Sverige utvecklar nytt vapen mot terroristhot

11.10.2014 16:48
 
Foto: FOI

Kriget mot terrorn går under jorden i ett nytt svenskt projekt.

Via sensorer i avloppen ska bombattentat kunna avvärjas på ett tidigt stadium.

– Många polisiära myndigheter kan ha nytta av det, säger projektledaren Hans Önnerud.

 
 

Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, leder forskningsprojektet ”Emphasis”, ett system för att upptäcka illegala bombfabriker på ett tidigt stadium.

”Väldigt nöjda”

Systemet bygger på att mäta kemikalier från misstänkt bombtillverkning, bland annat i avloppen under en stad.

– Tanken är att man ska kunna stoppa attentat på ett tidigt stadium, säger Hans Önnerud, projektledare på FOI.

Projektet är EU-finansierat och nyligen hade man en demonstration av systemet vilken föll ut väl.

– Vi är väldigt nöjda med hur det har gått, säger Hans Önnerud.

Genom små vattensensorer i avloppen och luftsensorer på olika platser i en stad ska det vara möjligt att upptäcka illegala bombfabriker eller småskalig tillverkning av explosiva varor i närområdet.

Omskrivet test

Sensorerna är kopplade till ett nätverk som gör det möjligt för insatsgrupper att sedan snabbt lokalisera var i staden bomberna tillverkas.

– På så sätt kan systemet hjälpa till att stoppa terrorattentat på ett tidigt stadium, säger Hans Önnerud.

Projektet har enligt BBC väckt stor uppmärksamhet utomlands och försvarsmyndigheter från både USA och Storbritannien ska ha besökt Sverige för en demonstration av sensorerna.

Testet blev omskrivet, bland annat i brittiska The Times.

– Systemet finns inte implementerat någonstans i världen ännu men vi hoppas att vi får mer finansiering så vi kan jobba vidare med det.

”Terroristerna ett steg före”

Nu hoppas FOI och polismyndigheterna att tekniken ska kunna stoppa framtida terrorbrott.

– Terroristerna och de kriminella är ett steg före oss. De är oerhört bra på att hitta nya sätt att tillverka bomber. Och vi behöver ny teknologi för att upptäcka bombfabriker, säger Torbjörn Liwång på polisen.

Han får medhåll av FOI:

– Vid Londonbombningarna 2005 var bomberna gjorda i Leeds och polisen hade en del underrättelseuppgifter om det. Om den här typen av sensorer varit installerade hade man haft en god chans att spåra upp platsen där de tillverkades, säger Henric Östmark på FOI. 

 
Källa: https://www.aftonbladet.se/nyheter/article19625463.ab