Sverige i kris!

02.07.2016 19:53

Av Olle Ljungbeck

Till Stefan Löfven, Statsrådsberedningen, Talmännen, Ordföranden och ledamöter i konstitutionsutskottet, Utbildningsdepartementet, Inrikesdepartementet, Finansdepartementet, Justitiedepartementet, Kulturdepartementet, Överbefälhavaren, Säpo, Riksdagsledamöter, Riksåklagaren (RÅ), Justitiekanslern (JO), Chefen för riksrevisionsverket, Skolverket, Skolinspektionen, Rikspolisstyrelsen, Migrationsverket, Diskrimineringsombudsmannen.

 

Sverige i kris!

Min ålder gör att jag upplevt samtliga statsministrar i Sverige från och med Per Albin och framåt. Jag har utöver den politik de stått för också fått en uppfattning om deras personlighet och egenskaper.

I en jämförelse med de tidigare står dagens statsminister Stefan Löfven i särklass när det gäller osanning och llögner.

Ja jag vill påstå att denne person gjort lögnen till sitt viktigaste politiska redskap. Men inte nog med detta. Under hans period har invandrarvåld och kriminalitet ökat i sådan omfattning att från ha varit en av de tryggaste länderna i världen har Sverige nu blivit ett av de mest otrygga och våldsdrabbade.

Otryggheten drabbar alla kategorier av svenska folket men värst utsatta är svenska kvinnor/flickor. De verkar ha blivit ett lovligt byte för ociviliserade  och primitiva invandrare. Dock är också invandrarkvinnor/flickor utsatta för våld av sina landsmän. De flydde till Sverige för att få trygghet men är kanske tom mer förföljda här av sina landsmän än de var i hemlandet.

Sverige befinner sig sålunda i en situation som är ohållbar och om den fortsätter kommer att sluta med sådana konflikter som närmast kan liknas vid inbördeskrig.

Läget är således mycket allvarligt varför regeringen självklart borde vidta extraordinära åtgärder för att få slut på våldet.

Det allvarliga är att såväl grundlagen som allmän lagstiftning ger lagliga möjligheter att stoppa en stor del av våldet. Om inte detta räcker kan man med ny lagstiftning skärpa denna.

Eftersom terrorn får fortsätta synes regering, som riksdag ha kapitulerat för övervåldet och vad jag kan se helt handlingsförlamats. De inte endast sviker sitt folk utan fullgör inte heller de skyldigheter de har enligt grundlagen.

Självklart påverkar denna handlingsförlamning också myndigheterna och inte minst de rättsvårdande. Men ni som myndigheter har enligt grundlagen stor självständighet att handla. Därför kan ni inte svära er fria med att hänvisa till politikernas kapitulation. Jag har som högre statstjänsteman arbetat under ett flertal generaldirektörer. Jag tror ingen av dessa i dagens verklighet skulle visat den undfallenhet och svek mot de svenska medborgarna  som ni gör, eftersom det finns ett handlingsutrymme för att göra en betydligt större insats från er sida för att bryta den accelererande terrorn.

Grundläggande för om brottslighet och kriminalitet skall kunna beivras är att alla medborgare med hot om straff tvingas anpassa sig till den värdegrund vi grundlagsfäst men också genom allmän lagstiftning lagt fast. ( I detta lägger jag givetvis inte vissa kulturyttringar som inte skadar medmänniskor). 

En av de värderingar som aldrig får ifrågasättas är jämlikhet mellan kvinnor och män. Trots detta är det den mest ifrågasatta värderingen av invandrarmän, varför vedergällning i form av utvisning efter avtjänat straff borde vara en självklarhet. (När rikspolischefen i stället föreslår att kvinnor skall bära armband med texten att, ” det är förbjudet att tafsa”, börjar samhällets sätt att möta våldet ta sig Kafkaliknande uttryck. (Därför har jag inte i detta mail personligen riktat mig till honom eftersom han visat sin totala brist på kompetens och inlevelse). Jag har ännu inte hos någon av er tagit del av sådan galenskap och respektlöshet mot kvinnor ja rent av förlöjligande så jag har trots allt förhoppningen att ni trots (eller på grund av) en totalt oduglig statsminister och regering samlar er till insatser, som gör att ni är värdiga den uppgift ni anförtrotts.

Självklart måste såväl brotten som grunden till brottsligheten bekämpas.

En av de allvarligaste varbölderna för utvecklande av våldet är de så kallade parallellsamhällena/klansamhällen. Dessa finns framförallt i förorterna till våra större städer men växer nu också fram på mindre orter. Dessa samhällen skapar sina egna lagar och moral. I dessa utsätts kvinnor/flickor men också pojkar för ett förtryck som är minst lika grovt som i deras hemländer. Dessa samhällen är också grogrund för den form av terror som vi ser i ett antal muslimska länder. Får dessa parallellsamhällen fortleva kommer de att bli terrornästen för ännu mer våld mot Sveriges folk.  

Om vi inte hindrar framväxten av dessa är vi på väg mot en terror som ingen vågar tänka sig. En av lösningarna mot dessa samhällen är förutom hårda straff för brottslingarna att frånta alla asylanter och invandrare (exkl arbetskraftsinvandrare) rätten att bosätta sig där de själva önskar.

Är det inte ödets ironi att medan världssamfundet och många stater bekämpar terrororganisationer som IS m fl, i deras hemländer, låter vi dessa terrorister bygga enklaver i vårt eget land där de nästan fullt ut tillämpar lagar enligt koranen och sharia! Självklart förbereds redan nu kommande attacker mot vårt samhälle. Och detta låter regering, riksdag och ni myndighetschefer ske utan att använda er av de sanktioner lagen ger möjlighet till! Inte nog med detta utan vi låter de som slagits för IS och andra terrororganisationer gå fria här utan straff!

Den terror svenska kvinnor/flickor är utsatta för i dag borde självklart innebära att regeringen fälls men också att många verkschefer avsätts.

Nedanstående är några av de insatser som ni ovillkorligen måste inleda. Om ni inte själva enligt lagen har denna rätt är det er skyldighet att redovisa detta såväl till regeringen som till svenska folket.

–  Ta bort rätten att själva välja bostadsort.

–  Splittra parallellsamhällena.

–  Förbjud religiösa friskolor och sådana som drivs av organisationer som inte står på demokratisk grund och följer vår grundlagsfästa värdegrund.

–  Gör alltid svenska språket till första språk. I annat  falla nås ingen integration.

–  Godkänn aldrig avsteg från skolplanen som t ex  rätten att frånvara under lektioner som avser sexualundervisning, simning, idrott, dans etc.

–  Förbjud offentliga lokaler inkl bad som separerar könen.

–  Förbjud klädsel som symboliserar kvinnoförtryck såväl vad gäller kvinnor som flickor. Inga sådana i skolor.

–  Inga skattemedel till trossamfund eller sådana som inte har en tydlig demokratisk inriktning där jämställdhet mellan könen oundvikligen måste finnas med.

–  Förbjud skolor att utgå från religiös vidskepelse som bl a att servera halalslaktat kött i skolor etc.

–  Lagstifta om att religioner får utsättas för samma kritiska granskning som politiska partier.

–  Agera mot barnäktenskap, tvångsäktenskap, könsstympning. (Har själv fått beskedet av en åklagarkammare att man beordrats att inte ”gräva” därför att detta kan irritera vissa företrädare för en viss religion).

–  För svenska skolflickor ingår det i vardagen att bli terroriserade och kränkta av invandrarpojkar. De senare måste med omedelbar verkan skiljas från  skolan och om föräldrarna inget gör skall de utvisas.

–  Lagens strängaste straff till de som solidariserat sig med IS m fl. Utvisning av de som inte äger svenskt medborgarskap oavsett vilka straff som väntar i hemlandet.

Ovanstående är självklart inte allt som kan och skall göras för att förhindra att Sverige blir ett nytt land där terrorn biter sig fast. Men jag förutsätter att insikten hos ett flertal av er är större än hos Rikspolischefen och chefen för migrationsverket, som jag ej heller riktat mig till honom personligen. Han bär självklar del i skulden till att massinvandringen inte stoppades i tid. Som verkschef har han  i sin gärning inte enbart att stå väl med regeringen utan att i än högre grad vara folkets tjänare och informera om verksamheten och då framförallt när problemen blir av den storlek att de hotar såväl välfärden som tryggheten för hela svenska folket.

https://corneliadahlberg.wordpress.com/2016/06/30/sverige-i-kris/

Ämne: Sverige i kris!

Sverige i kris

arne | 06.07.2016

tror att många svenskar känner likadant. Men de törs inte yttra sig för risken att bli kallade rasister eller extremister. Svenskarna måste genomgå något sorts uppvaknande och titta utanför sina bubblor dom lever i. politikerna har ju gång på gång visat sin inkompetens i det mesta.personligen så upplever jag att politikerna styrs totalt av multinationella företag och banker, de sätter agendan för hur de ska agera. Ett tydligt exempel är Bilderbergmöten. innan löven blev statsminister så var han på besök hos makteliten och blev tydligen godkänd. i år så var det finansministern så vi kan kanske vänta oss stora förändringar i ekonomin framöver. men vad vet jag som klassas som konspiratör med dessa åsikter.

Ny kommentar