Tankesmedjan Mänsklighet bojkottar valet 2014

24.05.2014 22:37
Valet i september 2014 beskrivs av mainstreammedia som ett supervalår - och antagligen lyckas de lura en majoritet av svenska sovande väljare, som inte är intresserade av att förstå vad som verkligen sker bakom stängda dörrar.
 
Tankesmedjan Mänsklighet skulle snarare beskriva årets val som ett rejält korrupt och skendemokratiskt fiasko.
 
Tankesmedja Mänsklighet kommer därför att bojkotta valet 2014. Vi vill varken bli inblandade i denna korrupta och hycklande skendemokrati eller ge något riksdagsparti vårt mandat, vilket de bara kommer att utnyttja för att införa Bilderberggruppens hemliga agenda om en global diktatur och en global elektronisk polisstat.
 
Tankesmedjan Mänsklighet är en humanistisk tankesmedja, som granskar myndigheter, företag, poltik och samhällsutveckling. Under 5 har vi granskat den s.k. Bilderberggruppen, som vi betraktar som det största hotet mot demokratin i världen.
 

Tankesmedjan Mänsklighet försökte i närmare 5 år att informera om att Bilderberg är ett hot mot demokratin i världen (tillsammans med dess systerorganisation i USA, Trilateral Commission), men politiker, näringsliv och media teg ihjäl kritiken och socialdemokratiska och borgerliga politiker fortsatte att besöka Bilderberggruppen årliga möten - tillsammans med representanter för finansfamiljerna Rockefeller, Morgan och Rothchilds (och från Sverige: Wallenberg och Bonniers), de internationella bankerna, oljeindustrin, läkemedelsindustrin, krigsindustrin, militären, världsmedia (som deltar under löfte om att inte rapportera om vad som diskuteras), IT-industrin, EU-kommissionen, globala företag inom livsmedelsbranschen, tankesmedjor och demokratiskt folkvalda politiker. Bilderbergs årliga möten hålls bakom stängda dörrar och bevakningen sköts av CIA, utan insyn för medborgarna att veta vad som diskuteras. Tillfrågade svenska politiker anser att allt detta sker i god demokratisk anda, men vill inte uttala sig om vad som har diskuterats.
 

Med de skandalartade avslöjandena om USA:s globala hemliga avlyssning, så ifrågasätter antagligen en majoritet av världens befolkning inte kritik mot denna övervakning. Kopplingen mellan Bilderbergs hemliga agenda, den globala avlyssningen och den globala diktaturen vågar dock inte politiker eller media kritisera, vilket vi har gjort under de senste 5 åren.
 
Cheferna för NSA, CIA, NATO, Facebook och Google sitter naturligtvis med I Bilderbergs årliga möten, vilket bildar grundstommen för den globala övervakningen.
 

För att understryka svenska politikers totala avsaknad av demokratiska värderingar, så åkte Stefan Löfven till förra årets Bilderberg-möte i London - medan svensk media teg om detta.
 

Det är dock glädjande att forskare nu börjar att uppmärksamma hotet från Bilderberg och Trilaterala Kommissionen, vilket de nedan bifogade två artiklar är bevis på.
 

Vi anser att har gjort vår demokratiska plikt genom att försöka varna för Bilderberg, men vi vägrar att stödja hycklande politiker och den korrupta skendemokratin genom att rösta i årets val.
 
 
Tankesmedjan Mänsklighet
 
 

Vem skapar världens alla PROBLEM?

Många människor har aldrig hört talas om Bilderberggruppen. Ännu fler bryr sig inte ett dugg om att de finns. Det borde de absolut göra. Bilderberggsgruppen är ett globalt maktcentra som sakta men säkert styr världsutvecklingen mot avgrunden.

Dessa Terroristerna är inte som vanliga människorna som Dr Johannes B Koppl beskriver: Webbplatsen: Dr. Johannes B. Koeppl, är filosofie doktor, och var tillhörig Tysklands försvars ministerämbete officiellt och rådgivare till före detta NATO:sGeneralsekreterare Manfred Werner. 

Citat: Dr. Johannes B. Koeppl "Intressesfären bakom Bush adiminstrationen, som CFR, Council on Foreign Relations, The Trilateral Commission – grundad av Zbigniew Brzezinski för David Rockefellers räkning - ochäven Bilderberggruppen, har förberett för att nu införa och sätta i verket en oförställd världs diktatur inom de nästa fem åren. De strider inte mot terrorister. De strider mot medborgarna."

Det är detta Euro krisen handlar om, att förflytta Makten mer Centralt, och att samtidigt förstöra Välfärdstaten! Se Grekland Undomsarbetslösheten är nu 70% och dessa Elit Bankirer bryr sig inte om det grekiska folket slås ut! Sen tar dom land efter land...!

 

Från sidan161 i Conspirators Hierarchy: The Story of the Committee of 300. Dr John Coleman nu berömda bok som kom redan1992 när den första gången publicerades.Dr John Coleman med en berömvärd skolgång och pedantisk systematisk noggrannhet vid sin forskning om vår framtid. Dr Coleman identifierar elitens plan mot en världsomspännande herravälde och kontroll över mänskligheten. I boken Conspirators Hierarchy, så sammanfattar Dr Coleman elitens avsikter och slutmål inom sällskapet the Committee of 300.

 

"...En Världsregering och ett monetärt system, under permanent icke folk valda ledare som styr tillsammans med eliten ovanför, ungefär samma feodala system som fanns under medeltiden. I denna enda NYA VÄRLD kommer befolkningen att bli begränsad med totala restriktioner, familjerna får föda ett bestämt antal barn. Sjukdomar, krig, och svält kommer att minska 80 % av mänskligheten tills cirka 1.2 miljard människor som är användbara för den härskande klassen, och som i stort är opåverkade av dessa enorma utslagningar"

 

“Det kommer inte längre att bli någon medelklass i detta nya samhälle, bara härskare och tjänare. Lagarna fungerar genom ett militärt kommando och polis, ett system med en världs domstol utövande samma lagar över allt. Uppbackat av en militär styrka och en polisstyrka som ser till att lagarna efterlevs i alla de tidigare existerande länderna. Inga nationsgränser kommer längre att existera. Systemet kommer att bygga på en slags välfärdsstatför de som är lydigaoch de som är undergivna till den nya Världsregeringen. Där de lydiga kommer att bli belönade genom att de får leva ifred; dom som däremot är revolutionära och omstörtande kommer att få svälta till döds eller förklarade fredslösa och utan för lagen, där vem som helst kan få rätten att förfölja de oppositionella. Privat ägda gevär eller handeldvapen kommer att förbjudas! Bara en religion kommer att tillåtas, och detta i form av en One World Government Church, som har funnit klar ända sedan 1920..." 
 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Citatet från Winston Churchill “Om ni inte ämnar slåss för era rättigheter när ni lätt kan vinna utan någon blodutgjutelse; Om ni inte vill slåss, fast segern är säker och inte så kostsam. Så kan ni komma till en tidpunkt där ni kommer att kämpa fast alla oddsen är emot er och ni har en liten chans att överleva. Det kan bli en ännu värre situation; ni kanske måste kämpa fast det inte längre finns någon förhoppning om någon seger, eftersom det är bättre att gå under än att leva som slavar.”

 

För att beställa Dr. John Coleman's bok, inkluderande en utökad och uppdaterad 4:e utgåva av Conspirators' Hierarchy: The Story of the Committee of 300, och Colemans nyhetsbrev World in Review ( ett 40sidigt månads nummer) eller om du vill ha hans katalog för att beställa, så kan du ringa numret till vänster eller skriva till Dr Coleman.

 

 

Postat den: 2012-02-01 11:22
_________________
Citat: Prof. Antony C Sutton "Det var ingen frihet i Hitlers Tyskland, och det var ingen frihet under Marxismen, och inte heller kommer det att vara någon frihet under New World Order, om det låter som George Orwells 1984 så är det det!"
 
 
 
 
 
 
 

Dansk forskare: Hemligt nätverk har påverkat världen i 40

Dansk forskare: Hemligt nätverk har påverkat världen i 40 år

En studie av danska forskaren Dino Knudsen vid Köpenhamns Universitet bevisar nu öppet vad många redan vet, att slutna sällskap som The Trilateral Commission styrt världen under 40 år.

Som den första forskaren någonsin har Dino Knudsen fått tillgång till att studera The Trilateral Commission. Han slutsats är att de påverkat regeringar i världen under 40 år. I en intervju med danska P1 Morgon säger han:

- Min forskning viser, at kommissionen på dens møder får sat dagsordener, som regeringer senere fører ud i livet. Kommissionen mødes uden for offentlighedens søgelys, fordi den ikke ønsker at lade sig styre af den offentlige opinion

Även om många redan vet om att vi lever i en skendemokrati när det gäller de övergripande skeendena så är detta sensationella uppgifter då det är för första gången det erkänns i traditionell media statliga Danmarks Radio. Visserligen talar han om påverka men det är i många fall ett synonym för styra.

Som Dino säger grundades The Trilateral Commission av den amerikanska affärsmannen David Rockefeller 1973. Men det började mycket tidigare än så. Hemliga sällskap har funnits med i den demokratiska ekvationen sedan länge. Det är elitens sätt att behålla makten över världen och styra skutan i önskvärd riktning.

G. Edward Griffin, författare, politisk kommentator som granskat detta under flera år, nyligen sedd i dokumentären “Kapitalismens återvändsgränd“som visades på SVT/UR, hävdar att den rådande moderna maktstrukturen där The Trilateral Commission ingår skapades under slutet av 1800-talet av den engelska affärsmannen Cecil John Rhodes. Dåtidens rikaste man med enorma tillgångar.

Rhodes hade primärt det brittiska imperiet för ögonen. Sedermera har makten förskjutits mot USA och ligger idag i händerna på Rockefeller, Morgan och några få andra ledande industri- och bankfamiljer, samt hos familjen Rothschild med bas i England. De låg bakom skapandet av Federal Reserve vilket fungerat som ett effektivt styrelement.

Open in new window

Woodrow Wilson, USAs president 1913-21 uttryckte oro för demokratin: "when a small group of men approach Congress in order to induce the committee concerned to concur in certain legislation, nobody knows the ramifications of the interests which those men represent"


John F. Kennedy var mer direkt om vem/vad som styrde världen: "we are opposed around the world by a monolithic and ruthless conspiracy"

Metoden som Rhodes använde är densamma idag. En liten inre cirkel styr yttre cirklar som oftast inte är medvetna om att de styrs. Cirklar av makt är ett effektivt sätt påverka samhällets utveckling. Eliten håller en låg profil och verkar utan att synas.

Gemensamt för de här människorna är en rationell syn på världen där människan är sin egen gud och styr jordens öde helt på egen hand. Det gör att man med rätt ordval och motiv kan få med sig politiker och företag som sedan lång tid fostrats in i en rationell samhällskultur.

Man har sålt in den fina tanken om en enad värld under en världsregering. Det hävdas att man står bakom flera organisationer som arbetar för en sådan värld t ex FN. Vad som låter bra är av världens tillstånd att döma en varg i fårakläder. Vad de inte vet är att den yttersta eliten, av flera vittnesmål, ser sig som mänsklighetens härskare och ser ner på vanligt folk som om vi vore deras slavar, vilket vi genom nuvarande system kommit att bli.

För att förstå vad som kännetecknar den rationella och kalla synen på världen kan jag rekommendera att lyssna på journalisten och författaren Alex Abella som skrivit en bok om RAND Corporation. Ytterligare en maktfull cirkelorganisation.

Vad som är sant eller ej av de mer extrema utsagorna är svårt att få grepp om. Vi måste lita på vittnesmål och de som granskat det här. Dino Knudsens granskning är vitala uppgifter eftersom det ger legitimitet åt Griffen och många andras vittnesmål. Det är oroande och måste tas på allvar.

Att Danmarks Radio publicerar denna forskning är tecken på en positiv utvecḱling där makten håller på att glida eliten ur händerna. Vi kan nog vänta oss fler avslöjanden.