Sverige drev eget Stasi

08.06.2014 18:07

Den svenska regeringen drev under 1960- och 70-talen en hemlig spionverksamhet inriktad på svenskar, som var så omfattande att den kan jämföras med den östtyska säkerhetstjänsten Stasi. Det visar hemliga dokument som författaren Anders Jallai har tagit del av, där det framgår att organisationen hade till uppgift att övervaka minst 10.000 spaningsobjekt i landet.

 

Jallai hänvisar i sin blogg till ett dokument med namn “PM rörande Fst/B organisation och anslagsbehov" som innehåller riktlinjerna för uppbyggnaden av den hemliga organisationen "Krigs IB". Av dokumentet från den 3 april 1963 framgår enligt Anders Jallai att en organisation av agenter ska byggas upp i Sverige som ska ha till uppgift att övervaka svenska medborgare, ett så kallat inrikesspionage.

"Svensk militär underrättelsetjänst skulle alltså börja spana på sina egna medborgare. Det man var ute efter var säkerhetsrisker på exempelvis arbetsplatser av olika slag, myndigheter och anställda vid 'mål för sabotage.' Antal objekt och mål för sabotage som skulle övervakas var minst 10 000 enligt dokumenten", skriver Anders Jallai i sin blogg.

 

Verksamheten ska ha bedrivits från en villa på Lidingö med bolaget Collector AB som täckmantel. Ett bolag som ska ha bildats av den S-märkta tjänstemannen Birger Elmér tillsammans med Olof Palme. Flera andra högt uppsatta socialdemokrater ska också ha varit inblandade i att bygga upp den svenska Stasi-organisationen.

 

Källa: FriaTider

 

Dokumenten som Anders Jallai hänvisar till är kvalificerat hemliga, enligt honom själv. I en statlig utredning från 2002 hävdade regeringens utredare, som sannolikt hade tillgång till dokumenten, att det förslag som nämns i PM:en från 1963 aldrig blev verklighet:

"Förslaget, som i övrigt innehåller utkast till en förhållandevis stor organisation, kom så vitt är känt inte att omsättas i praktiken i någon större omfattning", hette det bland annat i SOU 2002:92.

 

Men Anders Jallai är av en annan uppfattning efter att ha läst flera handlingar med liknande innehåll. Han menar även att mycket av den information som finns i dokumenten är fullt relevant även i våra dagar.

"Det som organiserades, åtminstone i Sverige på 1960– och 70–talen finns med all säkerhet även idag men kanske inte i samma omfattning då mycket av den 'mänskliga' spaningen ersatts av teknik på FRA och NSA skriver Anders Jallai och funderar vidare:

"Kan det vara så att Birger Elmér och Olof Palme tillsammans skapade ett monster som sedan började äta Sverige …"