Sveriges statsskuld

22.08.2014 22:03

Statsskuld fördelat per person

131 101 kr

Kalkylen baseras på SCB's senaste befolkningsprognos

Statsskulden i procent av BNP

36 % av BNP 2013

Vår produktion av varor / tjänster (BNP) ökar snabbare än statsskulden

Sveriges befolkning

9 714 785 Befolkning

Sverige beräknas passera 10000000 invånare år 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: https://statsskuld.se/