Sverige hotar Tyskland med EU-domstolen

11.03.2016 16:15

Migrationsminister Morgan Johansson reagerar kraftfullt på Tysklands nya flyktingpolitik.

Att inte ta emot asylsökande som registrerat sig i landet strider mot Dublinförordningen, menar han.

– Står de fast vid det här kan vi vända oss till EU-domstolen, säger han.

 

 
 
 
 
Justitieminister Morgan Johansson (S).  Justitieminister Morgan Johansson (S).

Tyskland kommer inte längre att ta emot flyktingar som skickas tillbaka till landet enligt Dublinförordningen, rapporterar Dagens Nyheter. Det gäller de flyktingar som registrerats i landet men som inte sökt asyl.

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) är mycket kritisk till den nya politiken.

Enligt honom strider den mot Dublinförordningen, som innebär att en asylansökan ska prövas i det land där den sökande först registrerades.

 

– Vi har kontaktat den tyska regeringen på tjänstemannanivå, det är vi inte ensamma om utan gäller även fler av EU:s medlemsländer som berörs av detta, säger han.

– Vi har försökt påverka regeringen. Står de fast är det domstolen som gäller. Då kan vi vända oss till EU-domstolen.

 

Behålla gränskontrollerna

För Sveriges del är det just nu 700 asylsökande som på grund av Tysklands nya hållning kommer att få sin asylansökan prövad här i stället för i Tyskland. Morgan Johansson säger att det kommer att bli fler i framtiden.

 

– Ja det är klart. Av de 500-600 som kommer till Sverige varje vecka är en del redan registrerade i Tyskland. Får vi inte återsända dem till Tyskland blir det fler i vårt asylsystem.

 

Morgan Johansson säger att Tysklands nya flyktingpolitik visar att det är viktigt att Sverige behåller gränskontrollerna och id-kontrollerna.

 

– Vi har flera hundratusen asylsökande i Tyskland som skulle kunna röra sig norrut mot Sverige och Danmark. Det skulle innebära en väldigt stor press för oss, när våra asylboenden är fulla.

 

Migrationsverket räknar med fler ansökningar

Mikael Ribbenvik, operativ chef på Migrationsverket, delar Morgan Johanssons uppfattning om att Tysklands beslut strider mot Dublinförordningen.

Han tror att Migrationsverket i framtiden kommer får fler asylansökningar att behandla.

 

– Hur många det blir kan vi inte svara på i nuläget. Vi kommer inte vidare med tyskarna på myndighetsnivå. Därför har jag lämnat in en skrivelse till regeringen, säger han.

 

Tror du att fler av de som är förregistrerade i Tyskland kommer söka sig till Sverige?

 

– Det är omöjligt att säga. De har sökt asyl i Tyskland, det innebär väl att de vill vara där. Men vi har flera tusen exempel på att folk ändå har lämnat Tyskland och fortsatt till exempel Sveirge. Men enligt enligt Dublinförordningen är Tyskland ansvariga för dem.

https://www.aftonbladet.se/nyheter/article22425707.ab

  Olof Svensson