SVERIGE NÄRA EKONOMISK KOLLAPS

03.05.2015 00:04
 

I sju års tid har svenskarna unisont fått höra att Sverige är Europas starkaste ekonomi. Att Sverige klarade finanskrisen ”bäst av alla”. Så är inte fallet. I själva verket är Sverige bland de sämsta ekonomierna. Men detta har politiker och medier medvetet valt att ljuga om – för att skydda den förödande invandringen från kritik.

Andes Borg har liknats vid en hjälte som räddade Sverige ut ur den svåra finanskrisen. Egentligen är han lögnaren som förstörde Sverige.

Ett lands tillväxt i välstånd mäts med BNP per capita. Den kurdiske nationalekonomen Tino Sanandaji påpekade för ett tag sedan att Anders Borg under sin tid som finansminister beslutade sig för att att inte redovisa BNP i alliansens och regeringens budget.

”Uppgifter om BNP per capita går heller inte att hitta i regeringens redogörelse för perioden 2006-2014 som Alliansen gick till val på”, skriver Tino Sanandaji under rubriken ”Det går inte bra för Sverige”.

Varför? För att Sveriges tillväxt sedan 2006 i princip varit 0.

”Ander Borg skämdes väl för att berätta att tillväxten i BNP per capita mellan 2006-2014 låg på föga imponerande 0.3%. Mätt från 2007 var tillväxten negativ”, fortsätter Sanandaji.

Sverige har alltså inte haft någon tillväxt på sju år. Vi har till och med gått minus. Ändå har landets medier målat upp Sverige som ett mirakel i en omvärld av hemsk finanskris.

I stället för att ha starkast ekonomi i Europa eller rentav av samtliga jämförbara länder har tillväxten per invånare i Sverige legat under OECD-snittet.

Tino Sanandaji igen:

Sju år med negativ BNP-tillväxt saknar motstycke i svensk efterkrigstid. Det finns på samma sätt ingen åttaårsperiod med lägre BNP-tillväxt än åren 2006-2014. Det är ett fascinerande tecken i samtiden att Reinfeldt och Borg tilläts utmåla den sämsta perioden i mannaminne som någon sorts gyllene tillväxtepok. Att kolla upp detta är trots allt inte mer invecklat än att klicka på en tabell på SCBs hemsida och se hur BNP i fasta inflationsjusterade priser utvecklas.

Vad beror då den obefintliga tillväxten på? En katastrofal utveckling av produktiviteten, något som i sin tur till stor del beror på invandringen, förklarar Tino Sanandaji:

Den svaga utvecklingen av BNP per capita sedan 2007 beror således på att produktiviteten har utvecklats svagt samtidigt som befolkningsutvecklingen har varit stark. Befolkningsökningen har emellertid inte motsvarats av en lika stor ökning av antalet arbetade timmar … I stället för att fokusera på att öka produktiviteten satsade Alliansen på att öka befolkningen, vilket de med diverse grumliga resonemang låtsades var synonymt med “tillväxt”. Att ha Bangladesh och Nigeria som förebilder i den ekonomiska politiken gjorde dock inte Sverige till ett rikare land.

De senaste åren har varit de sämsta Sverige upplevt under hela efterkrigstiden i term av produktivitetsutveckling och tillväxt av BNP per capita, säger Sanandaji.

Läger är nu så allvarligt att till och med etablerade medier vaknat till liv – dock sju år för sent.

”Lugnet före stormen i lala-landet Sverige”, skriver SvD Näringsliv i sin mest lästa artikel idag, och påpekar:

LO-ekonomerna uppmärksammade tidigare i år att svensk ekonomi mätt som BNP per capita, alltså tillväxten i relation till befolkningsutvecklingen, stått helt stilla i sju år. Mellan 2008 och 2014 var tillväxten per person under noll procent. Det ska jämföras med en tillväxt på 3 procent om året mellan 1995 och 2007.

I en tabell över världens mest skuldsatta ekonomier alla kategorier hamnar Sverige på andra plats med skulder på 293 procent av BNP, endast slaget av Japan med 411 procent. Det är bara en tidsfråga innan bubblan spricker, förutspår SvD Näringsliv. Dessutom har Sveriges kommuner skulder på otroliga 500 miljarder, som lånats upp för att klara den anstormande invandringen.

Dessa problem har hela tiden varit kända, men medier och politiker har valt att ljuga och dölja – något SvD nu erkänner.

Tidningen skriver:

I den ombonade tillvaron inuti en bubbla finns alltid gott om människor som kan förklara att allt som händer är fullständigt normalt och vettigt … Extra provocerande är det med makthavare som skådar ljuset – fast först efter att de lämnat makten. En person vid namn Anders Borg har nyligen varit ute och varnat för en bostadsbubbla och föreslagit att ränteavdragen fasas ut. Vänta nu, är inte han väldigt lik den där finansministern som hade åtta år på sig att göra just det? … Den tyske filosofen Arthur Schopenhauer sade en gång att alla sanningar genomgår tre stadier. Först blir de förlöjligade. Sedan blir de våldsamt motarbetade. Slutligen blir de accepterade som självklara.

Under många års tid har alltså Sveriges makthavare och journalister haft en gemensam agenda: att ljuga om det ekonomiska läget för att skydda massinvandringen från kritik. Det krävs invandrade nationalekonomer som Tino Sanandaji för att sanningen ska komma fram. Svenskarna är nämligen för fega för att tänka och tala själva. Och de som vågar tala sanning, hängs ut som ondskefulla rasister – av de som ljuger och raserar Sverige.

Därför avslutar vi denna artikel med ytterligare ett citat av Tino Sanandaji:

I stället för att granska makthavarnas påståenden hjälpte journalisterna till att ända in i valrörelsen 2014 okritiskt sprida Alliansens fantasier. Exempelvis frågade inga journalister såvitt jag vet Anders Borg varför statsbudgeten inte längre redovisade standardmåttet BNP per capita … Vem som helst med kompetens att klicka på en länk till SCB eller OECD hade långt tidigare kunnat kolla upp att det inte stämmer att Sverige skulle ha bäst tillväxt och starkast ekonomi. Ändå upprepades myten som ett mantrat i en ekokammare för att andra också upprepade det.

Källa: https://nationell.nu/2015/04/28/sverige-nara-ekonomisk-kollaps-media-har-ljugit-i-atta-ar/

Ämne: SVERIGE NÄRA EKONOMISK KOLLAPS

Framtiden

Accidental | 19.10.2015

Jag ser ett par scenario framför oss, varav ett som jag har påtalat ganska länge.
1. Vi kommer göra om misstaget med miljonprogrammen. Inte för att någon vill eller ens tycker det är vettigt, utan för att det är det enda sättet att på ett ekonomiskt sätt skapa bostäder åt många på kort tid och till lägsta pris. Många lägenheter på liten yta innebär mindre infrastruktur och därigenom lägre byggkostnader.
2. Vi kommer inom en snar framtid ha en stor del av vår befolkning som arbetar till mycket låga löner och skatten på arbete kommer sänkas. Inte heller där för att vi vill eller tycker det är vettigt, utan för att alternativen gått förlorade. Om ett land har en stor del låg eller outbildad befolkning så kommer övrigas bidrag av skatter inte räcka till att försörja dessa. Då måste vi få dem i arbete med en lön som täcker deras levnadsomkostnader även om skattebidraget inte blir så stort. Eftersom detta i vårt fall måste ske i konkurrens med arbetare inom EU som redan idag har en lägre lönekostnad så har vi inget annat val än att anpassa oss till detta.
3. SD:s prognoser och handlingsplaner kommer slå in. Inte för att vi vill eller tycker det är en bra idé utan för att vi inte har något val om vi vill ha någon välfärd kvar. Vi ser redan att KD och M kommer förslag som till förvillning liknar SD och då är vi bara i början av problemen. Det pratas ofta om att vi har ett demografiskt problem med en åldrande befolkning. Det kan ju lösas med att ta in unga kvinnor och män men om dessa till största delen har låg eller obefintlig utbildning så blir kostnaderna för att få dem anställningsbara väldigt höga och anstränger ett redan hårt belastat utbildningsväsende. Om en stor del av dessa sedan tar hit sina föräldrar så kommer det snarare förvärra demografin.
Med världens högsta skattetryck, hur kan vi höja det och ändå få kapitalet att stanna kvar?
Med en ansträngd sjukvård med brist på läkare och sjuksköterskor, hur ska vi kunna ta emot ännu fler patienter med komplicerade sjukvårdsbehov?
Med världens högsta lönekostnader, hur skall vi kunna skapa lågkvalificerade yrken i konkurrens med Balstaterna och andra f.d. öststater?
Om man tänker sig att vi inte hade någon invandring alls, hur länge skulle vi klara en situation där arbetstillfällen försvann i en takt med ca. 1 000 per dygn?
Det är ju samma sak som händer när vi tar emot invandrare i nuvarande takt och inte samtidigt har en arbetsmarknad som växer i samma takt.
Det är inte invandrarnas fel, dom gör vad som är bäst för dem själva. Det är våra politikers fel och därmed vårt eget eftersom vi valt dem. Det mesta är enkel matematik, viket Tino så ofta visat. Det är egentligen, i historiskt perspektiv, ingen stor flyktinkatastrof som pågår. Enda skillnaden är att flytingarna denna gång kommer hit och vi vet inte hur vi skall lösa det.

Sv:Framtiden

kk | 19.02.2016

men invandringen skapar ju nya jobb och nya miljonärer varje dag...tänk på alla asylboenden som ska skapas, underhållas och städas varje dag...och så mycket jobb för svenskaläraret oxå..invandringen är snart den största och enda industrin i sverige jipppie!!

Tack alliansen

Jaime | 29.07.2015

Klart som fan att antalet arbetade timmar minskar om man tar bort en massa arbetstillfällen och drar ner på antalet arbetstimmar, där samma jobb skall klaras av ändå. För vinstens skull, samma vinst som först ut ur landet på alla möjliga "tillåtna" sätt. Läs skatteplanering i sin spets...

Alliansen lyckades göra de rika rikare och de fattiga fattigare, inget annat

Rätt i ledet

Vän av ordning | 08.06.2015

SD ska hålla käft för de röstade med Borg/Reinfeldt i allt. Befolkningsökningen har varit medvetet förd i snart 20 år då Sverige är en obyggd med sin stora yta och knappt någon befolkning därav.

Sv:Rätt i ledet

Peter plutten Nilsson | 27.06.2015

Vet inte om du har följt svensk politik i så fall har du nog inte varit riktigt vaken dom senaste åren sd har inte alls stött alliansen i allt
du borde nog ha lite bättre koll

Sv:Sv:Rätt i ledet

Obben | 27.07.2015

Nää,bara i ca 80% i fallen

Sv:Sv:Sv:Rätt i ledet

? | 29.07.2015

80 % av det som gått till OMRÖSTNING.

Ekonomi globalt och nationellt

Josef Boberg | 07.05.2015

Som princip finns det INGET bekymmer i världen som ej är skapat av den s k marknaden = pengarna - som samhällstärande används av de stora finansiella aktörerna.

Men så länge som det finns Liv i Oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla länder - så finns det hopp - som jag ser det.

ÖVERFLÖD AV PENGAR MEN I FEL HÄNDER

”När en regering är beroende av bankirer för pengarna, är det bankirerna och inte ledarna för regeringen som kontrollerar situationen, eftersom den hand som ger är ovanför handen som tar. Pengar har inget fosterland, finansiärer är utan patriotism och utan anständighet. Deras enda syfte är vinst.” – sagt av Napoleon Bonaparte 1815.

Det går ej att lösa ett problem med samma tänkesätt som skapade problemet. Det är omöjligt.

NU ÄNTLIGEN ! ! !

Publicerat den 2 april 2015 i Veckans Affärer:

”En radikal plan framtagen på uppdrag av Islands statsminister föreslår att landets affärsbanker fråntas rätten att skapa pengar vid lån. Istället ska centralbanken, och ytterst parlamentet, ensamt sköta penningskapandet.”

- slut citat härifrån https://www.va.se/nyheter/2015/04/02/radikal-islandsk-plan-frantar-bankerna-makten-over-pengarna/

Blir Sverige land nummer två ? ! ? - vid sidan av BRICS-länderna https://sv.wikipedia.org/wiki/BRICS

Om hur det kan realiseras här https://josefboberg.wordpress.com/2015/02/17/luft-att-andas-och-pengar-att-bruka-finns-det-i-overflod-av/

Sveriges ekonomi

Alf | 07.05.2015

Klart det går åt helvete,tänk om jag också skulle låna pengar för att försörja alla som bor i min kommun.Det är ju så Sverige gör nu men eftersom de flesta svenskar ändå försörjer sig själva så tar vi istället in kreti och pleti och försörjer dem istället.

Sv:Sveriges ekonomi

Jaime | 29.07.2015

Tror knappast att 100 % av de som får försörjnstöd är invandrare. Bara vissa människor som tror sånt. Däremot är invandrarna efter några år självförsörjande till skillnad från de eviga socialfallen och både du och jag vet vilket land majoriteten kommer ifrån :)

1 | 2 >>

Ny kommentar