Swami Dhyan Giten svarar på fråga om tidigare liv, karma och framtida liv

18.10.2014 20:07
Hej stora tänkare.

Vad händer med människor som hela sitt liv
terroriserat sin omgivning - när de "dör"???
Blir "skärselden" som ett fasansfullt helvete?

Min uppfattning är att även de som begått de
mest fasansfulla brott får göra ett nytt försök 
vid nästa reinkarnation. Jag själv har tyvärr
gjort bort mig rejält i mitt förra liv. Men denna
gång har jag lärt mig livets läxa. 

Vi är här för att lära oss att sluta hata. Att
bara släppa fram den inre värmen är målet. 
Jag har lärt mig läxan under min nuvarande 
livscykel - tack och lov.
 
Brage Norin, professor i teoretisk fysik,
forskare inom klimatförändring,
Tankesmedjan Skogså
 
 
 
Hej Brage,
 
Tack för din fråga.
 
Jag tror att karma och konsekvensen av ens handlingar börjar redan i det här livet. En slags instant karma sker redan i det här livet. Ens handlingar skapar konsekvenser redan i det här livet.
 
För dem som konsekvent har gjort sig skyldiga till övergrepp på andra människor genom sin omedvetenhet, så är min erfarenhet att detta hinner ifatt dem redan i detta liv. Jag tänker t.ex på George W. Bush, Margaret Thatcher och andra, som sent i livet får alzheimers och andra sjukdomar, som verkar vara ett sätt att försöka döva och fly ansvaret, medvetenhet om sina handlingar och hur man har skadat andra människor.
 
Carl Blldt är med stor sannolikhet en annan kandidat, vars handlingar kommer att hinna ifatt honom i 60-års-åldern, men än så länge kan han döva medvetenhet om detta genom arrogans.
 
Naturligtvis är detta destruktiva beteende omedvetet, så Existensen har en oerhörd kärleksfullhet i att tillåta människor att bli medvetna. Hela idén med tidigare liv, och att man föds igen, uttrycker Existensens kärleksfullhet i att utvecklas steg för steg.
 
Jag bifogar nedan kapitlet om tidigare liv från min bok "Meditationens Sång - Om meditation, relationer och andlig kreativutet", som övergripande relaterar till din fråga.
 
Jag såg också att i ett av exemplen i den bifogade artikeln, så finns det en person, som håller på att lära sig att hantera makt genom flera liv.
 
Kärlek.
 
Giten
 
***
 
 
 
Tidigare liv

-Det tredje ögats hemligheter

Giten,

Vad är tidigare liv?

Erik

Vad är tidigare liv? Vad kan minnen från tidigare liv lära oss om att leva mer närvarande här och nu? Jag har lärt mig mycket om livet genom att arbeta som skådespelare. Att arbeta som skådespelare är egentligen ett andligt yrke, eftersom det handlar om att skapa liv på scenen. Det innebär också att man spelar en roll totalt samtidigt som man egentligen vet att man inte är den roll man spelar. Livet handlar också om att lära oss spela olika roller och att kunna byta mellan dessa olika roller med samma lätthet som man byter skjorta.

Det är på samma sätt med tidigare liv. Genom att bli medveten om olika roller som vi har spelat i olika livssituationer, så kan vi skapa en distans till dessa roller. Minnen från tidigare liv kan också göra oss medvetna om att vi har levat tidigare och att det finns en del av oss själva, som överlever döden och som tillhör det eviga och det dödslösa.

Dörren till minnen av tidigare liv är att skapa en medveten relation till döden. För att minnas tidigare liv så behöver vi utveckla en medveten relation till döden, eftersom tidigare liv per definition innebär att vi dör. Hela temat tidigare liv är ofta kringgärdat med rädsla, eftersom det grundläggande innebär att vi behöver acceptera temat döden.

Många gånger kan vi få en intuitiv känsla av att vi redan känner en person, som vi precis har träffat. Genom en förståelse för tidigare liv, så kan vi finna en relevant förklaring till denna känsla.

Naturen är också vis i sina gåvor. Naturen ger inte gåvor, som vi inte är mogna för och som inte har mening för oss. Innan minnen från tidigare liv har någon djupare mening för oss, så behöver vi först vara klara med de grundläggande temana i vårt liv t ex vår relation till oss själva, vår relation till andra människor och vår relation till kreativitet. Tidigare liv är inte ett sätt att fly livet, utan det är ett sätt att förstå oss själva och livet på ett djupare sätt.

Det är inte heller något sensationellt med minnen från tidigare liv, men det ger en djupare förståelse för oss själva och för livet. Vi har inte heller varit mer vakna i något tidigare liv än vad vi är i det här livet. Vad som håller oss fast i den kontinuerliga cirkeln av liv och död, av återfödelse och död, är begär och identifikation med personlighetsaspekter. Dörren till frihet från återfödelse är att upptäcka vårt autentiska inre varande. Varje enskilt liv är som pärlorna i ett pärlhalsband, medan tråden som håller ihop halsbandet är som det inre varandets successiva utveckling mot andlig mognad. Hela meningen med tidigare liv är att vi genom erfarenhet växer och utvecklas mot att slutgiltigt upptäcka vårt inre varande, vårt autentiska själv, vår inre samhörighet med livet. Från perspektivet av ett enskilt liv och med vår begränsade fysiska vision, så kan olika företeelser i livet vara svåra att förstå. Men från perspektivet av tidigare liv, så kan vi se livet i ett helt annat ljus. Vi kan se livet med en djupare vision och med en bredare förståelse. Det är som skillnaden mellan att se på livet från dalgångens begränsade perspektiv och att blicka ut över livet med visionen från bergets topp.

Buddhas insikt när det gäller tidigare liv var att ingen egentlig andlig utveckling kan ske innan vi känner våra tidigare liv. Det är först då som vi känner vår inre potential och det är först då som vi verkligen vet varifrån vi kommer och vart vi är på väg.

Några punkter om tidigare liv

1.Tidigare liv har egentligen inte någonting att göra med en tro på reinkarnation, utan tidigare liv handlar om direkt insikt. Genom direkt insikt, så behövs ingen tro på reinkarnation. Det finns egentligen inte heller någon anledning att legitimera minnen som tidigare liv. När vi går djupare i oss själva, så kommer minnen upp från det omedvetna. Dessa minnen har mening och relevans för oss oberoende om vi etiketterar dessa minnen som tidigare liv eller inte. Vi behöver egentligen inte tro på tidigare liv, utan vi kan bara tillåta dessa minnen att uppstå i vårt medvetande. Genom att inte etikettera dessa minnen som tidigare liv och genom att stanna öppen i en kvalitet av ”att inte veta”, så kan vi fortsätta att vara öppna för sanningen.

2.Acceptera det faktum att tidigare liv innebär att vi dör.

3.Vi behöver inte engagera oss emotionellt i minnen från tidigare liv. Det handlar mer om att observera dessa minnen med närvaro, förståelse och medvetenhet.

4.Minnen av tidigare liv följer ofta hur vi lever vårt nuvarande liv. Om vi t ex lever ett tryggt och säkert liv i det nuvarande livet, så kommer vi antagligen att attrahera minnen från trygga och säkra liv i det förflutna. Om vi t ex är arga och osäkra i det nuvarande livet, så kommer vi antagligen att attrahera liknande minnen och erfarenheter från tidigare liv.

5.När minnen från tidigare liv kommer upp i vårt medvetande, så se vad som är livslektionen i det livet. Se vad du skulle lära dig i detta liv. Se också om det finns en relation mellan teman i det tidigare livet och i hur vi lever vårt nuvarande liv. Se vad du har valt hittills och vad som är dina valmöjligheter i det nuvarande livet. Detta kan också hjälpa oss att klarare se vår livslektion i det nuvarande livet.

Egna minnen från tidigare liv

En värdefull insikt för mig genom tidigare liv är att jag upptäckte att jag medvetet valt att vandra lärarens väg genom ett antal liv, för att lära mig hur att undervisa och kommunicera med människor på ett djupare plan. Detta medvetna val att vandra lärarens väg inbegriper tidigare liv som tibetansk munk, som distriktsfarao i Egypten, som medicinman bland Siouxindianer i USA, som läkare i USA och två liv i England som abbedissa vid ett kloster och som lärare vid Oxfords Universitet.

Mitt tidigaste egna minne av tidigare liv är från det sägenomspunna Atlantis, där jag var en mycket lång man. Atlantis var en kultur av mycket hög andlig och materiell utveckling, som var indelat i två folkslag: präster och arbetare. Prästerna hade en medellängd av två meter och hade en slags snabelliknande utbyggnad kring näsan genom vilken de kommunicerade med telepati.

I Tibet satt jag i receptionen i ett ortodoxt kloster under åtta år. Min arbetsuppgift var att undersöka nya adepters andliga utveckling, för att se om de skulle accepteras till klostret. Efter åtta år i klostret så blev jag trött på regler och allvar, i stället för kärlek och humor. Efter mycket konflikt, så lämnade jag klostret. Frustrerad vandrade jag sedan omkring i Indien fram till min död och sökte efter som jag inte riktigt visste vad det var.

I Kolosseums katakomber i Rom flydde jag, som en av de första kristna. Jag blev senare tillfångatagen av romerska soldater och slängd till lejonen.

I den Gyllene Staden i Egypten var jag en distriktsfarao, som hade som livslektion att lära mig styra med kärlek och medkänsla.

I hamnstaden Alexandria i Egypten var jag en matthandlare i äkta mattor.

I ett liv var jag medicinman bland Siouxindianer i USA. En vis 80-årig indian med ett stenansikte som i perioder begav sig ut ensam i naturen i tre dagar, för att meditera och för att få vägledning från den Store Anden att ta tillbaka till stammen.

I nästa liv var jag läkare och kirurg i New York i USA. Mitt tjänsterum var fullt med indianska healingredskap och jag helade patienter i smyg, trots att detta var strängt förbjudet enligt reglementet. Jag kände mig aldrig hemma i New York, därför att jag hade en djup längtan efter naturen. Att denna längtan kom från att ha levt hela mitt föregående liv ute i naturen var ingenting, som jag var medveten om då.

Jag levde också i England under två liv. Dels som abbedissa vid ett kloster och dels som en mycket sträng och älskad lärare för pojkar vid Oxfords Universitet.

I Skottland var jag en bonde och i detta liv hände ingenting mera dramatiskt än att jag drack te på kvällarna med min fru.

I Paris var jag en konstnär, som begick självmord.

I mitt sista liv var jag lärjunge till den ryske upplyste mästaren George Gurdjieff i S:t Petersburg i Ryssland. Jag upptäckte också att min tidiga passion för teater i det här livet berodde på att det var den enda andliga disciplin, som jag kände igen tidigt i det här livet. Gurdjieff använde mycket intensiva teatertekniker, för att undervisa sina lärjungar i meditation.

Exempel på aspekter från tidigare liv i individuella konsultationer

Efter att först ha öppnat dörren till att minnas mina egna tidigare liv, så öppnades också dörren till att se andras tidigare liv. Att se aspekter från tidigare liv är ingenting som jag specifikt fokuserar på under en individuell konsultation. Men om aspekter från tidigare liv kommer upp autentiskt under en individuell konsultation, så kan detta vara relevant och meningsfullt för den andra personen i det nuvarande livet.

I följande två exempel från individuella konsultationer, så har aspekter från tidigare liv varit relevanta och kunnat erbjuda nycklar för klienten i det nuvarande livet. Det är också intressant att se att det kan finnas medvetna val och teman, som går som en röd tråd genom flera liv.

I dessa konsultationer har en energiläsning gjorts av klientens chakrasystem, för att göra en bedömning av klientens allmänna medvetenhetsnivå. Den mänskliga auran är den energikropp, som omger en människa och som också relaterar till chakrasystemets utveckling. Olika chakras kan också ha olika färger, som står för olika psykologiska teman och kvaliteter.

Av sekretesskäl har klientens verkliga namn ändrats i dessa exempel.

Exempel 1:Mikael, 25 år

Med Mikael kunde jag se ett mönster av fem tidigare liv, där han arbetat som läkare och healer med fokus på service till andra människor.

I ett liv var han traditionell läkare och arbetade på ett sjukhus i USA. Hans livslektion i detta liv var att lära sig vad som grundläggande är helande i relationen mellan läkare och patient. I nästa liv tog han ett steg djupare i detta mönster och arbetade som naturläkare och healer på Hawaii. Han arbetade nära människor i en liten by, där mammorna kom med sina sjuka barn. Hans arbetsmetoder i detta liv var psykisk diagnos, intuition och healing.

Under konsultationen med Mikael kunde jag också se att han hade en mycket stor och ljusblå aura, vilket gav mig känslan av klarhet och service till andra människor. Hans hjärt- och halschakra hade båda en grön färg och gav mig en känsla av healingkvaliteter.

Exempel 2:Göran, 32 år

Med Göran kunde jag se att han hade ett stort djup och att han var en gammal och erfaren själ, som vandrat många gånger på denna jord.

När jag först tittade på hans tidigare liv, så var det som att dra i en ”enarmad bandit” och se hjulen snurra liv för liv. Men slutligen saktade hjulen och fokuserade på två tidigare liv. Det första livet var i Egypten, där han var en man med mycket makt och inflytande över andra människor. Det andra livet var hans sista liv innan det här livet, där han var kapten på ett fartyg i England. Jag kunde se att han hade ett mönster av sex liv i maktpositioner, där hans livslektion var att lära sig att hantera makt och se att verklig makt är kärlek och medkänsla. Jag kunde också se att han skulle attraheras till liknande positioner igen tills han hade lärt sig denna lektion.

I hans aura kunde jag se att det största fältet var ljust lila med två mindre gröna fält på sidorna. Från detta drog jag slutsatsen att det gröna fältet skulle innebära en healingprocess av att gå djupare i sig själv. Detta skulle också innebära att färgen och kvaliteten i det lila fältet i hans aura skulle bli djupare. Detta gav mig känslan av en mystiker och att hans nästa steg att lära sig hantera makt skulle bli genom intuition och psykiska krafter. Detta skulle lära honom att den verksamma komponenten bakom klärvoajans är kärlek och medkänsla.

 

 
 
 
 
 
 
Free Download of Giten Lectures
 
Intuition - The Inner Source of Love, Truth and Wisdom:
https://grooveshark.com/profile/Swami+Dhyan+Giten/26680240
 
GITEN EVERYWHERE
 
When the Drop becomes the Ocean
 
Official website of Swami Dhyan Giten
 
Giten's Blog
 
 
Satsang, Satsang Intensives, Weekends and Retreats
with Swami Dhyan Giten
 
Giten's books on Internet bookstore Lulu
 
Facebook
 
 
Twitter
 
Love, Silence & God - A Collection of 75 Giten Quotes on International book site Goodreads
 
Giten Free Downloadable eBooks (PDF, ePub, Kindle)
 
The Language of Silence - From Darkness to Light

The Silent Whisperings of the Heart
 
Meditation - A Yes to Life
Presence - The Inner Source of Love, Truth and Wholeness
Healing Is Pure Love
Send eCard with Giten's Meditative Art