Sverige fortsätter vara bäst i världen på att sälja vapen till diktaturer

22.10.2016 20:55

VAPNENEXPORT · Svenska freds:

Vi vet att det finns en stark opinion mot Sveriges vapenexport. Utöver detta står i princip samtliga svenska partier bakom en restriktiv och hårt reglerad vapenexportpolitik. Problemet är att när besluten fattas om svensk vapenexport sker detta i strid med både folkvilja och partipolitik men i linje med aktieägare och näringspolitik. Faktum är att räknat per person säljer vi svenskar mest vapen i hela världen. Det skriver Svenska freds ordföranden, Anna Ek och politiske sekreteraren Rolf Lindahl.

När Svenska Freds och Demoskop hösten 2009 genomförde en opinionsundersökning om vad svenska folket tycker om vapenexporten fick vi ett mycket tydligt svar. Hela 92 procent anser inte att Sverige ska exportera vapen till länder där allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter förekommer. 81 procent vill inte att Sverige ska beväpna krigförande länder och en klar majoritet ville avveckla vapenexporten helt och hållet.

Vi vet alltså att det finns en stark opinion mot Sveriges vapenexport. Utöver detta står i princip samtliga svenska partier bakom en restriktiv och hårt reglerad vapenexportpolitik. Problemet är att när besluten fattas om svensk vapenexport sker detta i strid med både folkvilja och partipolitik men i linje med aktieägare och näringspolitik.

Under den senaste tioårsperioden har vapenexporten ökat från drygt tre miljarder till förra årets rekordnivå på 13,7 miljarder. Det motsvarar en ökning på nära 350 %. I genomsnitt säljer varje svensk krigsmateriel för 1500 kronor varje år. Faktum är att räknat per person säljer vi svenskar mest vapen i hela världen.

Vi säljer också till fler och fler länder. Under förra året exporterade Sverige krigsmateriel till 63 länder, fler än någonsin. Bland de större mottagarna finns krigförande länder som Indien och USA samt diktaturer och länder med grova kränkningar av mänskliga rättigheter som Brunei och Saudiarabien.

Istället för att minska, i takt med att Sverige i sin utrikespolitik allt hårdare fokuserat på demokrati och respekt för mänskliga rättigheter, så har svensk vapenexport till diktaturer ökat markant på senare år. Sverige har under 2000-talet beviljat krigsmateriel till varannan av regimerna i Mellanöstern och Nordafrika, varav flera så som Egypten, Tunisien, Bahrain och Saudiarabien slagit ner sin egen befolknings krav på demokrati och mänskliga rättigheter. Bara under 2010 sålde Sverige krigsmateriel till hela tio diktaturer för 1,2 miljarder kronor.

Den arabiska våren gjorde fortsatt vapenexport ohållbar och innebar därför ett välkommet uppvaknande för svenska beslutsfattare. Den 19 maj fattades ett viktigt beslut när riksdagen enades om att skärpa vapenexporten till diktaturer och regeringen fick i uppdrag att återkomma med en ny lagstiftning.

Svenska Freds välkomnar det stöd som finns i riksdagen för en förändring av vapenexporten och vi gläds åt att våra folkvalda har lyssnat till omgivningen.

Mycket talar dock för att riksdagens tydliga beslut om en skärpt vapenexportpolitik gentemot diktaturer blir en papperstiger och att svenska vapen fortsatt kommer att stärka makten hos diktaturer i många år framöver. Regeringen har nämligen, i klassisk svensk stil, gått vidare med att tillsätta en utredning för att se över reglerna. Problemet är att nu, ett halvår efter riksdagens beslut i maj, har utredningen ännu inte påbörjats. Signalerna vi får inom Svenska Freds är att när/om utredningen väl startar, kommer det att ta flera år innan den når till något resultat.

Den svenska demokratin kan konsten att ta död på en kritisk opinion utan att vare sig fängsla, tortera eller döda sina kritiker.

Samtidigt som frågan ”bereds” inom regeringskansliet fortsätter vapenexporten till diktaturer, krig och till länder som kränker mänskliga rättigheter precis som förut. Den tidigare så kallade KRUT-utredningen om nya regler för vapenexport avslutades 2005. Sedan dess har frågan begravts inom regeringskansliet.

Hanteringen av vapenexportfrågan är ett stort demokratiskt problem. Under snart sju års tid har vi fått till svar från ansvariga politiker att frågan om vapenexportens regler utreds och närmare svar än så har inte behövt lämnas. Frågan har förts bort från den politiska dagordningen i avvaktan på en förändring som aldrig verkar komma.

Det är nu dags att regeringen lyssnar till folkopinionen och riksdagens beslut och omgående skärper vapenexportpolitiken. Regeringen måste följa riksdagens beslut: stoppa vapenexporten till diktaturer.

 

https://www.svt.se/opinion/sverige-fortsatter-vara-bast-i-varlden-pa-att-salja-vapen-till-diktaturer

Ämne: Sverige fortsätter vara bäst i världen på att sälja vapen till diktaturer

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar