Sveriges islamister

14.01.2017 19:19

av 

 


3 januari, 2017

 

I Sverige finns det ett antal muslimska organisationer som tillsammans utgör det så kallade muslimska civilsamhället. Vad som är viktigt när man diskuterar det muslimska civilsamhället i Sverige, är deras politiska inflytande, deras ideologi och deras struktur.

 

IFIS

En av de viktigaste organisationerna i Sveriges muslimska civilsamhälle är Islamiska förbundet i Sverige(IFIS), som grundades 1981. Några av målen som IFIS har, och som man kan läsa om på deras hemsida, är att "påverka och opinionsbilda i frågor som berör den muslimska gruppen och dess intressen i Sverige" och "öka deltagandet, inflytandet och representationen av muslimer i de allmänna institutionerna och organ". Med andra ord så fungerar IFIS som en lobbyorganisation för muslimer i Sverige.

Det är en lobbyorganisation som har varit framgångsrik.

Före detta IFIS ordföranden Abdirizak Waberi representerade det näst största partiet i Sveriges riksdag, Moderaterna, som riksdagsledamot mellan 2010 och 2014, när detta parti satt i regeringen. När Waberi satt i riksdagen så var han en suppleant i försvarsutskottet , som beslutar om försvarspolitikens inriktning.

 

Waberis tid i riksdagen var en märklig upplevelse för många svenskar. I flera intervjuer före 2010 sade Waberi att han trodde på en bokstavlig tolkning av koranen. I en intervju från 2006 stödde han idén att män kan ha fyra fruar. I en annan intervju från 2009 sade han att han inte skakar hand med en kvinna; att kvinnor och män inte får dansa med varandra, och att han hellre skulle vilja leva i ett land med islamiska sharialagar. Dessa intervjuer avslöjar att Waberi är en islamist, och han fick representera Sveriges näst största parti i riksdagen utan att svenska medier eller någon annan granskade hans tidigare uttalanden.

Omar Mustafa, som tillträdde som ordförande i IFIS 2011, efter Waberi, valdes in i Socialdemokraternas partistyrelse i april 2013. Att Mustafa valdes in i partistyrelsen för Sveriges största parti utlöste en reaktion där svensk media faktiskt började skriva om IFIS verksamhet. Medierna rapporterade att strax innan Mustafa valdes in i Socialdemokraternas partistyrelse så hade IFIS arrangerat en konferens i Stockholm, där de hade bjudit in talare med antisemitiska åsikter. När medierna började undersöka IFIS verksamhet närmare så blev Omar Mustafa tvungen att avgå från Socialdemokraternas partistyrelse.

Trots skandalen kring Omar Mustafa så fortsätter IFIS att ha en nära relation med både det största partiet, Socialdemokraterna och det näst största partiet, Moderaterna.

 

Mehmet Kaplan och Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa

Mehmet Kaplan är ett exempel på hur en person med ursprung i det muslimska civilsamhället kan komma upp i den politiska hierarkin och komma in i den svenska regeringen. Kaplan var sekreterare för Sveriges Unga muslimer(SUM) mellan åren 1996-2000. Därefter var han ordförande för denna organisation fram till år 2002. Mellan 2005 till 2006 så var Kaplan pressekreterare för Sveriges Muslimska Råd(SMR). 2008 grundade Kaplan organisationen Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa (SMFR).

Kaplan satt i Miljöpartiets partistyrelse mellan åren 2003 till 2011. Han representerade Miljöpartiet i riksdagen mellan åren 2006 till 2014. Mellan åren 2014 till 2016 så var Kaplan Sveriges bostadsminister.

Efter att alternativa medier i Sverige började skriva om Kaplans kontakter med olika typer av extremister så började traditionella svenska medier granska Kaplan. År 2014 hade Kaplan redan kritiserats för att ha jämfört de svenska jihadister som reser till Syrien för att gå med i terroristgrupper som ISIS, med svenskarna som åkte till Finland under andra världskriget för att försvara Finland från sovjetisk militär aggression.

När medierna började granska Kaplan så framkom det att sommaren 2015 hade han deltagit vid en middag där ledaren för den fascistiska turkiska organisationen Grå vargarna var närvarande. Medierna fick också veta att Kaplan under flera år hade haft möten med den islamistiska organisationen Milli Görüs. Det visade sig sedan att Kaplan under 2009 jämfört Israels behandling av palestinierna med nazisternas behandling av judar.

 

Mehmet Kaplan. (Bildkälla: Wikimedia Commons/Jan Ainali)

 

Kaplan satt också under flera år i styrelsen för en organisation som heter Charta 2008, som försvarar farliga jihadister och kritiserar kriget mot terrorismen.

När Mehmet Kaplan grundade Svenska muslimer för Fred och Rättvisa (SMFR) 2008, så kunde man i deras "visionsprogram" läsa följande:

"Vill man vara med och påverka samhällsutvecklingen så är det oundvikligt att bli politiskt involverad. Allt som är kopplat till makt är i slutändan kopplat till politik. Utan makt så går det inte att skapa förändring. Som individ, organisation och samhälle så söker aktiva aktörer ständigt makt för att kunna få igenom olika former av förändringar, driva igenom lösningar för olika samhällsproblem såväl som möjligheten att kunna uttrycka sig om såväl som definiera olika samhällsutmaningar. En av SMFRs mål är att skaffa sig makt för att kunna förändra världen till det bättre."

Denna "bättre" värld är en islamisk värld. I samma "visionsprogram" skriver SMFR:

"Islam ska vara utgångspunkten för SMFRs verksamhet. Det är utifrån Islam som den huvudsakliga inspirationen, engagemanget, drivet, motivationen, vägledning och värdegrunden ska komma ifrån."

SMFR förverkligar sitt mål genom att skriva i sitt program att islam ska vara en naturlig del av Europas kulturarv. SMFR vill arbeta för en svensk muslimsk kultur. Med andra ord så verkar SMFR för islamiseringen av Europa och Sverige.

SMFR försöker aktivt att förverkliga sin vision. Organisationens talesman och generalsekreterare, Yasri Khan, var nominerad till Miljöpartiets partistyrelse och skulle med all säkerhet ha blivit invald in i partistyrelsen, när en journalist i april 2016 avslöjade att Yasri Khan inte skakar hand med kvinnor.

Ledande medlemmar inom Miljöpartiet, som är en del av Sveriges regering, visste tydligen att Yasri Khan vägrade skaka hand med kvinnor, men höll ändå på att stödja hans kandidatur till partistyrelsen. Miljöpartiets språkrör och Sveriges utbildningsminister, Gustav Fridolin, uttalade sig i media på följande sätt:

"Jag kände till det. Jag hade inte förstått hur kränkande vissa kvinnor tycker att det kan vara."

Fridolins tidigare pressekreterare är en kvinna vid namn Anwahr Athahb. Endast två år innan Athahb blev Fridolins pressekreterare, hade hon blivit vald till vice-ordförande för SMFR. Dessförinnan var hon sekreterare för organisationen. 2014 var Athahb en av Miljöpartiets ledande kandidater till Europaparlamentet. Hennes kampanj-slogan var "EU behöver fler muslimska kvinnor i parlamentet."

Idag arbetar Athahb på en arabisk talkshow på Sveriges Radio.

Det muslimska civilsamhällets politiska inflytande är stort, når hela vägen upp till regeringen, och förekommer i nästan alla större partier i Sverige.

Eftersom det finns så många exempel på det muslimska civilsamhällets politiska inflytande så är det inte möjligt att inkludera alla exempel i den här artikeln. Men ett sista exempel kan klargöra hur starkt detta inflytande är. Redan 1999 undertecknade Sveriges Muslimska Råd(SMR) en överenskommelse med Socialdemokraterna som konstaterar följande:

"Under kommande mandatperiod ska muslimers delaktighet i socialdemokratin utvecklas så att: 2002 ska bland socialdemokratiska förtroendevalda finnas muslimer på 15 kommunala fullmäktigelistor, 5 landstingslistor och på riksdagslistorna i minst fem län."

Det finns få lobbyorganisationer som kan få det största partiet i Sverige att underteckna en överenskommelse med så tydliga och konkreta löften.

 

Ideologi

Islamiska Förbundet i Sverige(IFIS) skriver på sin hemsida att de är medlemmar i Federation of Islamic Organizations in Europe (FIOE). Det finns starka kopplingar mellan FIOE och det Muslimska brödraskapet.

Förutom IFIS kopplingar till Muslimska brödraskapet genom FIOE visar IFIS ofta sympati och stöd för Muslimska brödraskapet. I augusti 2013 så höll IFIS demonstrationer i Stockholm till stöd för Egyptens före detta islamistiska president Mohamed Morsi, som hade avsatts. Hela det muslimska civilsamhället i Sverige kritiserade militärkuppen mot Morsi. Men samma muslimska civilsamhälle kritiserar aldrig de islamistiska regimerna i Iran och Saudiarabien. När Förenade Arabemiraten beslutade att lista Muslimska brödraskapet och alla dess grenar som terrorister, så listade de också IFIS som terrorister, eftersom myndigheterna i Förenade Arabemiraten gjorde bedömningen att denna organisation i Sverige var en del av Muslimska brödraskapets internationella nätverk.

När en debatt inleddes 2014 för att göra det olagligt för svenska medborgare att resa till andra länder för att delta i jihad, så hävdade Muslimska Mänskliga Rättighetskommittén, en av organisationerna inom det muslimska civilsamhället, att en sådan lag skulle vara rasistisk. De hävdade vidare att människor som deltog i jihad utomlands inte ens var ett hot mot Sverige.

Så när det gäller ideologi verkar det uppenbart att det muslimska civilsamhället i Sverige har en ideologisk riktning som är nära Muslimska brödraskapets ideologi, medan de kritiserar de lagar och åtgärder som hindrar islamistisk terrorism.

 

Struktur

För att förstå strukturen på det muslimska civilsamhället i Sverige måste vi titta på Kapellgränd 10 i Stockholm, officiell adress för minst 15 olika muslimska organisationer, däribland Stockholms moské. Muslimska organisationer som IFIS, European Muslim Rights Council, Forum för Unga Muslimer, Sveriges Imamråd, Ibn Rushd Studieförbund och Sveriges Muslimska Scouter, använder denna adress för sina organisationer. Merparten av det muslimska civilsamhället i Sverige styrs från Kapellgränd 10. Således verkar det muslimska civilsamhällets struktur vara ganska centraliserad.

Centraliseringen inom det muslimska civilsamhället kan också ses i att ett fåtal personer sitter på ledande positioner i olika muslimska organisationer. Om man till exempel tar organisationen Ibn Rushd, vilket är ett islamiskt studieförbund i Sverige, så är ordföranden Helena Hummasten, som var ordförande för Sveriges Muslimska Råd(SMR) fram till 2014. Förbundsrektor för Ibn Rushd är Omar Mustafa, som var ordförande för IFIS fram till 2016. Utvecklingschef för Ibn Rushd är Mustafa Tumturk, som också är styrelseledamot i Sveriges Muslimska Råd(SMR). Mohammed Fateh Atia som är ansvarig för digital utveckling för Ibn Rushd har också varit vice-ordförande för Sveriges Unga Muslimer (SUM). Dessa är bara några exempel på hur en handfull människor har strategiska roller i flera organisationer i Sveriges muslimska civilsamhälle.

 

Slutsatser

Slutsatser som kan dras om det muslimska civilsamhället i Sverige är följande:

  • Det muslimska civilsamhället har ett betydande inflytande inom nästan alla stora svenska politiska partier.
  • Det muslimska civilsamhällets inflytande är så starkt att en av deras representanter har varit minister i en svensk regering.
  • Det muslimska civilsamhället i Sverige är en islamistisk rörelse med organisatoriska och ideologiska kopplingar till Muslimska brödraskapet.
  • Det muslimska civilsamhället består på papperet av flera organisationer, men i praktiken fungerar det som en enda organisation där ett fåtal personer har ledande roller.

Vi har talat mest om islamism som något främmande, som inte finns bland oss i västvärlden. Men islamisternas eller extremistiska muslimernas inflytande i ett västerländskt land som Sverige är stort; det har funnits islamister i den svenska regeringen och riksdagen utan att media eller etablissemanget reagerat på detta.

Det största hotet från islamism kommer inte från självmordsbombare som utför spektakulära attacker, utan från islamister som i tysthet infiltrerar våra demokratiska institutioner och normaliserar sina idéer bland oss. Det är ett hot som måste erkännas och åtgärdas.

Nima Gholam Ali Pour är ledamot i Malmö stads grundskolenämnd och engagerad i tankesmedjor som arbetar med Mellanöstern. Han är också redaktör för den socialkonservativa nättidningen Situation Malmö. Gholam Ali Pour är författare till boken "Därför är mångkultur förtryck".

Ämne: Sveriges islamister

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar