SVT för tittarna bakom ljuset om det svenska EU-motståndet

25.06.2016 20:41

 

SVT:s Margit Silberstein har svårt att hålla sig till sanningen beträffande svenskarnas inställning till EU.

SVT:s Margit Silberstein har svårt att hålla sig till sanningen beträffande svenskarnas inställning till EU.

 

PROPAGANDA-TV SVT:s bevakning inför och efter Storbritanniens folkomröstning om EU-medlemskapet har lämnat mycket i övrigt att önska beträffande den Public Service-mässiga opartiskhet man har rätt att förvänta sig. Nästan ingen EU-skeptiker har fått komma till tals samtidigt som personer som Aftonbladets ledarskribent Anders Lindberg som avfärdar de 52% av britterna som röstat nej till EU som fascister bjuds in som expertkommentatorer. Även sakligheten – ett annat grundläggande krav på en public service-aktör – har fått stryka på foten. Efter vinsten för Leave-sidan i Storbritannien försöker SVT nu mot bättre vetande låta påskina att det svenska EU-motståndet skulle ha minskat, trots att SVT:s egen undersökning visar att det har ökat.

 

Så sent som i april i år lät SVT TNS Sifo undersöka svenskarnas inställning till EU, detta med anledning just av den förestående EU-folkomröstningen i Storbritannien. Undersökningen visade bland annat att svenskarnas stöd för EU minskat sedan det mättes ett halvår tidigare. Den visade dessutom att svenskarnas EU-stöd skulle rasa mycket kraftigt om britterna röstade för ett utträde ur EU, alltså just det som nu hänt.

 

Raset skulle enligt TNS Sifo bli så kraftigt att en folkmajoritet bland svenskarna för att stanna i EU vändes till en folkmajoritet för att lämna EU. Vid scenariot att britterna skulle rösta för att stanna i EU uppgav 44 procent av de tillfrågade svenskarna att de skulle rösta för att stanna i EU medan 32 procent skulle rösta för att lämna. Vid det motsatta scenariot, dvs att britterna skulle rösta för att lämna EU, uppgav endast 32 procent av de svenska respondenterna att de skulle rösta för att Sverige ska stanna i EU medan 36 procent uppgav att de skulle rösta för att lämna.

Vid upprepade tillfällen under fredagen har dock SVT:s politiske kommentator Margit Silberstein hävdat att svenskarnas EU-motstånd inte alls har ökat och hon har helt förtigit att svenskarnas inställning så kraftigt skulle påverkas av utfallet av den brittiska EU-folkomröstningen att majoritetsförhållandet skulle inverteras. Detta alltså trots att SVT själva bara för några månader beställt en undersökning som visar detta. Även SVT:s nyhetsankare förefaller ha “glömt” detta och ingen annan på redaktionen har känt sig föranlåten att påminna dem.

I skenet av detta framstår det inte som fullt lika märkligt att SVT:s programledare i Gomorron Sverige tidigare på morgonen lät Liberalernas riksdagsledamot Birgitta Ohlsson komma undan med historierevisionism beträffande Winston Churchills inställning till ett enat Europa. Ohlsson menade att den brittiske premiärministerlegenden nu skulle rotera i sin grav efter britternas val att lämna EU.

Det är alldeles sant att Churchill efter andra världskrigets slut propagerade för någon form av union som skulle kunna förbrödra Europas länder igen efter kriget. Men det Birgitta Ohlsson och/eller SVT:s programledare borde känna till är att Churchill talade om den europeiska kontinenten och absolut inte tänkte sig att de brittiska öarna  skulle ingå som en del i en sådan union. Den tanken var honom tvärtom helt främmande.

Att Storbritannien nästan 30 år senare ändå motvilligt anslöt sig till EU berodde på att det brittiska imperiet fallit sönder och att Storbritanniens ekonomi var på fallrepet. Man hoppades att ett EU-medlemskap skulle få de ekonomiska hjulen att snurra igen. Övriga överstatliga och politiska idéer som gradvis alltmer kommit att prägla det från Bryssel emanerande unionsbygget har britterna aldrig varit särskilt intresserade av. Man har hela tiden varit en motvillig medlem som förhandlat fram en rad undantag och begränsningar för EU:s inflytande över det egna landet.

Men SVT:s självpåtagna uppdrag är nu att bedriva det man uppfattar som “skadebegränsning”. Svenskarna ska så långt möjligt stoppas från att få griller i huvudet om att även Sverige ska begära omförhandling av sitt EU-avtal och/eller ges möjlighet att folkomrösta om en framtid inom eller utanför EU. Därför överger SVT återigen såväl allmän pressetik som sitt särskilda public service-uppdrag och ägnar sig i stället åt att tiga och fara med osanning. Detta är något vi dessvärre kommer att få se många fler exempel på i den fortsatta bevakningen av EU-frågan i spåren av Brexit.

Avpixlat har sökt SVT för en kommentar till ovanstående men inte fått något svar.

Mats Dagerlind

SVT:s Margit Silberstein har svårt att hålla sig till sanningen beträffande svenskarnas inställning till EU.

SVT:s Margit Silberstein har svårt att hålla sig till sanningen beträffande svenskarnas inställning till EU.

PROPAGANDA-TV SVT:s bevakning inför och efter Storbritanniens folkomröstning om EU-medlemskapet har lämnat mycket i övrigt att önska beträffande den Public Service-mässiga opartiskhet man har rätt att förvänta sig. Nästan ingen EU-skeptiker har fått komma till tals samtidigt som personer som Aftonbladets ledarskribent Anders Lindberg som avfärdar de 52% av britterna som röstat nej till EU som fascister bjuds in som expertkommentatorer. Även sakligheten – ett annat grundläggande krav på en public service-aktör – har fått stryka på foten. Efter vinsten för Leave-sidan i Storbritannien försöker SVT nu mot bättre vetande låta påskina att det svenska EU-motståndet skulle ha minskat, trots att SVT:s egen undersökning visar att det har ökat.

Så sent som i april i år lät SVT TNS Sifo undersöka svenskarnas inställning till EU, detta med anledning just av den förestående EU-folkomröstningen i Storbritannien. Undersökningen visade bland annat att svenskarnas stöd för EU minskat sedan det mättes ett halvår tidigare. Den visade dessutom att svenskarnas EU-stöd skulle rasa mycket kraftigt om britterna röstade för ett utträde ur EU, alltså just det som nu hänt.

 

Raset skulle enligt TNS Sifo bli så kraftigt att en folkmajoritet bland svenskarna för att stanna i EU vändes till en folkmajoritet för att lämna EU. Vid scenariot att britterna skulle rösta för att stanna i EU uppgav 44 procent av de tillfrågade svenskarna att de skulle rösta för att stanna i EU medan 32 procent skulle rösta för att lämna. Vid det motsatta scenariot, dvs att britterna skulle rösta för att lämna EU, uppgav endast 32 procent av de svenska respondenterna att de skulle rösta för att Sverige ska stanna i EU medan 36 procent uppgav att de skulle rösta för att lämna.

Vid upprepade tillfällen under fredagen har dock SVT:s politiske kommentator Margit Silberstein hävdat att svenskarnas EU-motstånd inte alls har ökat och hon har helt förtigit att svenskarnas inställning så kraftigt skulle påverkas av utfallet av den brittiska EU-folkomröstningen att majoritetsförhållandet skulle inverteras. Detta alltså trots att SVT själva bara för några månader beställt en undersökning som visar detta. Även SVT:s nyhetsankare förefaller ha “glömt” detta och ingen annan på redaktionen har känt sig föranlåten att påminna dem.

I skenet av detta framstår det inte som fullt lika märkligt att SVT:s programledare i Gomorron Sverige tidigare på morgonen lät Liberalernas riksdagsledamot Birgitta Ohlsson komma undan med historierevisionism beträffande Winston Churchills inställning till ett enat Europa. Ohlsson menade att den brittiske premiärministerlegenden nu skulle rotera i sin grav efter britternas val att lämna EU.

Det är alldeles sant att Churchill efter andra världskrigets slut propagerade för någon form av union som skulle kunna förbrödra Europas länder igen efter kriget. Men det Birgitta Ohlsson och/eller SVT:s programledare borde känna till är att Churchill talade om den europeiska kontinenten och absolut inte tänkte sig att de brittiska öarna  skulle ingå som en del i en sådan union. Den tanken var honom tvärtom helt främmande.

Att Storbritannien nästan 30 år senare ändå motvilligt anslöt sig till EU berodde på att det brittiska imperiet fallit sönder och att Storbritanniens ekonomi var på fallrepet. Man hoppades att ett EU-medlemskap skulle få de ekonomiska hjulen att snurra igen. Övriga överstatliga och politiska idéer som gradvis alltmer kommit att prägla det från Bryssel emanerande unionsbygget har britterna aldrig varit särskilt intresserade av. Man har hela tiden varit en motvillig medlem som förhandlat fram en rad undantag och begränsningar för EU:s inflytande över det egna landet.

Men SVT:s självpåtagna uppdrag är nu att bedriva det man uppfattar som “skadebegränsning”. Svenskarna ska så långt möjligt stoppas från att få griller i huvudet om att även Sverige ska begära omförhandling av sitt EU-avtal och/eller ges möjlighet att folkomrösta om en framtid inom eller utanför EU. Därför överger SVT återigen såväl allmän pressetik som sitt särskilda public service-uppdrag och ägnar sig i stället åt att tiga och fara med osanning. Detta är något vi dessvärre kommer att få se många fler exempel på i den fortsatta bevakningen av EU-frågan i spåren av Brexit.

Avpixlat har sökt SVT för en kommentar till ovanstående men inte fått något svar.

Mats Dagerlind

https://avpixlat.info/2016/06/24/svt-for-tittarna-bakom-ljuset-om-det-svenska-eu-motstandet/

Ämne: SVT för tittarna bakom ljuset om det svenska EU-motståndet

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar