Sverige drar ut i krig igen – utan debatt eller stöd i folkrätt

08.11.2015 16:09
 • 5 Comments

Massmedia har till slut märkt att Sverige åter gått ut i krig -utan debatt. Denna blogg har rapporterat om detta Tidigare: Första gången var 5/3 ”Sverige planerar gå i krig tillsammans med USA i Irak”(https://jinge.se/mediekritik/sverige-planerar-ga-i-krig-i-tillsammans-med-usa-i-irak.htm) och senast var det 24/8”Inget FN-mandat för svenska trupper!” (https://jinge.se/mediekritik/inget-fn-mandat-for-svenska-trupper.htm)
Där nämns att det svenska engagemanget startade i september 2014, ja 2014.


Mike Powers skrev då (utdrag) ”Man hänvisade till två brev från Iraks regering till säkerhetsrådet och en resolution i augusti 2014. Ett närmare studium av dessa dokument visar att FN inte har gett något mandat till en militärinsats. Annars skulle resolutionen ha fällts av veto från de länder som ansåg att USA missbrukade resolutionen om Libyen. Dessutom handlar resolutionen om både Irak och Syrien. Skulle man skicka hjälp till Syriens lagliga regering om de skriver ett liknande allmänt brev till FN?”

 

* Det var bara Miljöpartiet (Jakop Dalunde) som överhuvudtaget nämnde USAs brott i en brasklapp om deras stöd till beslutet (till detta var de nödda och tvungna): ”Vi ska också minnas att den nuvarande situationen sannolikt i stor utsträckning är en produkt av den amerikanska invasionen av Irak”.
* Hela handläggningen av denna fråga, när folkets representanter beslutar att dra in Sverige i ett krig, är en direkt skandal, ovärdig ett demokratiskt samhälle.


untitled (52)

Aftonbladet skriver nu i vad jag ser som ett understatement ”Om Sverige deltar i ett krig i Mellanöstern borde allmänheten rimligen få reda på vad soldaterna gör och hur det går. Därför framstår hemlighetsmakeriet kring den svenska styrkan i Irak som en aning märkligt.” 


Vidare Sedan augusti är 35 svenska elitsoldater på plats i norra Irak. En svensk krigsinsats i det fördolda. Det enda vi vet är att ”de högt utbildade” soldaterna finns där för att utbilda kurdiska peshmerga-trupper så att de ska kunna göra bättre motstånd mot terrorgruppen Islamiska statens, IS, framryckningar. Aftonbladet har bett att få besöka styrkan på plats men fått kalla handen.
ISIS trupper med flagga images
Faktum är att ingen vet exakt var de svenska soldaterna befinner sig. Enligt riksdagsbeslutet ska de svenska soldaterna ”ge rådgivning och träna de irakiska försvarsstyrkorna i bland annat vapenhantering, sjukvård, försvarsstrid och i att ta hand om sprängladdningar”. Soldaterna är där på inbjudan av Irak. Styrkan kan vid behov utökas till 120 personer.


Ab gör den sannolikt riktiga bedömningen då man skriver ”Sverige vill också visa sin goda vilja gentemot Nato som vi närmat oss alltmer utan att för den skull bli medlemmar. Tanken är att det ska öka Natos motivation att i ett akut läge skydda Sverige trots att vi inte omfattas av alliansens princip om kollektivt försvar. Sverige har en lång tradition av att delta i fredsbevarande operationer i FN:s regi. Däremot är det ovanligt att svenska soldater deltar i krig utomlands utan ett tydligt FN-mandat. I det här fallet ingår den svenska styrkan i USA:s internationella koalition mot IS.”
NATO - militärer
Kommentar: Jag har inget emot att Sverige och svensk militär deltar i kampen mot terrorismen – under ledning av FN, inte tillsammans med krigsanstiftaren USA, vars politik göder terrorismen indirekt och direkt. Sveriges regering – ta fasta på uttalanden av president Obama (DN 13/5), vicepresident Biden (Harvard 2/10 2014) och högt uppsatta generaler att USA:s Mellanösternpolitik är en huvudorsak till framväxten av ISIS och andra terroristgrupper – och till flyktingströmmen till Europa. Och därmed skarpt kritisera USA:s Mellanösternpolitik, ta upp det i EU för protest, samt kräva att USA betalar en ansenlig del av flyktingkostnaderna. Och för ut frågan till demokratisk debatt i landet.

 

Tanken på att behaga USA för att kanske få hjälp inför en möjlig krigssituation är felaktig och bygger på felaktig eller utebliven analys. Massmedia har sedan snart år närmast hysteriskt ställt upp på en demonisering av Ryssland i linje med USA:s psykologisk krigföring. USA har 10 gånger större militärbudget än Ryssland och har under senare byggt nya militärbaser runt Ryssland, och en del av baserna har kärnvapen. Nu ska man åter få installera kärnvapen i Tyskland, nära Ryssland och Sverige. Ryssland har som defensiv åtgärd, med stort befolkningsstöd fört Krim till Ryssland. Den stora krigsinsatsen i Europa efter andra världskriget är inte detta, utan den av USA och NATO-länderna genomförda styckningen av Jugoslavien med tiotusentals dödade och stora förstörelsen. Kontrasten mot Krims fredliga införlivande kunde inte vara större. Detta har rapporterats flera gånger i denna blogg.

 

På liknande sätt gick Sverige utan debatt med i USA:s krig i Afghanistan. Terroristdådet 11 september piskade upp en oerhörd indignation och hatstämning i USA. USA initierade redan dagen därpå 12/9 FN-resolution nr 1368, som antogs av Säkerhetsrådet. Den nämner inte Afghanistan, utan talar om internationellt samarbete för att ställa terrorister inför rätta. Det ger inget stöd för proaktiv krigföring enligt kapitel VII i FN-stadgan, men hävdade vidare varje lands rätt till självförsvar. USA:s försvar har aldrig legat i Afghanistan. Afghanistan hölls ansvarig för al-Qaidas verksamhet. Det är tveksamt om talibanerna kände till planerna. Redan kring 1998 hade de börjat begränsa al-Qaidas verksamhet i landet. Två dagar efter 11/9 åberopade NATO artikel 5 i fördraget och förklarade att anfallet på USA var ett anfall på NATO. Den 7 oktober 2001 startade bombkriget. Kriget har böljat fram och tillbaka.

 

Många hundra svenska soldater har stridit i Afghanistan. De har kanske dödat hundratals afghaner och trupp finns kvar, medan andra länder dragit tillbaka sina trupper. Talibanerna har stärkt under senare tid, vilket medfört en kraftigt ökad flyktingström till bl.a. Sverige. Korruptionen är enorm och kvinnors situation har knappast förbättrats. I den begränsade diskussionen har man anfört att ett skäl för svensk deltagande – under en period då Sveriges försvar kraftigt minskat – just är att man vill behaga USA. Detta verkar troligt.

* Regering: Gör en analys av Sveriges säkerhetspolitiska läge.
* Bort med svensk trupp i USA/NATO:s orättfärdiga krig i Afghanistan
* Inga militära insatser utan FN-mandat.

Afghanistan bok sid 1
Afghanistan bok 2

i Andra om: ,,,,,,,,, 

Aftonbladet 4/11SvT Opinion Der SpiegelAfghanistan Analysts New York Times 4/9 Läkare utan gränser lämnar KunduzDN 24/6Nyhetsbanken 24/6 ValrapportNyhetsbankenCounterpunchTom HaydenNyhetsbanken 8/11 AvtaletPetitionenAfghanistansolidaritet Helsingborgs Dagblad 25/6 DN 25/6 Björnbrum 19/6 DN 20/6 Föreningen Afghanistansolidaritet Svenska Dagbladet 14/5 Youtube från Afghanistansolidaritet Pierre Gilly DN 14/5 DN 13/5Svenska Afghanistankommittén Svenska Dagbladet 14/5 DN 24/3 SvD 25/3 AB 24/3 Helsingborgs Dagblad Röda Berget Svenska Dagbladet 14/5 SvD Brännpunkt 8/1 SvD Brännpunkt 10/1SvD Brännpunkt 11/1 DN Debatt 12/1Aftonbladet 13/1 SvT 10/1 Sven Hirdman DN Debatt 12/1 SKP-bloggen 22/1 SvD 11/1 DN 4/10 DN 1/10 Blodig attack mot NATO i Afghanistan DN 21/8 DN 1/10 Drönare från USA dödarDN om kvinnor i KabulFIB-K om AfghanistanveckanSvD 1/10Expressen 1/10
Aftonbladet
Sveriges Radio
DN:s huvudledare 19/8 AB Guillou 19/8 SvD SvT Expressen

 

Källa: https://jinge.se/mediekritik/sverige-drar-ut-i-krig-igen-utan-debatt-eller-stod-i-folkratt.htm

Ämne: Sverige drar ut i krig igen – utan debatt eller stöd i folkrätt

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar