Sveriges regering stämd på 60 miljoner USD för underlåtenhet att svara på medborgarnas begäran om upplysningar om chemtrails

30.01.2016 17:16

April 9, 2014  

 

Den 1 april 2014 lämnade tre organ in till den svenska regeringen och till JK en stämning för utbredda

och systematiska kränkningar av "offentlighetsprincipen" liknande den hos FOI. Kränkningarna

inträffade när regeringen misslyckats med att svara på över 4 000 medborgares begäran om information

om den allestädes närvarande sprutning av aerosoler över landet från flygplan som pågått i flera år.

 

Regeringen | Försvarsmakten | Naturvårdsverket | Svenska Meteorologiska och Hydrologiska Institut

 

Statsminister Fredrik Reinfeldt, försvarsminister Karin Enström, miljöminister Lena Ek, Transportstyrelsens generaldirektör Maria Ågren, överbefälhavare Sverker Göransson och generaldirektör för Svenska Meteorologiska och Hydrologiska Institut Lena Häll Eriksson.

 

Med tanke på omfattningen och kränkningar av systematisk karaktär, liksom antalet offer (över 1034 per den 1 april, 2014), har skador på 100.000 kronor (ca 15.000 USD) per exempel hävdats. Eftersom antalet kända fall av underlåtenhet att upprätthålla den "offentliga principen" för över 4 000 medborgares underskrifter, har den svenska regeringen att ta itu med en halv miljard kronor (ca 60 miljoner USD) i totala fordringar.

2014-04-01JK 
Box 2308 
103 18 STOCKHOLM

ARKIVERING av avgifter i ANSPRÅK mot regeringen (MILJÖMINISTERIET), krigsmakt, Naturvårdsverket och DEN SVENSKA SMHI för brott mot IA "allmän princip"

Från och med den 11 februari 2014 - det vill säga sju veckor eller 49 dagar sedan - regeringen (miljöministeriet), Försvarsmakten, Naturvårdsverket och den svenska meteorologiska och hydrologiska institut och andra myndigheter har kontaktats med en efterfrågan för svar och handlingsplaner när det gäller hot mot människors hälsa samt hela ekosystemet som orsakas av aerosol besprutning av himlen över Sverige som förekommer på en daglig basis.

Den enda officiella organ som agerat i enlighet med den "offentliga principen" och faktiskt svarat på begäran var Sveriges Luftfartsstyrelsen.

Vi har därför nu filavgifter mot regeringen, Försvarsmakten, Naturvårdsverket och Svenska Meteorologiska och Hydrologiska Institut för brott mot "allmänna principen".

Avgifterna omfattar ett yrkande om varje myndighet för 100.000 kronor för varje person, det vill säga totalt 400 000 för undertecknad.

Den pågående aerosol besprutning över Sverige kunde knappast ske utan regeringens samtycke och kunskap om nämnda myndigheter och vi förbehåller oss rätten att ytterligare skadeståndsanspråk mot dessa, liksom andra hittills oidentifierade enheter, när omfattningen och coverup av besprutningen har bekräftats .

Vänliga hälsningar,

Bilagor:

1. Begäran om information från regeringen (miljöministeriet), Försvarsmakten, Naturvårdsverket, det svenska Meteorologiska och Hydrologiska Institut, och Sveriges Luftfartsstyrelsen:https://raddasverige.nu/?page_id=258

Den ursprungliga ansökan (2014/02/11):

 

Kära vald tjänsteman, tjänsteman, 

Den moderna samhällsfråga som kanske bäst sammanfattar den danske författaren Hans Christian Andersens saga "Kejsarens nya kläder" är förbluffande massiva aerosol sprutprogram myndigheter och förtroendevalda i Sverige tyst tillåta att fortsätta att hända och som media vägrar helt enkelt att röra.

Med tanke på de många alarmerande rapporter om vilka kemikalier aerosolerna faktiskt består av, liksom de skadliga effekter de har på människor och ekosystem är det nu dags för ett omedelbart stopp för sprutning, följt av en offentlig och intellektuellt ärlig diskussion där alla fakta presenteras för allmänheten.

Ditt svar, bland annat ett förslag till åtgärder-plan förväntas inom tre veckor.

Svara till avsändaren CC aerosol@raddasverige.nu.

Hemsidan för denna framställning:

https://raddasverige.nu/?page_id=258

Vänliga hälsningar,

Läs mer här: https://raddasverige.nu/aerosol/

 

Ämne: Sveriges regering stämd på 60 miljoner USD för underlåtenhet att svara på medborgarnas begäran om upplysningar om chemtrails

Rätt riktning!

Mikael Dahlstrand | 12.03.2016

Så glädjande att läsa denna artikel! Jag ber att anmälningen kommer någon vart och att sanningen kommer fram! Jag har mängder med bilder på Chemtrails i södra Stockholms området om så behövs.

Mvh Mikael

Ny kommentar