SVERIGE "TRAMPAR VATTEN" - BNP PER CAPITA HALTAR !!

20.10.2017 20:18

Välfärd mäts i BNP PER PERSON (CAPITA) - inte i BNP !! Ifall man bara skulle gå efter BNP så skulle t ex Indien vara ett av världens 10 rikaste länder vilket inte är fallet.

 

Mellan 2007 och 2016, dvs de senaste 10 åren ökade BNP med +14,2% i Sverige, men den ökningen "utplånades" pga den kraftiga invandringen och flyktingmottagandet. Detta eftersom huvuddelen hamnar i arbetslöshet utan produktivitet och bidragande skatteintäkter till samhället.

 

I takt med att fler får uppehållstillstånd (rekord 2016 om 150.535 personer) har antalet personer i Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag ökat, men för 95% av de inskrivna leder etableringsuppdraget inte till jobb. Efter två år avslutas etableringsplanen oavsett utfallet av insatsen. För de flesta är utfallet att de INTE fått jobb.

 

Tre månader efter att etableringsplanen avslutats har BARA 5% lyckats få ett arbete utan stöd. Svårast är det för personer som saknar gymnasieutbildning. Av dem har bara 4% ett jobb utan stöd efter tre månader. Av lågutbildade kvinnor går bara 2% vidare till icke-subventionerade jobb.

 

Statistiken visar vidare att efter 3-5 år är 45% arbetslösa och efter 6-8 år 41% arbetslösa. Det tar MER än 30 år innan arbetslösheten har nått samma nivåer som för inrikesfödda och för en familj tar det vanligtvis upp till tre generationer innan de levererar lika mycket skattemedel som en helt inrikesfödd familj.

 

BNP per person har därför haltat i tillväxt sedan år 2007 (eller egentligen ända sedan 2006). BNP har ökat med +14,2% (=ca 1,42% per år) under 10-årsperioden medan BNP per person (capita) bara har ökat med +4,9% 0,49% per år) !! Detta beror på att befolkningen ökat onormalt mycket p g a den kraftiga invandringen och flyktingmottagandet med +8,8% (=0,88% per år).

 

Som jämförelse kan nämnas att detta är en större befolkningsökning som de 27 åren mellan 1973 och 2000, då befolkningen ökade med i snitt lika mycket om totalt 8,1% eller i genomsnitt 0,29% per år. 
Det blir således en allt mindre kaka att dela på för svenska folket/skattebetalarna när invandringen och flyktingmottagandet - utan produktivitet/skattebidrag till samhället - ökar mer än tillväxten och "fler skall dela på samma kaka".

 

Sammantaget har detta medfört att Sverige har fallit från en 4:e plats till en 11:e plats i välståndsligan över världens länder som mäter BNP per person (capita).

 

Ovanstående sker trots att Sverige har världens högsta marginalskatt om 60,3% år 2017 och en historisk toppnotering för kommunalskatterna om 32,12% i genomsnitt !! Sedan tidigare har Sverige också redan världens näst högsta moms om 25% och ligger aven i världstoppen med de näst högsta sociala avgifterna inom EU om 48,2% !!

 

Svenska folket undrar självfallet:.

- Hur kan S+Mp-regeringen och Alliansen mot ovanstående bakgrund påstå att den kraftigt överdimensionerade invandringen har varit och är "lönsam" ??

 

De har uppenbarligen "glömt bort" hur man mäter välfärd och inte förstått att invandring av dessa kvantiteter - utan produktivitetstillskott - är förödande för landets ekonomi !!

 

- Hur mycket skall svenska skattebetalare behöva stå ut med?

.
.
Källor:
Länk 1. Befolkningsstatisik Sverige.SCB. https://www.scb.se/…/hela…/befolkningsstatistik-i-sammandrag/

Länk 2. Sveiges BNP-utveckling. Ekonomifakta/SCB. https://www.ekonomifakta.se/…/Ekonomi/Tillvaxt/BNP---Sverige/

Länk 3. Sveriges utveckling av BNP per capita 1950-2016.https://www.ekonomifakta.se/…/Ekono…/Tillvaxt/BNP-per-capita/

Länk 4. Sverige har halkat ned från 4:e till 11:e plats i välståndsligan som mäter BNP per person (capita). Ekonomifakta.se.https://www.ekonomifakta.se/…/Till…/Sverige-i-valstandsligan/

Länk 5. Arbetslöshet för utrikesfödda. Ekonomifakta. https://www.ekonomifakta.se/…/In…/Arbetsloshet-utrikes-fodda/

Länk 6. Vad händer efter etableringsuppdraget? Ekonomifakta. https://www.ekonomifakta.se/…/vad-hander-efter-etableringsu…/

Länk 7. Kommunalskatter i Sverige. Ekonomifakta. https://www.ekonomifakta.se/…/Skatt-pa-arbe…/Kommunalskatter/

Länk 8. Marginalskatter i Sverige. Ekonomifakta. https://www.ekonomifakta.se/…/Skatter/Skatt-p…/Marginalskatt/

Länk 9. Arbetskraftskostnader. Ekonomifakta. https://www.ekonomifakta.se/…/Arbetskraftskostnader-interna…/

Länk 10. Moms - internationell jämförelse. Ekonomifakta. https://www.ekonomifakta.se/…/Skatt-p…/Moms-i-Sverige-och-EU/

Länk 11. Skatt på kapitalinkomster - internationellt. Ekonomifakta.https://www.ekonomifakta.se/…/Skatt-pa-foretag…/Kapitalskatt/

 
 

Björn Olander
Facebook

Ämne: SVERIGE "TRAMPAR VATTEN" - BNP PER CAPITA HALTAR !!

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar