Sverige i ett tillstånd av förnekelse

12.01.2016 03:55
Vi lever i intressanta tider.

Många oroas över hur det skall bli med pensionerna och äldreomsorgen när de blir gamla. Det är oroväckande att polisen inte längre förmår upprätthålla tryggheten i vår vardag. Vårt militära försvar är över huvud taget inte trovärdigt. Medborgarnas tilltro till det offentligas kärnverksamhet vacklar.

Samtidigt är det många som inte längre litar på media. På goda grunder, skall sägas. Gammelmedias bild av verkligheten är inte alltid den samma som den verkliga verkligheten. Och nu visar det sig att även polisen är inblandad i att tysta ner händelser som borde varit av allmänt intresse.

Tilltron till den svenska staten är på väg att vittra sönder. Den svenska modellen kan ha nått vägs ände.

Ändå finns det inga etablerade politiska krafter i svensk politik som är redo att tänka nytt. Inga. Alla håller fast vid det dysfunktionella. Alla.

Som en vis man en gång sa: Om saker och ting får fortsätta att fungera som de har fungerat, då kommer det också att gå som det har gått.

Det känns som om man hellre låter landet gå åt helvete än tänker nytt.
 

 

Ämne: Sverige i ett tillstånd av förnekelse

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar