står inte inför en flyktingkris, vi står inför en migrationskris... Låt oss inte glömma att de som kommer har uppfostrats i en annan religion, och representerar en fundamentalt annorlunda kultur. De flesta är inte kristna, utan muslimer. Detta är en viktig fråga eftersom Europa och den europeiska identiteten har sin grund i kristendomen. Är det inte oroande i sig självt att europeisk kristenhet nu knappt klarar att hålla Europa kristet? Om vi tappar detta ur sikte kan konceptet Europa bli ett minoritetsintresse på sin egen kontinent." – Ungerns premiärminister Viktor Orbán.

 
  • "Kontinenten upplever en massrörelse av människor vars like inte setts sedan slutet av Andra världskriget. Till skillnad från efterkrigstiden, dock, är ingen av massorna som nu är i rörelse europeisk. ... Kontrollen över ens egna gränser är en av de viktigaste egenskaperna – och ansvarsområdena – som den moderna staten har. Länder tappar kontrollen över sina egna öden och upphör till och med att existera när de tappar kontrollen över vem som släpps in." – Arthur ChrenkoffNew York Observer.

 
  • Statistik visar att av de 625 920 personer som sökte asyl i EU 2014, var bara 29,5 procent från Syrien, Afghanistan och Irak.

 
  • "Om ni inte gillar det, bara försvinn." – Tjeckiens president Milos Zeman, i en kommentar apropå att ingen har bjudit in migranter till hans land, men om de kommer dit bör de respektera reglerna i landet eller åka därifrån.

 
  • "Eftersom Slovakien är ett kristet land, kan vi inte tolerera ett inflöde på 300 000-400 000 muslimska immigranter som vill börja bygga moskéer över hela vårt land och ändra på naturen, kulturen och vår stats värderingar. ... Om vi inte börjar säga sanningen om migration, kommer vi aldrig att ta oss vidare." – Premiärminister Robert Fico, Slovakien."

 

EU-kommissionen, Europeiska unionens mäktiga administrativa instans, har avtäckt en kontroversiell plan för att tvinga medlemsstaterna att ta emot 160 000 migranter och flyktingar från Mellanöstern och Nordafrika.

De ovalda byråkraterna i Bryssel tvingar Europas länder att öppna sina gränser – och att förse migranterna med gratis kläder, mat, boende och sjukvård på obestämd tid. Detta representerar inte bara ett fräckt övergrepp på ländernas suveränitet, det kommer helt säkert också att uppmuntra miljoner fler migranter från den muslimska världen att påbörja resan mot Europa.

Migrationsförslaget som presenterades 9 september går ut på att "fördela" 120 000 migranter som nu befinner sig i Grekland, Ungern och Italien mellan andra EU-länder. Detta antal är alltså utöver det krav som tidigare ställts av kommissionen på att fördela 40 000 syrier och eritreaner från Grekland och Italien.

 

Tysklands förbundskansler Angela Merkel, vars öppna dörrar-politik har drivit på den nuvarande migrantvågen till Europa, har redan flaggat för att kommissionens plan "bara är första steget" och att Europa kan tvingas ta emot ännu fler. Tyske vicekanslern Sigmar Gabrielsa att Tyskland kan ta emot 500 000 migranter om året i "åtskilliga år till".

 

Välkomna till Tyskland! Till vänster, Tysklands förbundskansler Angela Merkel. Till höger, några av de hundratals migranter som anlände till München 12 september 2015.

 

Det är fortsatt oklart hur många av de migranter som kommer till Europa som faktiskt är flyktingar från krigszoner och hur många som är ekonomiska migranter på jakt efter ett bättre liv i Väst.

Statistik visar att av de 625 920 personer som sökte asyl i EU 2014, var bara 29,5 procent från Syrien, Afghanistan och Irak.

 

Tyska myndigheter har erkänt att 40 procent av de migranter som kommit till landet 2015 är från Balkanländerna, till exempel Albanien, Kosovo och Serbien, vilket antyder att åtminstone hälften av dem som kommer till Tyskland i år är ekonomiska migranter på flykt undan fattigdom, inte krig.

 

Kritiska betraktare beskriver migrationskaoset som nu uppslukar Europa i apokalyptiska termer; en "ostoppbar demografisk revolution", ett "totalt Armageddon-scenario", och en "folkvandring av bibliska proportioner".

Det som här följer är ett urval av citat och kommentarer från politiker och opinionsbildare i Europa och på andra håll, angående konsekvenserna av oinskränkt immigration från den muslimska världen.

Storbritannien talade Nigel Farage, ledare för EU-kritiska UK Independence Party (UKIP), på BBCs Radio 4 Today. Han sa:

"Problemet är att vi har öppnat dörren för en folkvandring av bibliska proportioner i betydelsen miljoner och åter miljoner flyktingar. Vi har förlorat greppet om vad det innebär att vara flykting. Hur många miljoner vill Europa ta emot? Det är frågan.

Riktiga flyktingar har tidigare varit etniska eller religiösa grupper under direkt förföljelse, som flydde för sina liv. Problemet vi har nu är att under EUs gemensamma asylpolicy räknas alla som flyr från ett land i krig in, och till och med människor som flyr från extrem fattigdom."

Brittiska EU-parlamentsledamoten Janice Atkinson sa:

"Det är ingen som har röstat för illegal invandring. Många har däremot röstat hit oss för att motverka det. De hundratusentals illegala invandrarna översvämmar våra gränser och vår förmåga att reda ut situationen är obefintlig.

Låt oss vara tydliga med en annan sak; oavsett vad människorättsindustrin och de många skattefinansierade välgörenhets- och lobbygrupperna säger – detta är inte en flyktingkris utan en kris av illegal invandring, som måste motarbetas som det den är."

Engelske författaren och journalisten Peter Hitchens skrev, i en essä med titeln "Vi kommer inte att rädda flyktingar genom att förstöra vårt eget land":

"Faktum är att vi inte kan göra vad vi behagar med det här landet. Vi har ärvt det från våra föräldrar, far- och morföräldrar och vi har en skyldighet att skicka det vidare till våra barn och barnbarn, helst i förbättrat men åtminstone oskadat skick. Det är ett av de tyngsta ansvaren vi någonsin kommer att ha. Vi kan inte ge bort det till fullständiga främlingar på impuls för att det får oss att känna oss fina ... Tack vare tusen år utan invasioner, har vi lyckats utveckla häpnadsväckande nivåer av tillit, trygghet och frihet. ... Jag är förbluffad över hur lättvindigt vi ger bort allt detta.

Våra fördelar beror i allra högsta grad på vårt gemensamma förflutna, våra nedärvda traditioner, vanor och minnen. Nykomlingar kan lära sig dem, men bara om de kommer i tillräckligt små grupper. Massinvandring betyder att vi anpassar oss till dem, när det är de som borde anpassa sig till oss...

Så nu, på grund av en känslomässig spasm förklädd till civilisation och generositet, ska vi säga att vi överger detta arv och avböjer vår plikt att föra det vidare? Som klena, slösaktiga arvingar till ett uråldrigt arv som låter det stora huset och hela egendomen falla i ruiner?

Jag kan varken se förnuft eller rättvisa i att låta dessa saker bli en förevändning för en ostoppbar demografisk revolution i vilken Europa (inklusive brittiska öarna, gunås) smälter samman sin kultur och ekonomi med Nordafrika och Mellanöstern. Om vi låter detta hända, kommer Europa att förlora i princip allt som gör att andra människor vill bo här."

Brittiske EU-parlamentsledamoten Daniel Hannon varnade för att Tysklands öppna dörrar-politik drar till sig fler och fler migranter till Europa. Han skrev:

"Uppfattningen att Tyskland lättar på reglerna kommer tveklöst att leda till en migrationsvåg vars like inte setts någonsin. Flyktingar och ekonomiska migranter kommer att kastas ihop i all hast. En del kommer att trampas ner, och en del båtar kommer att kapsejsa. Men många fler kommer att nå Italien och Grekland. Till sist kommer länderna längs EUs yttre gränser att sluta försöka upprätthålla reglerna och helt enkelt bara vinka igenom de nyanlända över sitt territorium, vilket kommer att fresta ännu fler att försöka ta sig igenom."

Londonbaserade Financial Times beklagade bristen på enad europeisk respons på migrantkrisen:

"Detta har varit en miserabel sommar för de europeiska idealen. Från ett block skapat i jakten på fred har det dykt upp skrämmande bilder på flyktingar som kvävs på motorvägsrastplatser, smutsiga provisoriska läger, livlösa småbarn som spolats i land, brinnande asylboenden, serienummer skrivna på underarmar, svartklädda poliser som pepparsprejar familjer på flykt undan krig. Översvämmat av asylsökande, men i avsaknad av centrala hanteringsmekanismer, är Europa nu delat över vad som bör göras. Högre murar? Välkomstmattor? Är detta ett nationellt problem eller borde bördan delas?"

Brittiske statsvetaren Anthony Glees anklagade den tyska regeringen för illaluktande hyckleri, då man begärt att Grekland går med på att bokstavstroget följa EUs lagar för att få ekonomiskt stöd. Detta samtidigt som den tyska regeringen självsvåldigt upphävt EU-lagstiftningen för att öppna Europas gränser på vid gavel för hundratusentals migranter från den muslimska världen. Han sa:

"Europas tektoniska plattor kommer att röra sig om Tyskland uppför sig som ett hippieland, enbart styrt av känslor. Premiärminister David Cameron sa, helt korrekt enligt min uppfattning, att Storbritannien måste agera inte bara med hjärtat, utan också med hjärnan. Och frågan i Storbritannien är om Frau Merkel nu följer denna policy, en väldigt annorlunda policy mot den man använde gentemot Grekland – var ska detta sluta? Storbritannien ingriper redan militärt i striden mot den så kallade Islamiska staten. Tyskland däremot, har hållit sig på avstånd från de här sakerna. Men att samtidigt säga till desperata människor i Syrien och Irak, varsågoda och kom till Tyskland, många britter tycker att detta är rena dumheterna. Detta kommer inte att ha någon ände!

Jag tror att det kan vara så att Tyskland fortfarande har historiskt betingade känslor, som fullständigt saknas i Storbritannien. Det kan vara så att 2015 finns det fortfarande minnen av vad som hände med flyktingar före Andra världskriget (1938/1939). I Storbritannien slåss vi för tillfället inte bara mot terrorism, vi försöker också lösa problemet med ekonomiska migranter samtidigt som vi har ett humanitärt problem. Därför framstår den tyska inställningen som slapp och ogenomtänkt, särskilt med tanke på vad som händer med resten av Europa om Tyskland inte följer reglerna. Man kan tycka vad man vill om den ungerska regeringen, men reglerna finns, och om Tyskland inte följer reglerna riskerar hela Unionen att falla samman."

Bryssel, Europas självutnämnda huvudstad, insisterade EU-kommissionens president Jean-Claude Juncker på att invandring från muslimska länder skulle vara lösningen på Europas demografiska nedgång. Han sa:

"Låt oss inte glömma att vi är en åldrande kontinent i demografisk nedgång. Vi kommer att behöva talang. Över tid kommer migrationen att ändras från ett problem som ska lösas till en välordnad resurs. I detta syfte kommer Kommissionen att ta fram ett välgenomtänkt lagligt migrationspaket under våren 2016."

Under det så kallade State of the European Union-talet 9 september, sa Juncker att det inte är någon skillnad på kristna, judiska eller muslimska migranter. Han sa:

"Europa har tidigare gjort misstaget att skilja på judar, kristna och muslimer. Det finns ingen religion, ingen tro och ingen filosofi när det gäller flyktingar."

Trots att arbetslösheten löper amok inom EU, särskilt bland unga européer, sa Juncker:

"Jag är starkt för att man låter asylsökare jobba och tjäna egna pengar medan deras ansökningar behandlas. Arbete, jobb, att ha ett yrke är en fråga om värdighet... så vi borde göra allt vi kan för att ändra vår lagstiftning så att flyktingar, migranter kan jobba från dag ett då de anländer i Europa."

Tjeckien, sa president Milos Zeman att ingen bjudit in migranterna till hans land, men att när de väl kommit borde de respektera hans lands lagar eller ge sig av. Han sa:

"Om ni inte gillar det, bara försvinn. Vissa kanske tycker att detta vädjar till de lägsta instinkterna, men det är samma hållning som ungrarna har när de bygger ett stängsel mot Serbien, och amerikaner som byggt ett stängsel mot Mexiko."

Danmark varnade Andreas Kamm, generalsekreterare för Dansk Flygtningehjælp, för att den pågående flyktingkrisen kan leda till en total kollaps för det europeiska samhället. I en intervjumed tidningen Jyllands-Posten, sa Kamm att han tror att Europa står inför "ett totalt Ragnarök-scenario". Han tillade:

"Vi upplever en historisk obalans mellan det väldigt höga antalet flyktingar och migranter och den globala kapaciteten att förse dem med skydd och hjälp. Vi löper risken att konflikter mellan migranter och lokalbefolkningar går snett och eskalerar. Svaret kan inte vara att Europa importerar överskottsbefolkningar. Man kan inte kräva att vi förstör vårt eget samhälle."

Danske finansministern Claus Hjort Frederiksen sa: "Jag är synnerligen upprörd över alla arabländer som vältrar sig i pengar och bara tar emot en handfull flyktingar. Länder som Saudiarabien. Det är en fullständig skandal."

I Tyskland sa inrikesminister Thomas de Maizière, i en intervju med tidningen Die Zeit:

"Migrationskrisen är en formidabel utmaning. Den är större än någon av oss tidigare trott – socialt, politiskt, ekonomiskt, kulturellt... Nu kommer vi att få hundratusentals muslimer med arabisk bakgrund. Enligt vad jag har fått veta av min franske kollega, är detta en betydande skillnad vad gäller integration... Jag har fått veta att mellan 15 och 20 procent av de vuxna migranterna är analfabeter.

Vi måste vänja oss vid att vårt land förändras. Skola, polis, bostäder, domstolar, sjukvård – överallt! Vi behöver också ett tillägg till konstitutionen. Och allt detta måste hända mycket snabbt, inom några veckor! Detta kommer att kräva en enorm omställning i vårt etablerade sätt att tänka."

Josef Joffe, en normalt skarpsinnig tysk-judisk intellektuell, gav i en intervju med Politico intryck av att vara totalt renons på insikt i de långsiktiga följderna av att importera hundratusentals muslimer till Tyskland. Han sa:

"Det är ett sant mirakel. Vår typiske flykting är nu den syriske läkaren som kombinerar akademiska prestationer med moraliska plikter, mot bakgrund av den fasansfulla grymheten mot civilbefolkningen under Syrienkriget. Tyskland, precis som en gång de Nordamerikanska kolonierna, håller på att bli ett Einwanderungsland, ett immigrationsland, som accepterar olika hudfärger, trosinriktningar och ursprung. Så håller Tyskland på att bli ett slags Amerika, där man inte behöver vara född amerikan, utan kan bli det. Det är en psykologisk och känslomässig revolution."

Ungern varnade premiärminister Viktor Orbán för de "explosiva konsekvenserna" av en kulturkrock mellan Europa och migranter från den muslimska världen. I en essä publicerad 3 september av Frankfurter Allgemeine Zeitungskrev Orbán:

"För att förstå vad vi måste göra, måste vi få grepp om situationens sanna natur. Europa har inte ett 'flyktingproblem' eller en 'flyktingsituation', utan den europeiska kontinenten hotas av en växande våg av moderna tiders migration. Folkförflyttningar sker i en enorm omfattning, och från ett europeiskt perspektiv är antalet potentiella framtida immigranter utan ände.

För varje dag som går ser vi att hundratusentals har dykt upp och klamrar sig fast vid våra gränser, och att det finns ytterligare miljoner som vill till Europa, drivna av ekonomiska motiv...

Vi måste erkänna att det är EUs missriktade invandringspolitik som bär ansvaret för denna situation. Oansvarighet är det som kännetecknar varje europeisk politiker som lovar immigranter ett bättre liv och uppmuntrar dem att lämna allt och riskera livet på färden mot Europa. Om Europa inte återvänder till förnuftets väg, kommer det att finna sig i underläge i en strid för sitt eget öde...

Låt oss inte glömma att de som kommer har uppfostrats i en annan religion, och representerar en radikalt annorlunda kultur. De flesta är inte kristna, utan muslimer. Detta är en viktig fråga eftersom Europa och den europeiska identiteten har sin grund i kristendomen. Är det inte oroande i sig självt att europeisk kristenhet nu knappt klarar att hålla Europa kristet? Om vi tappar detta ur sikte kan konceptet Europa bli ett minoritetsintresse på sin egen kontinent."

Med hänvisning till Osmanska rikets ockupation av Ungern från 1541 till 1699, sa Orbán:

"Jag tycker att vi har rätt att bestämma att vi inte vill ha ett stort antal muslimer i vårt land. Vi gillar inte konsekvenserna av att ha ett stort antal muslimska samhällen som vi ser i andra länder och jag ser ingen anledning till att någon annan ska tvinga oss att skapa samlevnadsformer i Ungern som vi inte vill ha. Detta är en historisk erfarenhet för oss."

Enligt Zoltán Kovács, talesman för Ungerns center-högerregering, har EUs respons på krisen varit ett totalt fiasko. Han sa:

"EU skiljer inte alls ut dem som är i verkligt behov av hjälp. Riktiga flyktingar föses ihop med ekonomiska migranter. Vi är inte i en flyktingkris, vi är i en migrationskris. Folk kommer hit från hundratals länder över hela världen. Det är totalt oacceptabelt att illegala rörelsevägar nu är institutionaliserade."

Slovakien, sa premiärminister Robert Fico att 95 procent av de så kallade flyktingarna i själva verket är ekonomiska migranter:

"Vi kommer inte att vara behjälpliga i den här galenskapen med öppna armar, med inställningen att vi ska ta emot alla oavsett om de är ekonomiska migranter eller ej. Om vi inte börjar säga sanningen om migration, kommer vi aldrig att ta oss vidare."

Fico varnade också för konsekvenserna av oinskränkt muslimsk invandring. Han sa: "Eftersom Slovakien är ett kristet land, kan vi inte tolerera ett inflöde på 300 000-400 000 muslimska immigranter som vill börja bygga moskéer över hela vårt land och ändra på naturen, kulturen och vår stats värderingar."

USA varnade ambassadör John Bolton för att Europas migrationskris även är Amerikas problem. Han skrev:

"Europa har länge varit föraktfullt vad gäller vår inhemska debatt om gränssäkerhetsproblem, och många amerikaner kanske tycker att de nu får vad de förtjänar. Icke desto mindre bör vi fokusera både på potentiella hot och läxor som kan vara av värde för oss.

En viktig orsak till Europas immigrationstopp är det växande kaoset i Mellanöstern. Denna smittsamma anarki stammar till stor del från Barack Obamas policy att 'leda från kulisserna' genom att skära ner på USAs uppmärksamhet kring och inblandning i regionen. När USAs närvaro försvinner någonstans i världen, kan allt minimum av ordning och stabilitet som har funnits snabbt försvinna...

I många år var den viktigaste orsaken till folkförflyttningar i Europa ekonomisk: nordafrikaner korsade Gibraltarsund och rörde sig mot Frankrike eller Italien. Turkar och araber tog sig in genom Grekland och Östeuropa. Har man en gång tagit sig in i Europa, finns det numera tack vare Schengenavtalet i princip inga hinder, och precis som i USA kan illegala invandrare väsentligen resa fritt ...

Ökande terrorism, väpnade konflikter och kollapsade politiska styren i Mellanöstern är nu starka orsaker i paritet med eller viktigare än fortsatta ekonomiska skillnader. Europa fruktar att bli överväldigat av det väldiga antalet människor på flykt, och på så vis förlora kontrollen över vem som ska släppas in och vem som ska avvisas. Denna oro är befogad, men det finns också mer djupgående risker. Här liksom i Washington finns en oro för ett allvarligt och eskalerande islamistiskt terrorhot, gömt i flodvågen av människor som söker skydd.

Läxan för USA är att reduktion av vårt globala inflytande inte ökar internationell fred och säkerhet. Snarare tvärtom. Obamas reträtt från Mellanöstern, oavsett om det gäller efterspelet i Libyen, hans ointresse för Islamiska statens uppgång, eller hans kapitulation inför Irans kärnvapenprogram, allt detta är en del av ett större mönster. Europas illegala immigranter är vårt problem också."

Arthur Chrenkoff skrev i New York Observer:

"När en ovanligt varm europeisk sommar nu ger vika för hösten, upplever kontinenten en massrörelse av människor vars like inte setts sedan slutet av Andra världskriget. Till skillnad från efterkrigstiden, dock, är ingen av massorna som nu är i rörelse europeisk. Hundratusentals människor fortsätter att anlända på Europas trösklar och proppar igen hennes vägar och järnvägar. Många konservativa kommentatorer ser en passande och olycksbådande historisk parallell i den Völkerwanderung eller folkvandring som förebådade det Romerska imperiets fall för drygt 1 500 år sedan. Européer har långa historiska minnen ...

Medan vi funderar på de intensiva mediebilderna av båtar och tåg, överfulla med desperata människor, är det viktigt att komma ihåg två saker: 1) Majoriteten av de 350 000-400 000 immigranter som kommit till Europa så här långt i år (detta är de kända siffrorna, ingen vet hur många som tagit sig in utan att bli upptäckta) är inte syrier. Faktum är att det är mindre än en tredjedel som är det, medan resten är en blandning av personer från Afrika, Mellanöstern och södra Asien. 2) Majoriteten förefaller vara ensamma, robusta unga män, vilket traditionellt brukar betyda att det finns ekonomiska skäl till flykten snarare än rädsla för död och förföljelse.

Det som händer i Europa för tillfället är inte så mycket, eller åtminstone inte företrädesvis, en flyktingkris utan snarare en kris för europeiska invandringsregler.

Chrenkoff summerar:

"Kontrollen över ens egna gränser är en av de viktigaste egenskaperna – och ansvarsområdena – som den moderna staten har. Länder tappar kontrollen över sina egna öden och upphör till och med att existera när de tappar kontrollen över vem som släpps in."

 

Soeren Kern är Senior Fellow på New York-baserade Gatestone Institute. Han är också Senior Fellow for European Politics på Madridbaserade Grupo de Estudios Estratégicos/Strategic Studies Group. Följ honom på Facebook och Twitter.

 

Ämne: Tappar Europa kontrollen över sitt eget öde?

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar