Sveriges invandrare jobbar minst i västvärlden

28.05.2014 23:49
ERKÄNNER: Sveriges liberala invandringspolitik kommer inte att bli lönsam innan vi byter ut bidragsinvandringen mot invandring av kompetens vi saknar, konstaterar den liberale ekonomen Magnus Henrekson.

 

Publicerad 23 maj 2014 kl 17.14

SAMHÄLLE.Sveriges invandrare jobbar minst – jämfört med sin värdbefolkning – i hela den industrialiserade världen. Det är den svenska politikens kanske största ekonomisk-politiska misslyckande, säger nationalekonomen Magnus Henrekson i en intervju med den socialliberala tidskriften Neo.


Sverige har det största "sysselsättningsgapet" i OECD mellan infödda och invandrare – men ändå går det ingen nöd på den nyanlända befolkningen.

 

Enligt Magnus Henrekson, liberal forskare vid handelshögskolan i Stockholm, beror det på att kostnaderna för att leva ett drägligt liv i Sverige numera är förhållandevis låga jämfört med bidragen. Detta leder till att man kan köpa mat och kläder och delta i samhällslivet även om man helt och hållet lever på de svenska skattebetalarna.

 

Men att Sveriges nuvarande invandring skulle vara en "ekonomisk tillgång" håller inte Henrekson med om. Det kommer den helt enkelt inte att bli innan man byter ut den nuvarande bidragsinvandringen mot invandring av kompetens som Sverige saknar – en modell som  tillämpas i Kanada och Nya Zeeland. Ändå är det vanligt att "borgerliga" debattörer hävdar att invandringen är just en tillgång för Sverige, konstaterar Magnus Henrekson.

 

Som exempel på politiskt korrekta resonemang i denna diskurs nämner han de båda nyliberalerna Johan Norberg och Fredrik Segerfeldts utskrattade bok Migrationens kraft, som han konstaterar att innehåller "många skakiga resonemang och beräkningar"

.