Sveriges palestinska lobbyister

29.03.2016 20:50

av 

 

Översättning av originaltexten: Sweden's Palestinian Lobbyists

 

Under de senaste åren, har bistånd som finansierar hat mot Israel fått mycket uppmärksamhet. Organisationer som NGO Monitor har visat gång på gång hur europeiska länder och internationella organisationer ger olika former av bistånd till projekt, där det enda syftet är att sprida lögner om Israel, och urholka dess legitimitet som en stat.

 

Men det europeiska kriget som pågår mot Israel har en djupare förankring och är mer utbredd än bara några europeiska regeringar eller internationella organisationer som tillhandahåller bistånd till organisationer som sprider hat mot Israel.

Den svenska kommunen Malmö, till exempel, med endast 318 000 invånare, ger miljoner kronor i skattemedel varje år till organisationer som sprider extrema anti-israeliska budskap.

 

Föreningen Kontrakultur har sedan 2012, fått 1,4 miljoner kr i skattemedel från Malmö stad. Om man besöker Kontrakulturs hemsida, kan man se att två av deras samarbetspartners är International Solidarity Movement Sweden och Isolera Israel. Både International Solidarity Movement och Isolera Israel är organisationer som har extrema åsikter om Israel-Palestina-konflikten. Båda organisationerna menar att Israel är en apartheidstat som bedriver etnisk rensning och ska bojkottas; de stödjer palestinsk terrorism mot israeler. Denna palestinska terrorism benämner de som "motståndet".

 

När Isolera Israel i mars 2015 genomförde en kampanj under "Israel Apartheid Week", där de skickade ut "apartheid-inspektörer" till Malmös butiker för att uppmuntra butiksinnehavare att ta bort israeliska produkter, så hade de sina möten i lokaler som ägs och lånas ut av Malmö stad.

 

Apelgårdsskolan, som är en kommunal grundskola i Malmö, lånar ut sina lokaler på söndagar till en förening som heter Framtidsföreningen. Föreningen driver en söndagsskola , där bland annat kartor delas ut till barn där Israel har avlägsnats, och skolböcker delas ut där "motstånd" mot Israel hyllas.

 

Framtidsföreningen har ingen verksamhet som hör hemma i en svensk skola. Framtidsföreningen är en pro-palestinsk förening som samarbetar med organisationer somInternational Committee for Breaking the Siege of Gaza, en av de organisationer som har grundat Freedom Flotilla Coalition.

 

Apelgårdsskolan ligger i Rosengård som enligt polisen är ett "särskilt utsatt" område. Enligt polisens definition av vad ett särskilt utsatt område är, så finns det bland annat parallella samhällsstrukturer, extremism, personer som reser iväg för att delta i strid i konfliktområden och en hög koncentration av kriminella i dessa områden. Att Malmö stad gör det möjligt att sprida hat mot Israel bland barn i ett sådant område möjliggör framtida krig mot Israel.

 

Förutom att ha använt kommunala lokaler för att indoktrinera barn om att Israel inte existerar och uppmuntrat barn att de ska utföra militanta aktioner mot Israel, så har Framtidsföreningen också fått 38 360 kr från Malmö stads fritidsnämnd sedan 2014.

 

Apelgårdsskolan i Malmö (till vänster) hyr ut sina lokaler till en förening som har en söndagsskola, där barnen får kartor där Israel har avlägsnats och böcker distribueras i vilket "motstånd" mot Israel hyllas. Höger: Hillevi Larsson, en socialdemokratisk riksdagsledamot som representerar Malmö, visar upp en palestinsk flagga och en "karta av Palestina", där Israel inte existerar.

 

Även om detta kan tyckas vara skakande detaljer för en vettig person, är denna typ av verksamhet vanlig i Sverige. Tobias Pettersson, ordförande för den pro-israeliska tankesmedjan Perspektiv på Israel skickade information om Framtidsföreningens verksamhet till Malmös största tidning, Sydsvenskan. Sydsvenskans journalister var däremot inte intresserade av händelsen.

 

Ingen tidning i Sverige har skrivit något om dessa händelser. Den antirasistiska organisationen Motargument skrev ett blogginlägg om händelserna på Apelgårdsskolan, men försökte tona ner händelsen genom att säga att det var bara en fråga om "arabisktalande elever" som deltog i "Palestina-studier."

 

Den 3:e mars höll Malmös unga muslimer en föreläsning i kommunala lokaler om "Palestinsk lobbyverksamhet i Sverige". Denna föreläsning riktades mot ungdomar och föreläsaren var Adnan Abou-Chakra, en person som bland annat fungerar som översättare när Hamas skriver debattartiklar i svenska tidningar. Även denna föreläsning ägde rum i Rosengård. Det är en gåta för alla varför en svensk kommun gör det möjligt för unga människor att lära sig om "Palestinsk lobbyverksamhet i Sverige".

 

Dessa är bara några exempel på hur pro-palestinska organisationer som sprider hat mot Israel eller har extrema åsikter om Israel-Palestina-konflikten har skapat en lokal infrastruktur i Malmö, som finansieras genom skattemedel.

 

De har lyckats göra detta genom effektiv lobbyverksamhet. Förutom Sverigedemokraterna, finns det inte något politiskt parti i Malmö som ser något av detta som ett problem. Att pro-palestinska organisationer använder skattefinansierade verksamheter som ett verktyg för att sprida hat mot Israel är en självklarhet. Det innebär att aktörer i Sverige som sprider hat mot Israel ofta har skattemedel till sitt förfogande på flera nivåer.

 

Medan det finns pro-palestinska organisationer i den kommunala skolans lokaler som indoktrinerar barn att Israel inte finns på kartan och lär unga människor hur de ska bedriva "palestinsk" lobbyverksamhet, så finns det inga effektiva lobbyorganisationer i Sverige som kämpar för Israels sak.

 

Medan kommunala skattemedel går till organisationer som sprider hat mot Israel, så får den lokala synagogan finansiera sin egen säkerhet utan något ekonomiskt stöd från Malmö stad. En sådan ojämlik situation visar hur effektiva de pro-palestinska grupperna har varit i sin lobbyverksamhet.

 

Även när någon bekämpar antisemitism i Sverige, så förväntas det att den personen fördömer Israel. Siavosh Derakhti, som har prisats för sin kamp mot antisemitism i Sverige, och som träffade president Obama 2013, skrev följande om Israel i en artikel från 2011, där han försöker förklara för unga muslimer varför de borde ta avstånd från antisemitism:

"Men vi måste också vara kritiska mot Israels politik och millitärt. Där det förekommer förtryck och diskriminering mot civila i Palestina. Vi måste visa mod och hopp för framtiden. Vi måste vara med och påverka våra politiker så att dem kan ta upp kampen i riksdagen och förhoppningsvis stärka kraven mot Israels politik samt lyssna på ungdomarna. Barnen och civilbefolkningen i Palestina skall få leva i fred och få leva i frihet. Israel måste upphöra med deras millitära attacker och diskriminering samt förtryck mot palestinska civilbefolkningen i Västbanken och Gaza. Jag tycker våra politiker visar för lite stödd för palestinierna och EU måste våga stärka tonen mot Israel, eventuellt hota med bojkott om det fortsätter. Attackerna mot civilbefolkningen i Palestina måste upphöra. Världen borde bojkotta samarbete med Israel, så länge som landet utför attentat mot civilbefolkningen i Palestina."

Även den person i Sverige som har lovordats för sin kamp mot antisemitism känner sig tydligen tvungen att påminna folk om hur ond Israel är, vilket motsäger det som egentligen äger rum i Mellanöstern, där Israel är den enda demokratin. Derakhtis förhållning gentemot Israel kan också förklara varför han har prisats av det svenska etablissemanget.

 

Palestinierna kan kanske inte styra ett land, med tanke på kaoset i de palestinska områdena, men de kan tydligen styra svensk politik bättre än någon annan. Så länge denna obalans består, bestående av att det finns palestinsk lobbyverksamhet på alla nivåer i svensk politik - från lokal till nationell - och som står oemotsagd av någon egentlig lobbyverksamhet för Israels sak, så kommer Sverige att vara ett pro-palestinskt land med ett pro-palestinskt etablissemang.

 

Denna desinformation och obalans ser också till att de svenska skattebetalarna, på alla nivåer, stödjer olika projekt och verksamheter som sprider hat mot Israel.

 

Det är inte så att svenska politiker har missförstått något, förutom fakta om Israel. Det som har hänt är att pro-palestinska lobbyorganisationer i Sverige har varit mycket framgångsrika och har uppnått alla sina mål, medan de som stödjer Israel har varit antingen tysta eller passiva och inte tagit till sig hur effektiva gräsrotsorganisationer kan vara. Man kan vara en mycket karismatisk individ men om man som pro-palestinierna bygger gräsrotsorganisationer är det lättare att övertyga svenska politiker.

 

Det finns många människor som nu analyserar Sverige och undrar hur ett land i norra Europa kunde erkänna en palestinsk stat så snabbt och varför Sverige kritiserar Israel så mycket. Det är de pro-palestinska lobbyorganisationerna som har orsakat detta. Det enda sättet att vända trenden är att bygga eller stödja effektiva pro-israeliska lobbyorganisationer som är lika ambitiösa som de pro-palestinska lobbyorganisationerna.

 

Om de människor som stödjer Israel inte konfronterar dessa pro-palestinska lobbyister, kommer fler länder som Sverige bli plattform för en delegimitering av Israel. Denna europeiska konfrontation är viktig och har en stor strategisk betydelse.

Nima Gholam Ali Pour är ledamot i Malmö stads grundskolenämnd. Gholam Ali Pour är också redaktör för den socialkonservativa webbsajten Situation Malmö.

Ämne: Sveriges palestinska lobbyister

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar